• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 11
  • Published Date : 1.07.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Engineering Sciences

Serial No. : 1A
ISSN No : 1308-7231
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 1 1.01.2006 2 List
2 2006 1 2 1.04.2006 1 List
3 2006 1 3 1.07.2006 3 List
4 2006 1 4 1.10.2006 1 List
5 2007 2 1 1.01.2007 3 List
6 2007 2 2 1.04.2007 4 List
7 2007 2 3 1.07.2007 1 List
8 2007 2 4 1.10.2007 5 List
9 2008 3 1 1.01.2008 9 List
10 2008 3 2 1.04.2008 13 List
11 2008 3 3 1.07.2008 9 List
12 2008 3 4 1.10.2008 5 List
13 2009 4 1 1.01.2009 13 List
14 2009 4 2 1.04.2009 10 List
15 2009 4 3 1.07.2009 17 List
16 2009 4 4 1.10.2009 18 List
17 2010 5 1 1.01.2010 9 List
18 2010 5 2 1.04.2010 27 List
19 2010 5 3 1.07.2010 11 List
20 2010 5 4 1.10.2010 15 List
21 2011 6 1 1.01.2011 49 List
22 2011 6 2 1.04.2011 16 List
23 2011 6 3 1.07.2011 8 List
24 2011 6 4 1.10.2011 79 List
25 2012 7 1 1.01.2012 36 List
26 2012 7 2 1.04.2012 17 List
27 2012 7 3 1.07.2012 6 List
28 2012 7 4 1.10.2012 5 List
29 2013 8 1 1.01.2013 5 List
30 2013 8 2 1.04.2013 4 List
31 2013 8 3 1.07.2013 3 List
32 2013 8 4 1.10.2013 1 List
33 2014 9 1 1.01.2014 2 List
34 2014 9 2 1.04.2014 0 List
35 2014 9 4 1.10.2014 2 List
36 2015 10 1 1.01.2015 2 List
37 2015 10 3 1.07.2015 1 List
38 2015 10 4 1.10.2015 1 List
39 2016 11 1 1.01.2016 2 List
40 2016 11 2 1.03.2016 3 List
41 2016 11 3 1.07.2016 1 List
42 2016 11 4 1.10.2016 4 List
43 2017 12 1 1.01.2017 8 List
44 2017 12 2 1.04.2017 4 List
45 2017 12 3 1.07.2017 6 List
46 2017 12 4 1.10.2017 8 List
47 2018 13 1 1.01.2018 8 List
48 2018 13 2 1.04.2018 6 List
49 2018 13 3 1.07.2018 9 List
50 2018 13 4 1.10.2018 8 List
51 2019 14 1 1.01.2019 5 List
52 2019 14 2 1.04.2019 3 List
53 2019 14 3 1.07.2019 5 List
54 2019 14 4 1.10.2019 7 List
55 2020 15 1 1.01.2020 5 List
56 2020 15 2 1.04.2020 5 List
57 2020 15 3 1.07.2020 3 List
58 2020 15 4 1.10.2020 6 List
59 2021 16 1 1.01.2021 3 List
60 2021 16 2 1.04.2021 6 List
61 2021 16 3 1.07.2021 2 List
62 2021 16 4 1.10.2021 1 List
63 2022 17 1 1.01.2022 1 List
64 2022 17 2 1.04.2022 1 List
65 2022 17 3 1.07.2022 2 List
66 2022 17 4 1.10.2022 2 List
TUBERKULOZ HASTALIĞININ TEŞHİŞİ İÇİN LOJİK SADELEŞTİRME METODU İLE BİR UZMAN SİSTEM TASARIMI
DESIGNING AN EXPERT SYSTEM FOR DETECTION OF TUBERCULOSIS DISEASE WITH LOGIC SIMPLIFICATION METHOD
Fatih BASCIFTCI 1 , HARUN SÜMBÜL 2

Lojik Sadeleştirme, İndirgenmiş Kural Tabanları, Uzman Sistem, Minimumlaştırma Metodu, TB Teşhisi,
Logic Simplification, reduced rule based, Expert System, Minimization Method, diagnosis of TB,

OKULÖNCESİ EĞİTİMDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN ROLÜ
THE ROLE OF COMPUTER AIDED EDUCATION IN PRE-SCHOOL EDUCATION
Nurettin DOGAN 1

