• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 18
  • Published Date : 1.10.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Engineering Sciences

Serial No. : 1A
ISSN No : 1308-7231
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 1 1.01.2006 2 List
2 2006 1 2 1.04.2006 1 List
3 2006 1 3 1.07.2006 3 List
4 2006 1 4 1.10.2006 1 List
5 2007 2 1 1.01.2007 3 List
6 2007 2 2 1.04.2007 4 List
7 2007 2 3 1.07.2007 1 List
8 2007 2 4 1.10.2007 5 List
9 2008 3 1 1.01.2008 9 List
10 2008 3 2 1.04.2008 13 List
11 2008 3 3 1.07.2008 9 List
12 2008 3 4 1.10.2008 5 List
13 2009 4 1 1.01.2009 13 List
14 2009 4 2 1.04.2009 10 List
15 2009 4 3 1.07.2009 17 List
16 2009 4 4 1.10.2009 18 List
17 2010 5 1 1.01.2010 9 List
18 2010 5 2 1.04.2010 27 List
19 2010 5 3 1.07.2010 11 List
20 2010 5 4 1.10.2010 15 List
21 2011 6 1 1.01.2011 49 List
22 2011 6 2 1.04.2011 16 List
23 2011 6 3 1.07.2011 8 List
24 2011 6 4 1.10.2011 79 List
25 2012 7 1 1.01.2012 36 List
26 2012 7 2 1.04.2012 17 List
27 2012 7 3 1.07.2012 6 List
28 2012 7 4 1.10.2012 5 List
29 2013 8 1 1.01.2013 5 List
30 2013 8 2 1.04.2013 4 List
31 2013 8 3 1.07.2013 3 List
32 2013 8 4 1.10.2013 1 List
33 2014 9 1 1.01.2014 2 List
34 2014 9 2 1.04.2014 0 List
35 2014 9 4 1.10.2014 2 List
36 2015 10 1 1.01.2015 2 List
37 2015 10 3 1.07.2015 1 List
38 2015 10 4 1.10.2015 1 List
39 2016 11 1 1.01.2016 2 List
40 2016 11 2 1.03.2016 3 List
41 2016 11 3 1.07.2016 1 List
42 2016 11 4 1.10.2016 4 List
43 2017 12 1 1.01.2017 8 List
44 2017 12 2 1.04.2017 4 List
45 2017 12 3 1.07.2017 6 List
46 2017 12 4 1.10.2017 8 List
47 2018 13 1 1.01.2018 8 List
48 2018 13 2 1.04.2018 6 List
49 2018 13 3 1.07.2018 9 List
50 2018 13 4 1.10.2018 8 List
51 2019 14 1 1.01.2019 5 List
52 2019 14 2 1.04.2019 3 List
53 2019 14 3 1.07.2019 5 List
54 2019 14 4 1.10.2019 7 List
55 2020 15 1 1.01.2020 5 List
56 2020 15 2 1.04.2020 5 List
57 2020 15 3 1.07.2020 3 List
58 2020 15 4 1.10.2020 6 List
59 2021 16 1 1.01.2021 3 List
60 2021 16 2 1.04.2021 6 List
61 2021 16 3 1.07.2021 2 List
62 2021 16 4 1.10.2021 1 List
63 2022 17 1 1.01.2022 1 List
64 2022 17 2 1.04.2022 1 List
65 2022 17 3 1.07.2022 2 List
66 2022 17 4 1.10.2022 2 List
BURSA BÖLGESİNDE BAZI BİNALARDA DOĞALGAZDAN GELEN RADON KATKISININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF RADON CONCENTRATIONS COMING FROM NATURAL GAS IN SOME BUILDINGS IN BURSA REGION
Müslim Murat SAÇ1

Radon, Doğalgaz, Binaiçi Radon Konsantrasyonu, Uranyum-238 Bozunma Zinciri, Alfa parçacıkları,
Radon, Natural Gas, Indoor Radon Concentration, Disintegration Chain of Uranium-238, Alpha Particles,

YAPI MALİYETİNİN FONKSİYONEL ELEMAN YÖNTEMİ İLE TAHMİNİ
FORECAST OF CONSTRUCTION COSTS WITH FUNCTIONAL ENTITY METHOD
Latif Onur UĞUR 1

Yapı Maliyeti, Fonksiyonel Eleman Yöntemi, Regresyon Analizi, Toplu Konut, Bina,
Construction Costs, Functional Entity Method (FEM), Regression Analysis, Housing, Building,

