• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2020
  • Volume : 15
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.10.2020

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Engineering Sciences

Serial No. : 1A
ISSN No : 1308-7231
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 1 1.01.2006 2 List
2 2006 1 2 1.04.2006 1 List
3 2006 1 3 1.07.2006 3 List
4 2006 1 4 1.10.2006 1 List
5 2007 2 1 1.01.2007 3 List
6 2007 2 2 1.04.2007 4 List
7 2007 2 3 1.07.2007 1 List
8 2007 2 4 1.10.2007 5 List
9 2008 3 1 1.01.2008 9 List
10 2008 3 2 1.04.2008 13 List
11 2008 3 3 1.07.2008 9 List
12 2008 3 4 1.10.2008 5 List
13 2009 4 1 1.01.2009 13 List
14 2009 4 2 1.04.2009 10 List
15 2009 4 3 1.07.2009 17 List
16 2009 4 4 1.10.2009 18 List
17 2010 5 1 1.01.2010 9 List
18 2010 5 2 1.04.2010 27 List
19 2010 5 3 1.07.2010 11 List
20 2010 5 4 1.10.2010 15 List
21 2011 6 1 1.01.2011 49 List
22 2011 6 2 1.04.2011 16 List
23 2011 6 3 1.07.2011 8 List
24 2011 6 4 1.10.2011 79 List
25 2012 7 1 1.01.2012 36 List
26 2012 7 2 1.04.2012 17 List
27 2012 7 3 1.07.2012 6 List
28 2012 7 4 1.10.2012 5 List
29 2013 8 1 1.01.2013 5 List
30 2013 8 2 1.04.2013 4 List
31 2013 8 3 1.07.2013 3 List
32 2013 8 4 1.10.2013 1 List
33 2014 9 1 1.01.2014 2 List
34 2014 9 2 1.04.2014 0 List
35 2014 9 4 1.10.2014 2 List
36 2015 10 1 1.01.2015 2 List
37 2015 10 3 1.07.2015 1 List
38 2015 10 4 1.10.2015 1 List
39 2016 11 1 1.01.2016 2 List
40 2016 11 2 1.03.2016 3 List
41 2016 11 3 1.07.2016 1 List
42 2016 11 4 1.10.2016 4 List
43 2017 12 1 1.01.2017 8 List
44 2017 12 2 1.04.2017 4 List
45 2017 12 3 1.07.2017 6 List
46 2017 12 4 1.10.2017 8 List
47 2018 13 1 1.01.2018 8 List
48 2018 13 2 1.04.2018 6 List
49 2018 13 3 1.07.2018 9 List
50 2018 13 4 1.10.2018 8 List
51 2019 14 1 1.01.2019 5 List
52 2019 14 2 1.04.2019 3 List
53 2019 14 3 1.07.2019 5 List
54 2019 14 4 1.10.2019 7 List
55 2020 15 1 1.01.2020 5 List
56 2020 15 2 1.04.2020 5 List
57 2020 15 3 1.07.2020 3 List
58 2020 15 4 1.10.2020 6 List
59 2021 16 1 1.01.2021 3 List
60 2021 16 2 1.04.2021 6 List
61 2021 16 3 1.07.2021 2 List
62 2021 16 4 1.10.2021 1 List
63 2022 17 1 1.01.2022 1 List
64 2022 17 2 1.04.2022 1 List
65 2022 17 3 1.07.2022 2 List
66 2022 17 4 1.10.2022 2 List
İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FARKINDALIK ANALİZİ: İÇ ANADOLU VE MARMARA BÖLGESİ ÖRNEKLEMİ
AWARENESS ANALYSIS ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN THE CONSTRUCTION SECTOR: SAMPLE OF MARMARA AND CENTRAL ANATOLIAN REGIONS
Melek AKGÜL1 , Yusuf DOĞAN2

İnşaat Sektörü, İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği, Marmara Bölgesi,
Construction Sector, Occupational Accidents, Occupational Diseases, Occupational Health and Safety , Marmara Region,

LAMİNASYON TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN FİLMLERE UYGULANAN TEKRARLI YIKAMALARIN, PARLAKLIK, LAMİNASYON KUVVETİ VE OPTİK DANSİTE ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF REPETITIVE WASHINGS APPLIED TO FILMS PRODUCED BY LAMINATION TECHNIQUE IN TERMS OF THE GLOSS, LAMINATION STRENGTH, AND OPTICAL DENSITY PROPERTIES
Elif YILMAZ1 , Sevda Altas 2 , NILDENIZ ADMAN3

Laminasyon Tekniği, Sim İplik, Laminasyon Kuvveti, Optik Dansite, Parlaklık ,
Lamination Technique , Metalized Yarn, Lamination Strength, Optical Density, Gloss,

BASİT VE ÇOKLU REGRESYON ANALİZLERİ İLE KOMPAKSİYON PARAMETRELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ VE F TESTİ İLE ANLAMLILIĞININ İNCELENMESİ
ESTIMATING COMPACT PARAMETERS WITH SIMPLE AND MULTIPLE REGRESSION ANALYZES AND ANALYSIS OF THE MEANING WITH THE F TEST
Mehmet Hayrullah AKYILDIZ1 , ERGÜN AKBAŞ2

Kompaksiyon, Regresyon, Zemin, F Testi, Vibrasyon,
Compaction, Regression, Ground, F Test, Vibration,

AN EXPERIMENTAL STUDY ON TREATMENT OF DOMESTIC WASTEWATER BY NATURAL SOIL
MEMET KARPUZCU1 , Nurdan BAYKUŞ2 , ADEM YURTSEVER3

Soil Filtration, Wastewater Treatment, Water Quality, Domestic Wastewater,, Soil Structure ,

ÇELİK FİBERLİ ASFALT BETONU KARIŞIMLARIN MARSHALL STABİLİTESİ VE İNDİREKT ÇEKME MUKAVEMETİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF MARSHALL STABILITY AND INDIRECT TENSILE STRENGTH OF STEEL FIBERED ASPHALT CONCRETE MIXTURES
İhsan GÜZEL1

Asfalt Betonu, Çelik Fiber, Marshall Dizaynı, Karışım, İndirekt Çekme Mukavemeti ,
Asphalt Concrete, Steel Fiber, Marshall Design, Mixture, Indirect Tensile Strength ,

BİNA YIKIM İŞLERİNDE ASBEST MARUZİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF ASBESTOS EXPOSURE IN DEMOLISHING OF BUILDINGS
SELDA ALTINTOP1 , Canan URAZ2

Asbest, Asbestli Söküm İşleri, Asbest Maruziyeti, Katil Toz, WHO,
Asbestos, Asbestos Removal Works, Asbestos Exposure, Killer Dust, WHO,