• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Engineering Sciences

Dergi Kapağı
Engineering Sciences

Seri No : 1A
ISSN No : 1308-7231
Yayın Aralığı : Yılda 4 SayıBu dergi açık erişimli bir dergidir. Bu dergi BOAI ölçütlerine uymaktadır. Makaleler NWSA İndeks sisteminde tam metin olarak yayınlanmaktadır. Makalenin tam metni için NWSA İndeksini ziyaret edilmelidir. Bu dergi uluslararası hakemli dergi olup, Bilgisayar Mühendisliği, Biyoharmoloji, Ergonomi, Deri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Deniz Bilimleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mimarlık (Yapı Bilgisi ve Bina Bilgisi), Nükleer Mühendislik, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Teknoloji Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ve Üretim Mühendisliği alanlarında hazırlanmış makaleleri kabul etmektedir.

 

Amaç ve Kapsam

Mühendislik Bilimleri uluslararası hakemli bir dergidir. NWSA Akademik Dergilerin alt serilerinden birisidir ve ISSN 1308-7231'e sahiptir. NWSA PILA (The Publishers International Linking Association) üyesidir. Derginin DOI numarası 10.12739'dur. Ayrıca, NWSA'nın 2013 yılından beri ticari marka tescil belgesine sahiptir. Mühendislik Bilimleri, evrensel bilime ve teknolojiye katkıda bulunması koşuluyla, her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşlere açıktır. Dergi yılda dört sayı yayınlamakta olup, Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinde yazılmış makaleleri kabul eder.Bu dergi, Bilgisayar Mühendisliği, Biyoharmoloji, Ergonomi, Deri Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Deniz Bilimleri, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mimarlık (Yapı Bilgisi ve Bina Bilgisi), Nükleer Mühendislik, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği, Seramik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Teknoloji Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ve Üretim Mühendisliği alanlarında hazırlanmış makaleleri kabul etmektedir.

 

İndeksler

Academic Resource Index (ResearchBib): https://www.researchbib.com/view/issn/1308-7231

ASOS: https://asosindex.com.tr/index.jsp?modul=journal-page&journal-id=1924

Cosmos IF: http://www.cosmosimpactfactor.com/page/journals_details/1448.html

CrossRef/DOI: https://www.crossref.org/titleList/

DRJI: http://olddrji.lbp.world/IndexingCertificate.aspx?jid=2369

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/

ICI Journals Masters List: https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=33103

NWSA: https://www.firatakademi.com

Scientific Indexing Services: https://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2691

 

Makale Değerlendirme Aşamaları

İlk İnceleme:Ön inceleme

Gönderilen makalenin dergi yayın ve yazım kurallarına göre kontrol edilmesi.

Makalenin benzerlik analizinin (iThenticate) yapılması

% 25'ten fazla benzerliği olan makaleler reddedilmesi.

İkinci İnceleme: Düzenleme ve Hakemlik Süreci

Makalenin bilimsel içeriğinin değerlendirilmesi.

Makalenin en az iki kör hakem tarafından incelenmesi.

Makalenin hakemlerin görüşlerine göre yeniden yapılandırılması.

Alan editörleri ve danışmanları tarafından gözden geçirilmesi.

Üçüncü İnceleme:Yayın Süreci

Çalışmanın editör tarafından son okumasının yapılarak incelenmesi.

Çalışmanın basımı ve yayına alınması için dizgi çalışmasının yapılması.

 

Telif Hakkı Formu

Telif Hakkı Formu, makale yükleme aşamasında dergi sisteminden indirildikten sonra sorumlu yazar tarafından imzalanarak sisteme yüklenecektir.