TRANSFORMATÖR MERKEZLERİNİN GÜVENLİK AMAÇLI UZAKTAN İZLENMESİ VE OTOMASYONU
AUTOMATION AND REMOTE MONITORING OF TRANSFORMER CENTERS FOR PROTECTION
Erdal BEKIROGLU 1

Dağıtım Transformatörü, Mikrodenetleyici, GSM, Uzaktan İzleme, Otomasyon Transformatör Güvenliği,
Distribution Transformer, Microcontroller, GSM, Remote Monitoring, Automation Transformer Protection,

KONİK DİŞLİ HIZ KUTUSUNUN GENETİK ALGORİTMA İLE TASARIMI
DESIGN OF BEVEL GEARBOX WITH GENETIC ALGORITHMS
Metin ZEYVELI 1

Genetik Algoritma, Mekanik Tasarım, Makine Elemanları, Konik Dişli Çark Tasarımı, Hız Kutusu,
Genetic Algorithm, Mechanical Design, Machine Elements, Bevel Gear Design, Gearbox,

ZEOLİT KATKILI BETONLARIN ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN TAHMİN EDİLMESİ
PREDICTING THE ELASTICITY MODULUS OF CONCRETE ADDED ZEOLITE
Celalettin BAŞYİĞİT1

Beton, Agrega, Zeolit, Zeolit Katkılı Beton, Elastisite Modülü,
Concrete, Aggregate, Zeolite, Zeolite Added Concrete, Elastisity Modulus,

ORGANYK NANOMALZEMELER KULLANILARAK ÜRETYLEN FOTOVOLTAYK TEKSTYL YAPISININ ÖZELLYKLERYNYN YNCELENMESY
INVESTIGATION OF PROPERTIES OF A PHOTOVOLTAIC TEXTILE STRUCTURE USING ORGANIC NANOMATERIALS
Ayse BEDELOGLU 1

Fotovoltaik Tekstil, Konjüge Polimer, Organik Güne? Pili, Polipropilen ?erit, Yenilenebilir Enerji,
Conjugated Polymer, Organic Solar Cell, Photovoltaic Textile, Polypropylene Tape, Renewable Energy,

AYNI İKİ TİP OKUL BİNASININ GÜÇLENDİRME ÖNCESİ VE SONRASI KARŞILAŞTIRILMASI
THE COMPARISON OF THE TWO SAME TYPE SCHOOL BUILDINGS BEFORE AND AFTER STRENGTHENING
Mustafa ALTIN 1

Okul Binası, Deprem, Yapım Maliyeti, Güçlendirme, Güçlendirme Maliyeti,
School Building, Earthquake, Construction Cost, Strengthening, Strengthening Cost,

Al/SiO2/p-Si (MIS) YAPILARDA ARAYÜZEY DURUMLARININ YOĞUNLUK DAĞILIM PROFİLİ
ON THE DENSITY DISTRIBUTION PROFILES OF INTERFACE STATES
Ibrahim YÜCEDAĞ 1

Ara Yüzey Durumları, Gevşeme Zamanı, İletkenlik Yöntemi, Seri Direnç, İnce Yalıtkan Tabaka,
Interface States, Relaxation Time, Conductance Method, Series Resistance, Thin Insulator Layer,

İNŞAAT PROJELERİNDE SÖZLEŞME RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERİN ANALİZİ
ANALYSIS OF THE CONSTRUCTION CONTRACT RISKS AND THE METHODS OF EVALUATING THESE RISKS’ EFFECTS
Latif Onur UĞUR 1

Sözleşme riskleri, Risk paylaşımı, Risk Etki Değerlendirmesi, FIDIC, Yapım İşleri Genel Şartnamesi,
Contract Risks, Risk Sharing, Evaluation of Risk Effects, FIDIC, Turkish General Conditions of Construction Works,

RİNG VE KOMPAKT VİSKON İPLİKLERDEN ÖRÜLMÜŞ KUMAŞLARIN PATLAMA MUKAVEMETİ VE BONCUKLANMA ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF BURSTING STRENGTH AND PILLING PROPERTIES OF KNITTED FABRICS WITH RING AND COMPACT VISCOSE YARNS
Sevda Altas 1

Kesikli Lif İplikçiliği, Viskon İplikler, Kompakt İplik Eğirme Sistemi, Patlama Mukavemeti, Boncuklanma Özelliği,
Staple Fiber Spinning, Viscose Yarns, Compact Yarn Spinning System, Bursting Strength, Pilling Property,

