• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 9
  • Published Date : 1.01.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Engineering Sciences

Serial No. : 1A
ISSN No : 1308-7231
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 1 1 1.01.2006 2 List
2 1 2 1.04.2006 1 List
3 1 3 1.07.2006 3 List
4 1 4 1.10.2006 1 List
5 2 1 1.01.2007 3 List
6 2 2 1.04.2007 4 List
7 2 3 1.07.2007 1 List
8 2 4 1.10.2007 5 List
9 3 1 1.01.2008 9 List
10 3 2 1.04.2008 13 List
11 3 3 1.07.2008 9 List
12 3 4 1.10.2008 5 List
13 4 1 1.01.2009 13 List
14 4 2 1.04.2009 10 List
15 4 3 1.07.2009 17 List
16 4 4 1.10.2009 18 List
17 5 1 1.01.2010 9 List
18 5 2 1.04.2010 27 List
19 5 3 1.07.2010 11 List
20 5 4 1.10.2010 15 List
21 6 1 1.01.2011 49 List
22 6 2 1.04.2011 16 List
23 6 3 1.07.2011 8 List
24 6 4 1.10.2011 79 List
25 7 1 1.01.2012 36 List
26 7 2 1.04.2012 17 List
27 7 3 1.07.2012 6 List
28 7 4 1.10.2012 5 List
29 8 1 1.01.2013 5 List
30 8 2 1.04.2013 4 List
31 8 3 1.07.2013 3 List
32 8 4 1.10.2013 1 List
33 9 1 1.01.2014 1 List
34 9 2 1.04.2014 1 List
35 9 4 1.10.2014 2 List
36 10 1 1.01.2015 2 List
37 10 3 1.07.2015 1 List
38 10 4 1.10.2015 1 List
39 11 1 1.01.2016 2 List
40 11 2 1.03.2016 3 List
41 11 3 1.07.2016 1 List
42 11 4 1.10.2016 4 List
43 12 1 1.01.2017 8 List
44 12 2 1.04.2017 4 List
45 12 3 1.07.2017 6 List
46 12 4 1.10.2017 8 List
47 13 1 1.01.2018 8 List
48 13 2 1.04.2018 6 List
49 13 3 1.07.2018 9 List
50 13 4 1.10.2018 8 List
51 14 1 1.01.2019 5 List
52 14 2 1.04.2019 3 List
53 14 3 1.07.2019 5 List
54 14 4 1.10.2019 7 List
55 15 1 1.01.2020 5 List
56 15 2 1.04.2020 5 List
57 15 3 1.07.2020 3 List
58 15 4 1.10.2020 6 List
59 16 1 1.01.2021 3 List
60 16 2 1.04.2021 6 List
61 16 3 1.07.2021 2 List
62 16 4 1.10.2021 1 List
63 17 1 1.01.2022 1 List
64 17 2 1.04.2022 1 List
65 17 3 1.07.2022 2 List
66 17 4 1.10.2022 2 List
67 18 1 1.01.2023 2 List
İNŞAAT TEKNİKERLİĞİ İSTİHDAMINDA İNŞAAT FİRMALARININ ÖNEM VERDİĞİ KRİTERLERİN BELİRLENMESİ
CONSTRUCTION COMPANIES’ IMPORTANCE OF THE DETERMINATION CRITERIAS FOR CONSTRUCTION TECHNICIAN EMPLOYMENT
Latif Onur UĞUR 1 , Serdar KORKMAZ 2

İnşaat Teknikerliği,İstihdam,Gazete Yİanları,İşe Alma Yöntemleri,Uzmanlık Alanları,
Construction Technician, Employment, Newspaper Ads, Recruitment Methods, Areas Of Expertise,

PETEK YAPILI SANDVİÇ YAPILARDA KÖPÜK DOLGUSUNUN KRİTİK BURKULMA YÜKÜNE ETKİSİ
EFFECT OF FOAM FILLING ON THE CRITIC BUCKLING LOAD OF THE HONEYCOMB SANDWICH STRUCTURES
Murat Yavuz SOLMAZ 1 , Mete Onur KAMAN 2

Bal peteği sandviç yapılar,Köpük ilavesi,Kritik burkulma yükü,Basma testi,Kompozit malzeme,
Honeycomb sandwich structures, Foam addition, Critic buckling load, Compressive test, Composite material,

