• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 79
  • Published Date : 1.10.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Engineering Sciences

Serial No. : 1A
ISSN No : 1308-7231
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2006 1 1 1.01.2006 2 List
2 2006 1 2 1.04.2006 1 List
3 2006 1 3 1.07.2006 3 List
4 2006 1 4 1.10.2006 1 List
5 2007 2 1 1.01.2007 3 List
6 2007 2 2 1.04.2007 4 List
7 2007 2 3 1.07.2007 1 List
8 2007 2 4 1.10.2007 5 List
9 2008 3 1 1.01.2008 9 List
10 2008 3 2 1.04.2008 13 List
11 2008 3 3 1.07.2008 9 List
12 2008 3 4 1.10.2008 5 List
13 2009 4 1 1.01.2009 13 List
14 2009 4 2 1.04.2009 10 List
15 2009 4 3 1.07.2009 17 List
16 2009 4 4 1.10.2009 18 List
17 2010 5 1 1.01.2010 9 List
18 2010 5 2 1.04.2010 27 List
19 2010 5 3 1.07.2010 11 List
20 2010 5 4 1.10.2010 15 List
21 2011 6 1 1.01.2011 49 List
22 2011 6 2 1.04.2011 16 List
23 2011 6 3 1.07.2011 8 List
24 2011 6 4 1.10.2011 79 List
25 2012 7 1 1.01.2012 36 List
26 2012 7 2 1.04.2012 17 List
27 2012 7 3 1.07.2012 6 List
28 2012 7 4 1.10.2012 5 List
29 2013 8 1 1.01.2013 5 List
30 2013 8 2 1.04.2013 4 List
31 2013 8 3 1.07.2013 3 List
32 2013 8 4 1.10.2013 1 List
33 2014 9 1 1.01.2014 2 List
34 2014 9 2 1.04.2014 0 List
35 2014 9 4 1.10.2014 2 List
36 2015 10 1 1.01.2015 2 List
37 2015 10 3 1.07.2015 1 List
38 2015 10 4 1.10.2015 1 List
39 2016 11 1 1.01.2016 2 List
40 2016 11 2 1.03.2016 3 List
41 2016 11 3 1.07.2016 1 List
42 2016 11 4 1.10.2016 4 List
43 2017 12 1 1.01.2017 8 List
44 2017 12 2 1.04.2017 4 List
45 2017 12 3 1.07.2017 6 List
46 2017 12 4 1.10.2017 8 List
47 2018 13 1 1.01.2018 8 List
48 2018 13 2 1.04.2018 6 List
49 2018 13 3 1.07.2018 9 List
50 2018 13 4 1.10.2018 8 List
51 2019 14 1 1.01.2019 5 List
52 2019 14 2 1.04.2019 3 List
53 2019 14 3 1.07.2019 5 List
54 2019 14 4 1.10.2019 7 List
55 2020 15 1 1.01.2020 5 List
56 2020 15 2 1.04.2020 5 List
57 2020 15 3 1.07.2020 3 List
58 2020 15 4 1.10.2020 6 List
59 2021 16 1 1.01.2021 3 List
60 2021 16 2 1.04.2021 6 List
61 2021 16 3 1.07.2021 2 List
62 2021 16 4 1.10.2021 1 List
63 2022 17 1 1.01.2022 1 List
64 2022 17 2 1.04.2022 1 List
65 2022 17 3 1.07.2022 2 List
66 2022 17 4 1.10.2022 2 List
OKSİJEN KONSANTRATÖRLERİNİN YAPISAL SORUNLARINA YÖNELİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
SOLUTION PROPOSALS FOR STRUCTURAL PROBLEMS OF OXYGEN CONSANTRATORS
İsmail ATACAK 1 , Muzaffer KORKUSUZ 2

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı, Uzun Süreli Oksijen Tedavisi, Oksijen Konsantratörü, Mikrodenetleyici TabanlI Kontrol, Web Arayüzü,
Chronic Ostructive Pulmonary Disease, Long-term Oxygen Therapy, Oxygen Concentrator, Microcontroller-based Control, WEB Interface,