 

Kabul Edilen Makale Türleri

Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu, Derleme

 

Yayın Periyodu

Ocak, Nisan, Temmuz,  Ekim

 

İletişim Bilgileri

Ad: NWSA Akademik Dergiler: Engineering Sciences

WEB:www.firatakademi.com

E-posta: nwsa.akademi@hotmail.com

Telefon:0(531) 867 66 86

Adres-1: (Önerilen)P.K. 23 Elazığ-Türkiye

Adres-2:Lise Caddesi No:88/7 İlkadım/Samsun-TürkiyeEditör
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Aydın DURMUŞ Istanbul Aydin University ResearchGate |
 
Alan Editörü
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Eyüp  SABAH Afyon Kocatepe Üniversitesi ResearchGate |
2 Prof.Dr. Fehiman  ÇİNER Ömer Halisdemir Üniversitesi
3 Prof.Dr. Manaf  MANAFOV Adıyaman Üniversitesi
4 Prof.Dr. Murat  ELİBOL Ege Üniversitesi
5 Prof.Dr. Müslim Murat SAÇ Ege Üniversitesi ResearchGate |
6 Prof.Dr. O. Ayhan  ERDEM Gazi Üniversitesi
7 Prof.Dr. Ömer KELEŞOĞLU Fırat Üniversitesi ResearchGate |
8 Prof.Dr. Özlem Pelin  CAN Cumhuriyet Üniversitesi ResearchGate |
9 Prof.Dr. Ufuk Teoman AKSOY Fırat Üniversitesi
10 Prof.Dr. Yüksel  ESEN Fırat Üniversitesi ResearchGate |
11 Doç.Dr. Ahmet Gürkan YUKSEK Cumhuriyet Üniversitesi ResearchGate |
12 Doç.Dr. Hüseyin CANBOLAT Ankara Yıldırım Beyazıt University ResearchGate |
13 Doç.Dr. Mürsel  ERDAL Gazi Üniversitesi
14 Doç.Dr. Okşan KANSOY ORAL Ege Üniversitesi ResearchGate |
15 Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Emin EKINCI Fırat University OrcID | ResearchGate |
16 Dr. Öğr. Üyesi Fahri  BİRİNCİ Ondokuz Mayıs Üniversitesi
17 Dr. Öğr. Üyesi Müge Elif ORAKOĞLU Fırat Üniversitesi ResearchGate |
18 Dr. Öğr. Üyesi Nurdan BAYKUŞ Kilis 7 Aralik University OrcID | ResearchGate |
 
Yayın Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Abdülkadir ŞENGÜR Fırat Üniversitesi ResearchGate |
2 Prof.Dr. Asaf VAROL Maltepe Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
3 Prof.Dr. Erol TULUMLUER Illionis Üniversitesi
4 Prof.Dr. H.Soner  ALTUNDOGAN Fırat Üniversitesi
5 Prof.Dr. Halil  CEYLAN Iowa State University
6 Prof.Dr. Hiregoudar YERRENNAGOUDARU Visvesvaraya Technological University
7 Prof.Dr. Huseyin  DEMIR Ondokuz Mayıs Üniversitesi
8 Prof.Dr. Ilker Bekir  TOPCU Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
9 Prof.Dr. Meor Othman HAMZAH Sains Malaysia University
10 Prof.Dr. Messaoud  SAIDANI Coventry University
11 Prof.Dr. Murat  DOGRUEL Marmara Üniversitesi
12 Prof.Dr. Sabit  OYMAEL İstanbul Arel Üniversitesi
13 Prof.Dr. Serap  KAHRAMAN Dokuz Eylul University
14 Doç.Dr. Adeshina FADEYIBI Kwara State University OrcID | ResearchGate |
15 Doç.Dr. Ali JAMSHIDI University of the Sunshine Coast ResearchGate |
16 Doç.Dr. Anna  ANDONOVA Technical University of Sofia
17 Doç.Dr. Boris Todorov  RACHEV St Cyril and St Methodius Uni. of Veliko Turnovo
18 Doç.Dr. İsmail  SARITAŞ Selçuk Üniversitesi
19 Doç.Dr. Mustafa  ÇULLU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ResearchGate |
20 Doç.Dr. Mustafa  YILMAZ Atatürk Üniversitesi ResearchGate |
21 Doç.Dr. Ravinder KATARIA Lovely Professional University ResearchGate |
22 Doç.Dr. Tahir Çetin AKINCI İstanbul Teknik Üniversitesi ResearchGate |
23 Doç.Dr. Vaclav  MENTL University of West Bohemia
24 Dr. Öğr. Üyesi Lale  GÜREMEN Amasya Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
25 Dr. Öğr. Üyesi Nurşen TOPÇUBAŞI İstanbul Okan Üniversitesi ResearchGate |
 
