• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2017
  • Volume : 12
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 4
  • Published Date : 1.04.2017

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Engineering Sciences

Serial No. : 1A
ISSN No : 1308-7231
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 1 1.01.2006 2 List
2 2006 1 2 1.04.2006 1 List
3 2006 1 3 1.07.2006 3 List
4 2006 1 4 1.10.2006 1 List
5 2007 2 1 1.01.2007 3 List
6 2007 2 2 1.04.2007 4 List
7 2007 2 3 1.07.2007 1 List
8 2007 2 4 1.10.2007 5 List
9 2008 3 1 1.01.2008 9 List
10 2008 3 2 1.04.2008 13 List
11 2008 3 3 1.07.2008 9 List
12 2008 3 4 1.10.2008 5 List
13 2009 4 1 1.01.2009 13 List
14 2009 4 2 1.04.2009 10 List
15 2009 4 3 1.07.2009 17 List
16 2009 4 4 1.10.2009 18 List
17 2010 5 1 1.01.2010 9 List
18 2010 5 2 1.04.2010 27 List
19 2010 5 3 1.07.2010 11 List
20 2010 5 4 1.10.2010 15 List
21 2011 6 1 1.01.2011 49 List
22 2011 6 2 1.04.2011 16 List
23 2011 6 3 1.07.2011 8 List
24 2011 6 4 1.10.2011 79 List
25 2012 7 1 1.01.2012 36 List
26 2012 7 2 1.04.2012 17 List
27 2012 7 3 1.07.2012 6 List
28 2012 7 4 1.10.2012 5 List
29 2013 8 1 1.01.2013 5 List
30 2013 8 2 1.04.2013 4 List
31 2013 8 3 1.07.2013 3 List
32 2013 8 4 1.10.2013 1 List
33 2014 9 1 1.01.2014 2 List
34 2014 9 2 1.04.2014 0 List
35 2014 9 4 1.10.2014 2 List
36 2015 10 1 1.01.2015 2 List
37 2015 10 3 1.07.2015 1 List
38 2015 10 4 1.10.2015 1 List
39 2016 11 1 1.01.2016 2 List
40 2016 11 2 1.03.2016 3 List
41 2016 11 3 1.07.2016 1 List
42 2016 11 4 1.10.2016 4 List
43 2017 12 1 1.01.2017 8 List
44 2017 12 2 1.04.2017 4 List
45 2017 12 3 1.07.2017 6 List
46 2017 12 4 1.10.2017 8 List
47 2018 13 1 1.01.2018 8 List
48 2018 13 2 1.04.2018 6 List
49 2018 13 3 1.07.2018 9 List
50 2018 13 4 1.10.2018 8 List
51 2019 14 1 1.01.2019 5 List
52 2019 14 2 1.04.2019 3 List
53 2019 14 3 1.07.2019 5 List
54 2019 14 4 1.10.2019 7 List
55 2020 15 1 1.01.2020 5 List
56 2020 15 2 1.04.2020 5 List
57 2020 15 3 1.07.2020 3 List
58 2020 15 4 1.10.2020 6 List
59 2021 16 1 1.01.2021 3 List
60 2021 16 2 1.04.2021 6 List
61 2021 16 3 1.07.2021 2 List
62 2021 16 4 1.10.2021 1 List
63 2022 17 1 1.01.2022 1 List
64 2022 17 2 1.04.2022 1 List
65 2022 17 3 1.07.2022 2 List
66 2022 17 4 1.10.2022 2 List
ASİDİK ORTAMDA YUMUŞAK ÇELİĞİN KOROZYONUNA İNHİBİTÖR OLARAK 2.5-DİKLOROANİLİN TÜREVLİ BİR SCHIFF BAZININ ADSORPSİYONUNUN ELEKTROKİMYASAL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF THE ADSORPTION OF A SCHIFF BASE DERIVATED FROM 2.5-DICHLOROANILINE AS AN INHIBITOR ON MILD STEEL CORROSION IN ACIDIC MEDIUM BY ELECTROCHEMICAL METHODS
Demet ÖZKIR1 , ÖMER ÇIFÇIBAŞI2

Schiff Bazı, Korozyon, EIS, SEM, AFM,
Schiff Base, Corrosion, EIS, SEM, AFM,

ÖĞÜTÜLMÜŞ ATIK CAM TOZU KATKILI BETONUN PUZOLANİK AKTİVİTESİ VE YARMADA ÇEKME DAYANIMININ BELİRLENMESİ
THE POZZOLANIC ACTIVITY OF THE CONCRETE MIXED WITH GROUND WASTE GLASS POWDER AND THE DETERMINATION OF TENSILE SPLITTING STRENGTH
Eyyüp ORHAN1 , Yüksel ESEN 2

Cam Tozu, Beton, Puzolanik Aktivite, Yarmada Çekme, Porozite,
Glass Powde, GlasConcrete, Pozzolanic Activity, Splitting Tensile, Porosity,

PLAZMA OKSİDASYON İŞLEMİNİN AISI 316 PASLANMAZ ÇELİĞİNİN KOROZYON DAVRANIŞINA ETKİSİ
INFLUENCE OF PLASMA OXIDATION ON CORROSION BEHAVIOR OF AISI 316 STAINLESS STEEL
MEHMET KARAHAN1 , ABDULMUTTALIP YENILMEZ2 , İlhan Çelik3

AISI 316 Paslanmaz Çeliği, Plazma Oksidasyon, Korozyon, SEM, XRD,
AISI 316 stainless steel, Plasma oxidation, Corrosion, SEM, XRD,

ETİLEN GLİKOL+SÜLFÜRİK ASİT İÇERİSİNDE 7075 ALUMİNYUM ALAŞIMI ÜZERİNDE ALUMİNYUM OKSİT TABAKASININ GELİŞTİRİLMESİ
THE DEVELOPMENT OF THE ALUMINUM OXIDE LAYER ON 7075 ALUMINUM ALLOY IN ETHYLENE GLYCOL+SULFURIC ACID
Sevgi ATEŞ1 , Rasiha Nefise Mutlu 2 , BAŞAK DOĞRU MERT[INJ]3 , BIRGÜL YAZICI4

7075 Aluminyum, Etilen Glikol , Korozyon, Gözenekli Oksit Filmi, Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi,
7075 Aluminum, Ethylene Glycol, Corrosion, Porous Oxide Film, Electrochemical Impedance Spectroscopy,