PLAZMA TRANSFERLİ ARK KAYNAK YÜZEY İŞLEMİYLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK YÜZEYİNE WC-Ni-B4C KOMPOZİT KAPLAMASININ MİKROYAPISAL KARAKTERİSTİĞİ
MICROSTRUCTURAL CHARACTERISTIC OF WC-Ni-B4C REINFORCED COMPOSITE COATINGS ON AISI 304 STAINLESS STEEL BY PLASMA TRANSFERRED ARC WELD SURFACING
Soner BUYTOZ1

PLAZMA TRANSFERLİ ARK KAPLAMA,MİKROYAPI,KARBÜRLER,ABRAZİF AŞINMA,BOR KARBÜR,
Plasma transferred arc coating, Microstructure, Carbides, Abrasive wear, Bor carbide,

THE EFFECTS OF TEMPERATURE ON BIOLOGICAL PHOSPHORUS REMOVAL IN ANAEROBIC/ANOXIC SEQUENCING BATCH REACTOR
Engin GÜRTEKİN 1

Biological Phosphorus Removal, Temperature Effect, Sequencing Batch Reactor, Phosphorus Release, COD Uptake,

SENKRONOSKOP CİHAZININ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
MICROCONTROLLER-BASED SYNCHRONOSCOPE IMPLEMENTED
Sertaç Bayhan 1 , Ilhan GARIP 2 , Ilhami ÇOLAK 3

Senkronoskop,paralel bağlama,faz açısı,frekans eşitliği,mikrodenetleyici,
Synchronoscope, parallel connection, phase angle, equality of frequencies, microcontroller,

TÜRKİYEDEKİ GÜÇ SİSTEMİNDE TAVLAMA BENZETİMİ, GENETİK ALGORİTMA ve TABU ARAŞTIRMA ALGORİTMALARI KULLANILARAK EKONOMİK DAĞITIM
ECONOMIC DISPATCH BY USING SIMULATED ANNEALING, GENETIC ALGORITHM AND TABOO SEARCH ALGORITHMS POWER SYSTEM IN TURKEY
Serhat DUMAN 1 , Ali OZTURK 2

Tavlama Benzetimi,Genetik Algoritma,Tabu Araştırma,Güç Sistemleri,Ekonomik Dağıtımı,
Simulated Annealing, Genetic Algorithm, Taboo Search, Power Systems, Economic Dispatch,

112 ACİL SERVİS İÇİN GPRS TABANLI 12 DERİVASYON EKG GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
APPLICATION OF GPRS BASED 12 DERIVATION EKG TELEMONITORING SYSTEM FOR 112 EMERGENCY SERVICE
Ugur FİDAN 1

12 Derivasyon,EKG,112 Acil Servis,EGPRS,Kalp Krizi,
12 Derivation, ECG, Emergency Services, EGPRS, Heart Attack,

İNSAN-BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ ARACI OLARAK METİN TABANLI BİR DİYALOG SİSTEMİ İÇİN TÜRKÇENİN MORFOLOJİK VE ANLAMSAL ANALİZİ
MORPHOLOGICAL AND SEMANTIC ANALYSIS OF TURKISH LANGUAGE FOR TEXT BASED DIALOGUE SYSTEM AS A TOOL OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION
Hacer ÖZYURT 1 , Özcan ÖZYURT 2

İnsan-Bilgisayar Etkileşimi,Metin Tabanlı Diyalog Sistemi,Doğal Dil İşleme,Morfolojik ve Anlamsal Analiz,Yapay Zekâ,
Human-Computer Interaction, Text Based Dialogue System, Natural Language Processing, Morphological and Semantic Analysis, Artificial Intelligence,

DÜŞÜK VE YÜKSEK ENERJİLİ GAMA IŞINLARININ MARUZ KALMA YIĞILMA FAKTÖRLERİNİN ETKİN ATOM NUMARASINA BAĞIMLILIĞI
DEPENDENCE OF Zeff FOR THE EXPOSURE BUILDUP FACTORS OF
Berkay CAMGOZ 1 , Mehmet N. KUMRU 2

EGS4,Monte Carlo,Buildup,GAMA IŞINI,Etkin Z,
EGS4, MONTE CARLO, BUILDUP, GAMMA RAY, EFFECTIVE Z,