AA 7075 DELİNMESİNDE KULLANILAN SOĞUTMA TEKNİĞİNİN PERFORMANS KARAKTERİSTİKLERİNE ETKİSİ
EFFECT OF COOLANT TECHNIQUE ON PERFORMANCE CHARACTERISTIC IN DRILLING OF 7075 ALUMINUM ALLOY
Erol KILICKAP 1 , Mesut Hüseyinoglu 2

Minimum Soğutma Sıvısı, Alüminyum Alaşımı, Delme, Yüzey Pürüzlülüğü, Performans,
Minimum Quantity Lubrication, Aluminum Alloy, Drilling, Surface Roughness, Performance,

NORMAL VE NORMAL OLMAYAN KALP SESLERİNİN YAPAY SİNİR AĞLARI İLE SINIFLANDIRILMASI
CLASSIFICATION OF THE NORMAL AND ABNORMAL HEART SOUNDS VIA ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
Gür Emre Güraksin 1

Yapay Sinir Ağları, Ayrık Fourier Dönüşümü, Kalp Sesleri, Mobil Programlama, Sinyal İşleme,
Artificial Neural Network, Discrete Fourier Transform, Heart Sounds, Mobile Programming, Signal Processing,

BÜYÜKÇEKMECE İLÇESİNDE MİKROTREMOR VERİLERİYLE MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARI
ON THE USE OF MICROTREMOR DATA FOR MICROZONATION IN BUYUCEKMECE (ISTANBUL), TURKEY
Savaş KARABULUT 1

Mikrobölgeleme, Zemin Tepkisi, Mikrotremor, Büyütme, Zemin hâkim periyodu,
Microzonation, Soil Response, Microtremor, Soil fundamental period, ISTANBUL,

GELİŞTİRİLEN BİR YAPISAL ANALİZ PROGRAMIYLA YIĞMA YAPILARIN ANALİZİ
ANALYSES OF MASONRY STRUCTURES WITH A DEVELOPING STRUCTURAL ANALYSIS SOFTWARE
Ali Ural 1

FEMMAS, Yığma Yapılar, Sonlu Elemanlar Metodu, LUSAS, Doğrusal Analiz,
FEMMAS, Masonry Structures, Finite Element Method, LUSAS, Linear Analysis,

MİMARLIĞIN FELSEFE İLE İLİŞKİSİNİN RÖNESANS, 17. VE 18. YÜZYIL YAPI ÖRNEKLERİ ÜZERİNDEN İRDELENMESİ
THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ARCHITECTURE AND PHILOSOPHY ASSUMING THE CONSTRUCTIONS OF RENAISSANCE 17 th and 18 th CENTURY
Z. Sevgen PERKER 1

Mimarlık, Felsefe, Rönesans, 17. Yüzyıl, 18. Yüzyıl,
Architecture, Philosophy, Renaissance, 17th Century, 18th Century,

AKADEMİK PERSONEL BİLGİ SİSTEMİ
THE ACADEMIC PERSONAL INFORMATION SYSTEM
Musa ÇIBUK 1

Web Programcılığı, ASP, Veritabanı, Akademik Personel Bilgi Sistemi, Web Tabanlı Otomasyon,
Web Programming, ASP, Database, Information System, Web Based Automation,

YIĞMA YAPI OLUŞTURULMASINDA BAĞLAYICI ÖZELLİĞİ ARTIRILAN HARÇ KULLANILMASI VE ÖRGÜ TİPLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN YATAY YÜK TAŞIMA KAPASİTESİNE ETKİSİ
USE OF HIGH-BINDING MORTAR MASONRY IN CONSTRUCTION AND THE EFFECT OF THE CHANGE OF BONDING TYPES ON THE CAPACITY OF LOAD BEARING
Mahmut Sami DÖNDÜREN 1 , Recep KANIT 2

Katkı Maddesi, Yığma Duvar, Örgü Tipi, Mekaniksel Davranış, Bağlayıcı Özellik,
Additional Material, Masonry Wall, Bond Type, Mechanical Behavior, Binding Feature,

SÜPER AKISKANLASTIRICI KATKILI BETONLARIN YÜKSEK SICAKLIKTAKI BASINÇ DAYANIMI
THE COMPRESS STRENGTH OF CONCRETE MIXED WITH THE SUPER PLASTICIZERS IN HIGHER HEAT
Ömer Can 1 , Gokhan DURMUS 2 , H. Süleyman GÖKÇE 3

Beton, Süper Akiskanlastirici, Katki, Yüksek Sicaklik, Basinç Dayanimi,
Concrete, Super Plasticizer, Admixture, High Temperatures, Compressive strength,