TDLMS FİLTRESİNİN GÖRÜNTÜ İYLEŞTİRME İÇİN BAŞARIM ANALİZİ
PERFORMANCE ANALYSIS OF TDLMS FILTER FOR IMAGE ENHANCEMENT
Devrim AKGÜN 1

Görüntü İyileştirme, TDLMS, Adaptif Filtreleme, 2D Konvolüsyon, Java Gui,
Image Enhancement, TDLMS, Adaptive Filtering, 2D Convolution, Java Gui,

POLİPROPİLEN FİBER İÇEREN BETONLARININ ELASTİSİTE MODÜLÜNÜN BULANIK MANTIK KULLANILARAK BELİRLENMESİ
PREDICTION OF ELASTIC MODULUS OF POLYPROPYLENE FIBER CONTAINING CONCRETE BY FUZZY LOGIC
Cengiz ÖZEL 1 , Hasan POLAT 2

Beton, Plipropilen Fiber, Bulanık Mantık, Elastisite Modülü, Sertleşmiş özellikler,
Concrete, Polypropylene Fiber, Fuzzy Logic, Modulus of Elasticity, Hardened Properties,

DOĞRUSAL KANALLARA YERLEŞTİRİLEN LABİRENT YAN SAVAK BOYUNCA SU YÜZÜ PROFİLİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF WATER SURFACE PROFILE ALONG LABYRINTH SIDE WEIR LOCATED STRAIGHT CHANNELS
M. Emin EMİROĞLU 1

Yan Savak, Yanal Akym, Labirent Savak, Su Yüzü Profili, Debi katsayısı,
Side Weir, Lateral Flow, Labyrinth Weir, Water Surface Profile, Discharge Coefficient,

DIŞ DUVAR UYGULAMALARINDA SES GEÇİRİMLİLİĞİ VE SES YALITIMI ÖZELLİKLERİ
SOUND PERMEABILITY AND SOUND INSULATION PROPERTIES OF OUTER WALL APPLICATIONS
Ufuk Teoman AKSOY 1 , Sefa TOKTAŞ 2

Ses Yalıtımı, Ses Geçirimliliği, Akustik, Yapı Kabuğu, Dış Duvar,
Sound Insulation, Sound Permeability, Acoustic, Building Envelope, Outer Wall,

AVRUPA KENTSEL ŞARTI ULAŞIM VE DOLAŞIM İLKELERİ KAPSAMINDA ENGELLİLERİN KENTSEL ALAN VE YAPILARA ERİŞEBİLİRLİKLERİNİN SORGULANMASI: YOZGAT ÖRNEĞİ
EXAMINING THE ACCESSIBITY OF HANDICAPPED TO URBAN AREAS AND BUILDINGS WITHIN THE CONTEXT OF TRANSPORTATION AND CIRCULATION PRINCIPLES OF EUROPEAN URBAN CHARTER: YOZGAT SAMPLE
Çigdem Belgin (DIKMEN) TIPI 1

Avrupa Kentsel Şartı, Engelliler, Engellilere Yönelik Mimari Düzenlemeler, Erişebilirlik, Yozgat,
European Urban Charter, Handicapped, Architectural Arrangements for Handicapped, Accessibility, Yozgat,

ELAZIĞ`DAKİ TARİHİ YAPILARIN TEMEL SİSTEMLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF FOUNDATION SYSTEMS OF HISTORICAL BUILDINGS IN ELAZIG
Müge Elif ORAKOĞLU 1

Tarihi Yapılar, Temeller, Onarım, Güçlendirme, Röleve,
Historical Buildings, Foundations, Repair, Reinforcement, Survey,

KONYA KENTİÇİ ULAŞIMDA BİSİKLET
BICYCLE TRANSPORT IN URBAN TRANSPORT OF KONYA CITY
Mehmet Ali LORASOKKAY 1 , M. Levent AĞIRDIR 2

Konya, Kentiçi Ulaşım, Bisiklet, Anketler, Trafik,
Konya, Urban Transport, Bicycle, Polls, Traffic,

YAPI BİYOLOJİSİ VE ELEKTROİKLİMSEL KİRLİLİK
CONSTRUCTION BIOLOGY AND ELECTRO-CLIMATIC POLLUTION
Saim KORUR 1 , Ercan Hamit OĞUZALP 2 , Serra Zerrin KORKMAZ 3

