• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 8
  • Published Date : 1.07.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Engineering Sciences

Serial No. : 1A
ISSN No : 1308-7231
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 1 1.01.2006 2 List
2 2006 1 2 1.04.2006 1 List
3 2006 1 3 1.07.2006 3 List
4 2006 1 4 1.10.2006 1 List
5 2007 2 1 1.01.2007 3 List
6 2007 2 2 1.04.2007 4 List
7 2007 2 3 1.07.2007 1 List
8 2007 2 4 1.10.2007 5 List
9 2008 3 1 1.01.2008 9 List
10 2008 3 2 1.04.2008 13 List
11 2008 3 3 1.07.2008 9 List
12 2008 3 4 1.10.2008 5 List
13 2009 4 1 1.01.2009 13 List
14 2009 4 2 1.04.2009 10 List
15 2009 4 3 1.07.2009 17 List
16 2009 4 4 1.10.2009 18 List
17 2010 5 1 1.01.2010 9 List
18 2010 5 2 1.04.2010 27 List
19 2010 5 3 1.07.2010 11 List
20 2010 5 4 1.10.2010 15 List
21 2011 6 1 1.01.2011 49 List
22 2011 6 2 1.04.2011 16 List
23 2011 6 3 1.07.2011 8 List
24 2011 6 4 1.10.2011 79 List
25 2012 7 1 1.01.2012 36 List
26 2012 7 2 1.04.2012 17 List
27 2012 7 3 1.07.2012 6 List
28 2012 7 4 1.10.2012 5 List
29 2013 8 1 1.01.2013 5 List
30 2013 8 2 1.04.2013 4 List
31 2013 8 3 1.07.2013 3 List
32 2013 8 4 1.10.2013 1 List
33 2014 9 1 1.01.2014 2 List
34 2014 9 2 1.04.2014 0 List
35 2014 9 4 1.10.2014 2 List
36 2015 10 1 1.01.2015 2 List
37 2015 10 3 1.07.2015 1 List
38 2015 10 4 1.10.2015 1 List
39 2016 11 1 1.01.2016 2 List
40 2016 11 2 1.03.2016 3 List
41 2016 11 3 1.07.2016 1 List
42 2016 11 4 1.10.2016 4 List
43 2017 12 1 1.01.2017 8 List
44 2017 12 2 1.04.2017 4 List
45 2017 12 3 1.07.2017 6 List
46 2017 12 4 1.10.2017 8 List
47 2018 13 1 1.01.2018 8 List
48 2018 13 2 1.04.2018 6 List
49 2018 13 3 1.07.2018 9 List
50 2018 13 4 1.10.2018 8 List
51 2019 14 1 1.01.2019 5 List
52 2019 14 2 1.04.2019 3 List
53 2019 14 3 1.07.2019 5 List
54 2019 14 4 1.10.2019 7 List
55 2020 15 1 1.01.2020 5 List
56 2020 15 2 1.04.2020 5 List
57 2020 15 3 1.07.2020 3 List
58 2020 15 4 1.10.2020 6 List
59 2021 16 1 1.01.2021 3 List
60 2021 16 2 1.04.2021 6 List
61 2021 16 3 1.07.2021 2 List
62 2021 16 4 1.10.2021 1 List
63 2022 17 1 1.01.2022 1 List
64 2022 17 2 1.04.2022 1 List
65 2022 17 3 1.07.2022 2 List
66 2022 17 4 1.10.2022 2 List
ÜÇ SERBESTLİK DERECELİ DUBANIN DENGESİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF STABILITY OF THREE DEGREE OF FREEDOM BARGE
Erdem UCER 1

Yalpa hareketi, Yan sürüklenme hareketi, Dalıp çıkma hareketi, Enine Stabilite, Artık Enerji,
Roll motion, Sway motion, Heave motion, Transverse stability, Residual energy,

ANİ ZEMİN HAREKETİ NEDENİYLE OLUŞAN YAPISAL HASARLAR: BİR DURUM ÇALIŞMASI
STRUCTURAL DAMAGES CAUSED BY SUDDEN GROUND MOVEMENT: A CASE STUDY
Ahmet Sertaç KARAKAŞ 1 , Barış SAYIN 2 , Barış Yıldızlar 3