Bilgisayar destekli eğitim, Bilgisayar destekli eğitimin rolü, Okulöncesi eğitim, Okul öncesi eğitimde bilgisayar eğitimi, Okulöncesi eğitimde bilgisayar destekli eğitim,
Computer aided education, The role of computer aided education, Pre-school education, Computer education at pre-school education, Computer aided education at pre-school education,

TAZE BETONUN REOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN RHEOLOGICAL PROPERTIES OF FRESH CONCRETE BY FUZZY LOGIC
AHMET BİLGİL 1 , AYHAN ŞAMANDAR 2 , Ahmet BEYCIOGLU 3

Taze beton, Reolojik özellikler, Bulanık mantık, Betonun Özellikleri, Beton,
Fresh concrete, Rheological properties, Fuzzy logic, concrete, concrete properties,

YAPIŞTIRICILARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BULK NUMUNELER YARDIMIYLA BELİRLENMESİ
DETERMYNATION OF MECHANICAL PRPOPERTIES OF ADHESIVES CERTAIN VIA SPECIMENS
Hamit ADİN 1 , Bahattin İŞCAN 2 , Aydın TURGUT 3

Yapıştırıcı, Bulk Numune, Vinylester Atlac 580, Flexo Tix, Elastisite modülü,
Adhesive, Bulk Specimen, Vinylester Atlac 580, Flexo Tix, Elastisite Modul,

CFRP İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KESİTLERİN EKSENEL YÜK ALTINDAKİ DAVRANIŞI
BEHAVIOR OF STRENGTHED CONCRETE SECTIONS WITH CFRP UNDER CYCLIC LOADING
Mehmet Emin ÖNCÜ 1 , Abdulhalim KARASIN 2 , senem yılmaz 3

CFRP, Sismik Güçlendirme, Tekrarlanan Yük, Karot Numune, Betonarme Bina,
CFRP, Seismic Strengthening, Cyclic Loading, Core Sample, Reinforced Concrete Building,

BETON KANSERİ-ALKALİ SİLİKA REAKSİYONU
CONCRETE CANCER-ALKALI SILICA REACTION
Serkan SUBASI 1 , Mustafa ÇULLU 2 , Hakan BOLAT 3

Beton, Çimento, Alkali silika reaksiyonu, Agrega, Dayanıklılık,
Concrete, cement, alkali silica reaction, aggregate, durability,

BULANIK MANTIK İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM: TİP-2 BULANIK MANTIK
A NEW APPROACH FOR FUZZY LOGIC: TYPE-2 FUZZY LOGIC
Müzeyyen Bulut Özek 1

Tip-1 Bulanık Mantık, Tip-2 Bulanık Mantık,, Tip-2 Bulanık Küme, Belirsizlik, Bilgisayar,
Type-1 Fuzzy Logic, Type-2 Fuzzy Logic,, Type-2 Fuzzy Set, Uncertainty, Computer,

LABORATUVARLAR İÇİN KABLOSUZ (RF) RADYASYON İZLEME SİSTEMİ
WIRELESS (RF) RADIATION MONITORING SYSTEM FOR LABORATORIES
Sevil BAYBURT 1 , Mehmet BAYBURT 2

Laboratuvar, Radyasyon, Radyofrekans, Kablosuz, İzleme,
laboratory, radiation, radiofrequency, WIRELESS, MONITORING,

TRAS İKAME ORANININ PORTLAND ÇİMENTOSUNUN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF TRASS REPLACED RATIO ON PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF PORTLAND CEMENT
YILMAZ KOÇAK 1

Tras, Çimento, Priz Süresi, Su İhtiyacı, Basınç Dayanımı,
Trass, Cement, Setting Time, Water Demand, Compressive Strength,

LABORATUAR TEKNİSYENLERİNİN HİZMET İÇİ EĞİTİMİ
IN-SERVICE TRAINING OF LABORATORY TECHNICIANS
Melda ALKAN ÇAKIROGLU 1

Hizmet içi eğitim, Laboratuar teknisyenliği, Hazır Beton Sektörü, İş Analizi, Program Uygulama Analizi,
In-Service Training, Technician Laboratory, Ready Mixed Concrete Industry, Work Analyis, Analysis Of Implementation Program,

ÇİMENTO SEKTÖRÜNDE ZETA POTANSİYEL
ZETA POTENTIAL IN CEMENT SECTOR
Ali UCAR 1 , YILMAZ KOÇAK 2 , Atila DORUM 3

Zeta Potansiyel, Çimento, Yüzey Özellikleri, Mineral Katkılar, Kimyasal Katkılar,
Zeta Potential, Cement, Surface Properties, Mineral Additives, Chemical Additives,