Yapy Biyolojisi, Elektroiklimsel Kirlilik, İnsan Sağlığı, İç Mekan Hava Kalitesi, Yapı,
Construction Biology, Electro-climatic Pollution, Human Health, Indoor Air Quality, Building,

EKSANTRİK YÜKLÜ TEMELLERDE TAŞIMA GÜCÜ VE GERİLME DAVRANIŞININ SAYISAL ANALİZİ
NUMERICAL ANALYSIS OF BEARING CAPACITY AND STRESS BEHAVIOUR OF ECCENTRICALLY LOADED FOOTINGS
Murat ÖRNEK 1

Yüzeysel Temel, Eksantrik Yükleme, Sonlu Elemanlar Analizi, Taşıma Gücü, Düşey Gerilme,
Shallow Footing, Eccentric Loading, Finite Element Analysis, Bearing Capacity, Vertical Stress,

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ ORKESTRASI BİNASI İYİLEŞTİRME PROJESİNİN İŞLEVSEL VE ESTETİK AÇIDAN İRDELENMESİ
PRESIDENTIAL SYMPHONY ORCHESTRA AND AESTHETIC PERSPECTIVE FUNCTIONAL INVESTIGATION OF BUILDING IMPROVEMENT PROJECT
Zuhal ÖZÇETİN 1

CSO, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Bina İşlevselliği, Yenileme Çalışmaları, İyileştirme Projesi,
CSO, Presidential Symphony Orchestra, Functionality of The Building, Renovations, Improvement Project,

STRATONIKEIA (ESKİHİSAR KÖYÜ) YERLEŞİMİNDE TARİHSEL GELİŞİM VE SOSYAL DEĞİŞİMİN KENTSEL DOKUYA ETKİLERİNİN İRDELENMESİ
EXAMINING THE EFFECTS OF HISTORICAL AND SOCIAL CHANGE IN URBAN TISSUE OF STRATONIKEIA (ESKYHYSAR VILLAGE)
Olcay Türkan YURDUGÜZEL 1

Stratonikeia, Eskihisar, Sosyal Yapı, Kentsel Doku, Restorasyon,
Stratonikeia, Eskihisar, Social Structure, Urban Tissue, Restoration,

ÜÇ CANLI İLE ÇEVRE DOSTU ÜÇ BİNA
ENVIRONMENT- FRIENDLY THREE BUILDINGS BASED ON THREE LIVING CREATURES
ÇİĞDEM TEKİN 1 , Sedat KURUGÖL 2

Doğadan Etkileşim, Ekoloji, Ekoloji Pasif İklimlendirme, Biomisesis, Çevreci,
Interaction with The Nature, Ecology, Passive Climaiızaiıon, Biomimesis, Environmentalist,

FARKLI YAPIM YILLARINA GÖRE KONUT-KULLANICI MEMNUNİYETİNİN İSTATİSTİKSEL DEĞERLENDİRİLMESİ: ELAZIĞ ÖRNEĞİ
STATISTICAL EVALUATION OF USER SATISFACTION WITH HOUSING CONSTRUCTION IN DIFFERENT YEARS: THE CASE OF ELAZI?
Ufuk Teoman AKSOY 1 , Yusuf Tuğrul Siranlı 2

Kullanıcı memnuniyeti, Konut, Konut kalitesi, Konut yapım yılı, Konut üretimi,
User satisfaction, Housing, Housing quality, Housing production year, Housing production,

MEB EĞİTİM YAPILARI TASARIM ÖLÇÜTLERİ KAPSAMINDA TED KOLEJİ YERLEŞKESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESMENT OF MEB TRAINING STRUCTURES DESIGN CRITERIA WITHIN THE CONTEXT OF TED COLLEGE ESKY?EHYR
Çigdem Belgin (DIKMEN) TIPI 1 , Zuhal ÖZÇETİN 2 , Sümeyra PEKTAŞ 3