Yapısal hasar, Zemin hareketi, Tünel kazısı, Zemin güçlendirmesi, Zemin iyileştirmesi,
Structural damage, ground movement, tunnel excavation, ground strengthening, ground improvement,

DÜZLEMSEL YENİ TİP BİR BETON GÜNEŞ KOLLEKTÖRÜNÜN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF A NOVEL FLAT-PLATE CONCRETE-BASED SOLAR COLLECTOR
Onur ÖZSOLAK 1 , Mehmet ESEN 2

Güneş Kollektörü, Beton Güneş Kollektörü, Sıcak Su, Anlık Verim, Ekonomik Analiz,
Solar Collector, Concrete Solar Collector, Hot Water, Instantaneous Efficiency, Economic Analysis,

MÜSTAKİL VİLLA TİPİ KONUTLARIN KULLANICI MEMNUNİYETİNİ BELİRLEYEN ÖZELLİKLERİ: NİĞDE KENTİ ÖZELİNDE BİR ARAŞTIRMA
CHARACTERISTICS GOVERNING DWELLER GRATIFICATION OF DETACHED VILLA-TYPE RESIDENCES: A CASE STUDY PECULIAR TO THE CITY OF NY?DE
Lale GÜREMEN1

VİLLA TİPİ KONUT, KULLANICI MEMNUNİYETİ, MEKANIN İŞLEVSEL PERFORMANSI, MEKANIN TEKNİK PERFORMANSI, TOPLAM PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ,
VYLLA-TYPE RESYDENCE, USER GRATYFYCATYON, FUNCTYONARFORMANCE OF RESYDENCEL PE, TECHNYCAL PERFORMANCE OF RESYDENCE, TOTAL PERFORMANCE EVALUATYON,

YIĞMA YAPI TUĞLASININ BASINÇ ALTINDAKİ SICAKLIK DAVRANIŞININ İNFRARED TERMOGRAFİ TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ
AN ANALYSIS OF THERMAL BEHAVIOR OF MASONRY CONSTRUCTION BRICK UNDER PRESSURE USING INFRARED THERMOGRAPH TECHNIQUE
Mustafa ALTIN 1 , Murat Selek 2 , Şakir Taşdemir 3

YAPI HASARI, İNFRARED TERMOGRAFI, YIĞMA YAPI, TUĞLA, BASINÇ DAYANIMI,
BUILDING DAMAGE, INFRARED THERMOGRAPHY, MASONRY HOUSES, BRICK, COMPRESSIVE STRENGTH,

KONUT EDİNDİRME POLİTİKALARININ ÇİN`DEKİ GELİŞİMİNİN FİNANSAL YÖNÜ
FINANCIAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF HOUSING PROVISION POLICY IN CHINA
İkbal ERBAŞ 1

Çin, Konut Reformu, Finansal Gelişme, Konut Edindirme, Konut Politikaları,
China, Housing Reform, Financial Development, Housing Provision, Housing Policies,

MADENCİLİKTE ÇEVRE PROBLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: METODOLOJİK BAKIŞ
ASSESMENT OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN MINING: METHODOLOGICAL OVERVIEW
Murat ÜNAL 1

Çevresel Etkileşim, Metodoloji, Etki Matrisi, Etkileşim Matrisi, Madencilik,
Environmental Interaction, Methodolgy, Impact Matrix, Interaction Matrix, MINING,

RADYASYON İZLEME SİSTEMİ İÇİN BİLGİSAYAR PROGRAMI: RAMOS
COMPUTER PROGRAM FOR RADIATION MONITORING SYSTEM: RAMOS
Mehmet BAYBURT 1 , Sevil BAYBURT 2 , Onur KAHVECİ 3

RADYASYON, ART ORTAM İZLEME, VBASIC PROGRAMLAMA, DEDEKTÖR, LABORATUVAR,
RADIATION, BACKGROUND MONITORING, VBASIC PROGRAMMING, DETECTOR, LABORATORY,