Danışma Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Ahmet Korhan  BINARK Marmara Üniversitesi
2 Prof.Dr. Ali Kemal  YAKUT Süleyman Demirel Üniversitesi
3 Prof.Dr. Celalettin BAŞYİĞİT Süleyman Demirel Üniversitesi ResearchGate |
4 Prof.Dr. Cengiz  YILDIZ Fırat Üniversitesi
5 Prof.Dr. Ebru  AKPINAR Fırat Ünv
6 Prof.Dr. Erhan  AKIN Fırat Üniversitesi
7 Prof.Dr. Fehim  FINDIK Sakarya Üniversitesi
8 Prof.Dr. H.Mehmet  SAHIN Gazi Üniversitesi
9 Prof.Dr. Hakan  ARSLAN Mersin Üniversitesi
10 Prof.Dr. Hüseyin  YAPICI Erciyes Üniversitesi
11 Prof.Dr. İSMAİL HAKKI  AKÇAY Süleyman Demirel Üniversitesi
12 Prof.Dr. M. Emin  EMİROĞLU Fırat Üniversitesi
13 Prof.Dr. M.Ali  AKCAYOL Gazi Üniversitesi ResearchGate |
14 Prof.Dr. Mehmet  ÖZKAYMAK Karabük Üniversitesi
15 Prof.Dr. Mehtap  MURATOGLU Fırat Üniversitesi ResearchGate |
16 Prof.Dr. Orhan  TORKUL Sakarya Üniversitesi
17 Prof.Dr. Ragıp INCE Fırat Üniversitesi ResearchGate |
18 Prof.Dr. Selçuk Kürşat  İŞLEYEN Gazi üniversitesi ResearchGate |
19 Prof.Dr. Serkan  SUBASI Düzce Üniversitesi ResearchGate |
20 Prof.Dr. Şemsettin  KILIÇARSLAN Süleyman Demirel Üniversitesi ResearchGate |
21 Prof.Dr. Şükrü ÖZEN Akdeniz Üniversitesi ResearchGate |
22 Prof.Dr. Tülay  ESİN Gebze Teknik Üniversitesi ResearchGate |
23 Prof.Dr. Z. Fuat TOPRAK Dicle Üniversitesi ResearchGate |
24 Prof.Dr. Ziyaddin  RECEBLİ Karabük Üniversitesi ResearchGate |
25 Doç.Dr. Aysan  ŞENTÜRK Uludağ Üniversitesi
26 Doç.Dr. Ayse Nil  TURKERI İstanbul Teknik Üniversitesi
27 Doç.Dr. Gökhan KILIÇ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ResearchGate |
28 Doç.Dr. Gültekin BASMACI Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ResearchGate |
29 Doç.Dr. Metin  KAYA Karabük Üniversitesi ResearchGate |
30 Doç.Dr. Muhsin Tunay  GENÇOĞLU Fırat Üniversitesi
31 Doç.Dr. Oktay  PAMUK Ege Üniversitesi
32 Dr. Öğr. Üyesi Barış ÖZKUL Balıkesir Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
33 Dr. Öğr. Üyesi Coşkun HARMANŞAH Ege Üniversitesi ResearchGate |
34 Dr. Öğr. Üyesi M.Yaşar SEPETÇİOĞLU Harran Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
35 Dr. Öğr. Üyesi Meltem  SAPLIOĞLU Süleyman Demirel Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
36 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa  KAYA Fırat Üniversitesi
 