Eskişehir TED Koleji, Eğitim Yapılarının Tasarımı, Mimari Ölçütler, İşlevsellik, Eğitim Yapılarında Konfor,
Eski?ehir TED College, Designing Educational Buildings, Architectural Criteria`s, Functionalism, Comfort for Educational Buildings,

AGREGA ÇAPININ BETONUN ÇARPMA DAYANIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
EFFECT OF MAXIMUM AGGREGATE SYZE ON IMPACT STRENGTH OF CONCRETE
Erdinç ARICI 1

Beton, Agrega Çapı, Basınç Dayanımı, Çarpma Dayanımı, Chappy Metodu,
Concrete, Aggregate Size, Compressive Strength, Impact Strenght, Chappry Method,

GFRP KUTU PROFİLLER İLE BETONUN HİBRİT KULLANIMININ BETON KÜRÜNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF CURE EFFECT IN HYBRID USE OF GFRP BOX PROFILES WITH CONCRETE
Ferhat AYDIN 1 , Mehmet SARIBIYIK 2

Hibrit Malzeme, Kompozit, Basınç Dayanımı, Beton Kürü, FRP,
Hyrbid Material, Composite, Concrete Cure, Compressive Strength, FRP,

LİF TAKVİYELİ POLİMERLERİN BETONARME KİRİŞLERDE DONATI OLARAK KULLANIMI
THE USE OF FIBER REINFORCED POLYMERS AS THE REINFORCEMENT OF REINFORCED CONCRETE BEAMS
Günnur YAVUZ 1

Lif Takviyeli Polimer(FRP), Kompozit Malzeme, Donatı, Moment-Eğrilik, Betonarme,
Fiber Reinforced Polymer(FRP), Composite Material, Reinforcement, Moment-Rotation, Reinforced Concrete,

TÜNEL KALIP SİSTEMLERİN GELENEKSEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON TRADITIONAL SYSTEMS OF TUNNEL FORMWORK SYSTEM
Hakan Türken 1 , Ülkü Sultan Yılmaz 2 , İbrahim Hakkı ERKAN 3

Tünel Kalıp Sistem, Geleneksel Kalıp Sistemi, Perdeli Yapı, Perde-Çerçeveli Yapı, Perde Duvar,
Tunnel Formwork System, Traditional Form System, Shear-Wall Building, Shear Wall-Frame System, Shear Wall,

TARİHİ TAŞ YIĞMA KONUTLARIN GÜÇLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER: ÜRGÜP İBRAHİM PAŞA KÖYÜNDEN BİR KONUT ÖRNEĞİ
THE STRENGTHENING METHODS USING IN STONE MASONRY HISTORICAL BUILDINGS: AN EXAMPLE FROM ÜRGÜP İBRAHİM PAŞA VILLAGE
Esra Yaldız 1 , Günnur YAVUZ 2 , Ülkü Sultan Yılmaz 3

Tarihi yapı, Hasar, Onarım, Güçlendirme, Taş Yığma ,
Historical Building, Damage, Repair, Strengthening, Stone Masonry,

AHŞAP İSKELET SİSTEMDE ISI VE BUHAR GEÇİŞİNİN TS 825 ISI YALITIM STANDARDINA GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
VAPOR AND HEAT TRANSFER IN THE TIMBER FRAME OF EVALUATION ACCORDING TO THE TS 825 HEAT INSULATION PROGRAM
Özlem AYDIN 1 , Esra Lakot Alemdağ 2

Ahşap iskelet sistem, TS 825, Isı yalıtımı, Isı kaybı, Buhar geçişi,
Wood Frame Structure, TS 825, Heat insulation, Heat Dissipation, Transfer of Vapor,

TÜRKİYE’DEKİ BAZI GÖLLERİN SU SEVİYESİNDEKİ DEĞİŞİMLERİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF WATER LEVEL CHANGES OF SOME LAKES IN TURKEY
Meral BÜYÜKYILDIZ 1 , Volkan Yılmaz 2

Göl Seviyesi, Trend, Mann-Kendall, Sen’s T, İklim Değişimi,
Lake Level, TrenD, Mann-Kendall, Sen’s T, Climate Change,

KONYA KENTİÇİ TOPLU TAŞIM SİSTEMİNDE OTOBÜSLERİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
KONYA URBAN MASS TRANSIT BUS SYSTEM PROBLEMS AND SOLUTIONS
Mehmet Ali LORASOKKAY 1 , M. Levent AĞIRDIR 2

Konya, Toplu Taşıma, Otobüs, Kentiçi Ulaşım, Anketler,
Konya, Public Transport , Bus, Urban transport , Polls,

BETONUN YARMA DAYANIMINDA GEOMETRİK ŞEKLİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATE OF SIZE EFFECT IN GEOMETRIC CHANGES OF SPLITTING TENSILE STRENGHT OF CONCRETE
Erdinç ARICI 1

Beton, Basınç Dayanımı, Eğilmede Çekme Dayanımı, Yarmada Çekme Dayanımı, Elastisite Modülü,
Concrete, Compressive Strength , Flexural Strength , Tensile Spitting Strength , Modulus of Elasticity,

ÇELİK ÇERÇEVELERDE YARIKLI ÇELİK PLAKALARIN SÖNÜMLEYİCİ OLARAK KULLANIMI
STEEL PLATE SLIT DAMPER USING ON STEEL FRAMES
ALİ KOKEN 1 , MEHMET ALPASLAN KÖROĞLU 2

Metalik sönümleyici, Yarıklı sönümleyici, Çelik çerçeve, Enerji sönümleme, Alın levhası,
Metallic damper, Slit damper, Steel frame, Energy dissipation, Extended end plate,

KONYA BÖLGESİ AGREGALARI İLE ÜRETİLEN YOL BETONLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİ
THE INVESTIGATION OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF CONCRETE ROAD PRODUCED BY USING THE AGGREGATES OF KONYA REGION AND STEEL FIBER
Hicran Açıkel 1

Fiberli beton, Çelik lifli beton, Yol betonları, Hava sürükleyici katkılar, Fibrobeton,
Fiber concrete, Steel fiber concrete, Concrete road, Air absorbing additives, Fiber-reinforced concrete,

YAPI İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI
SAFETY AND HEALTH PLAN FOR CONSTRUCTION WORKS
Mehmet Kayhan Topaloğlu 1 , Süleyman Bahadır Yüksel 2

Sağlık ve Güvenlik Planı, İş Güvenliği Planı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yapı İşleri, İş Sağlığı,
Safety and Health Plan, Occupational Safety Plan, Occupational Health and Safety, Construction Works, Occupational Health,

DOLGU DUVARLARI ÖNÜRETİMLİ BETON PANELLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ BETONARME ÇERÇEVELERİN DEPREM DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION ON SEISMIC BEHAVIOR OF REINFORCED CONCRETE FRAMES WHOSE INFILL WALLS STRENGTHENED WITH PRECAST CONCRETE PANELS
Rıfat SEZER 1 , Arife Akın 2

Betonarme çerçeveler, Güçlendirilme, Dolgu duvarlar, Ön üretimli paneller, Deprem yükü,
Reinforced concerete frames, Strengthening, Infill walls, Precast concrete panels, Earthquake load,

TÜNEL KALIP SİSTEMİYLE ÜRETİLEN KONUTLARDA ISISAL VE İŞİTSEL KONFORUN SAĞLANMASI AMACIYLA BETONARME İÇİNDE PLASTİK MALZEME KULLANIMI
USE of PLASTIC MATERIAL IN REINFORCED CONCRETE for PROVIDING THERMAL and ACOUSTICS COMFORTS in RESIDENCE CONSTRUCTED WITH TUNNEL FORM SYSTEM
Saim KORUR 1 , Musa Hakan ARSLAN 2 , Hatice Derya ARSLAN 3

Tünel Kalıp Sistem, Isısal ve İşitsel Konfor, Plastik Malzeme, Betonarme, Konut,
Tunnel Form System, Thermal and Acoustics Comfort, Plastic Material, Reinforced Concrete, Residence,

MEKÂN ALGISI ÜZERİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM: AKILLI SİSTEM UYGULAMASI
A DIFFERENT APPROACH on SPATIAL PERCEPTION:
Murat Ceylan 1 , Musa Hakan ARSLAN 2 , Hatice Derya ARSLAN 3 , Pınar DİNÇ 4 , Kerim ÇINAR 5