Yayın Sekreterliği
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Belkıs ELYIĞIT NWSA OrcID | ResearchGate |
 
Yazı İşleri
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Sadik Sezgin OZAN NWSA
 
# Yıl Cilt Sayı Yayım Tarihi Adet  
1 2006 1 1 1.01.2006 2 Listele
2 2006 1 2 1.04.2006 1 Listele
3 2006 1 3 1.07.2006 3 Listele
4 2006 1 4 1.10.2006 1 Listele
5 2007 2 1 1.01.2007 3 Listele
6 2007 2 2 1.04.2007 4 Listele
7 2007 2 3 1.07.2007 1 Listele
8 2007 2 4 1.10.2007 5 Listele
9 2008 3 1 1.01.2008 9 Listele
10 2008 3 2 1.04.2008 13 Listele
11 2008 3 3 1.07.2008 9 Listele
12 2008 3 4 1.10.2008 5 Listele
13 2009 4 1 1.01.2009 13 Listele
14 2009 4 2 1.04.2009 10 Listele
15 2009 4 3 1.07.2009 17 Listele
16 2009 4 4 1.10.2009 18 Listele
17 2010 5 1 1.01.2010 8 Listele
18 2010 5 2 1.04.2010 27 Listele
19 2010 5 3 1.07.2010 11 Listele
20 2010 5 4 1.10.2010 15 Listele
21 2011 6 1 1.01.2011 50 Listele
22 2011 6 2 1.04.2011 16 Listele
23 2011 6 3 1.07.2011 8 Listele
24 2011 6 4 1.10.2011 80 Listele
25 2012 7 1 1.01.2012 36 Listele
26 2012 7 2 1.04.2012 17 Listele
27 2012 7 3 1.07.2012 6 Listele
28 2012 7 4 1.10.2012 5 Listele
29 2013 8 1 1.01.2013 5 Listele
30 2013 8 2 1.04.2013 4 Listele
31 2013 8 3 1.07.2013 3 Listele
32 2013 8 4 1.10.2013 1 Listele
33 2014 9 1 1.01.2014 1 Listele
34 2014 9 2 1.04.2014 1 Listele
35 2014 9 4 1.10.2014 2 Listele
36 2015 10 1 1.01.2015 2 Listele
37 2015 10 3 1.07.2015 1 Listele
38 2015 10 4 1.10.2015 1 Listele
39 2016 11 1 1.01.2016 2 Listele
40 2016 11 2 1.03.2016 3 Listele
41 2016 11 3 1.07.2016 1 Listele
42 2016 11 4 1.10.2016 4 Listele
43 2017 12 1 1.01.2017 8 Listele
44 2017 12 2 1.04.2017 4 Listele
45 2017 12 3 1.07.2017 6 Listele
46 2017 12 4 1.10.2017 8 Listele
47 2018 13 1 1.01.2018 8 Listele
48 2018 13 2 1.04.2018 6 Listele
49 2018 13 3 1.07.2018 9 Listele
50 2018 13 4 1.10.2018 8 Listele
51 2019 14 1 1.01.2019 5 Listele
52 2019 14 2 1.04.2019 3 Listele
53 2019 14 3 1.07.2019 5 Listele
54 2019 14 4 1.10.2019 7 Listele
55 2020 15 1 1.01.2020 5 Listele
56 2020 15 2 1.04.2020 5 Listele
57 2020 15 3 1.07.2020 3 Listele
58 2020 15 4 1.10.2020 6 Listele
59 2021 16 1 1.01.2021 3 Listele
60 2021 16 2 1.04.2021 6 Listele
61 2021 16 3 1.07.2021 2 Listele
62 2021 16 4 1.10.2021 1 Listele
Yayın sırasına alınmış bir makale bulunamadı!