Sınyı Öğretmenleri, Mekânsal Algı, Sınıf Tasarımı, İstatistiksel Analiz, Yapay Sinir Ağları,
Classroom teacher, Spatial perception, Classroom design, Artificial Neural Networks, Statistical analysis,

YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU BETONLARIN RADYASYON SOĞURMA KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ
A TEST OF RADIATION ABSORPTION CHARACTERISTICS OF BLAST-FURNACE SLAG CONCRETE
Iskender AKKURT 1 , Celalettin BAŞYİĞİT2 , kadir günoglu 3 , Betül MAVİ 4 , Ayşe AKKAŞ 5

Yüksek fırın cürufu, Radyasyon soğurma özellikleri, Gama spetrometresi, NaI(Tl), Beton,
Blast furnace slag, Radiation absorption properties, Gamma ray spectrometry, NaI(Tl), Concrete,

GAMA SPEKTROMETRESİ KULLANILARAK BAZI YAPI MALZEMELERİNDE DOĞAL RADYOAKTİVİTE
NATURAL RADIOACTIVITY IN SOME BUILDING MATERIALS USING A GAMMA-RAY SPECTROMETER
Iskender AKKURT 1 , Betül MAVİ 2

Yapı Malzemesi, Doğal Radyoaktivite, Gama Spektrometresi, NaI(Tl), Isparta,
Building Material, Natural Radioactivity, Gamma ray spectrometry, NaI(Tl), Isparta,

KARAYOLU TABAKALARINDA PLAKA YÜKLEME DENEYİNİN UYGULANABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
RESEARCH ON FEASIBILITY OF PLATE LOADING TESTING ON HIGHWAY PAVEMENT LAYERS
Ayşegül Güneş SEFEROĞLU 1 , muhammet vefa Akpınar 2

PLAKA YÜKLEME DENEYİ, GERİLME DAĞILIMI, BOYUTLAR, SONLU ELEMANLAR, ANSYS,
PLATE LOADING TEST, STRESS DISTRIBUTION, DIMENSIONS, FINITE ELEMENTS, ANSYS,

HEYELANLARIN YERLEŞİM ALANLARINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ (RİZE-GÜNDOĞDU ÖRNEĞİ)
LANDSLYDES INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF RESIDENTIAL AREAS (RYZE-GÜNDO?DU EXAMPLE)
Hatice Avcı 1 , Mümin FİLİZ 2 , Pınar Usta 3

Heyelan, Doğal Şev, Rize, Gündoğdu, Yerleşim alanı,
Landslide, Natural Slope, Rize, Gündoğdu, Residential Area,

DEPREMLER VE SONRASINDA KARŞILAŞILAN ÇEVRE SORUNLARI
EARTHQUAKES AND ENVIRONMENTAL ISSUES ENCOUNTERED AFTERWARDS
arzu yılmaz 1 , Serra Zerrin KORKMAZ 2 , Saim KORUR 3

Doğal Afet, Deprem, Depremzede, Çevre Sorunları, Çevre,
Natural Hazard, Earthquake, Earthquake-victim, Environmental Issues, Environment,

DÖKÜMHANE KUMUNUN NORMAL KUM YERİNE KULLANILMASI İLE ÜRETİLEN BETONUN KAPİLLARİTESİ
CAPILLARITY OF CONCRETE INCORPORATING FOUNDRY SAND AS REPLACEMENT OF SAND
Jamal M. Khatib 1 , B A HERKI 2 , Seyhan Fırat 3 , B Menadi 4 , S Kenai 5

Su Emme, Kapiler Su Emme, Dökümhane Kumu, , Dayanım, Atık,
Absorption , Capillary Water Absorption, Foundry Sand, Strength, Waste,

KARBON ELYAF ÇUBUKLARLA GÜÇLENDİRİLMİŞ AHŞAP BOY BİRLEŞİMLERİNİN EĞİLME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF BENDING BEHAVIOUR OF TIMBER CONNECTION STRENGTHEN WITH CARBON FIBER BAR
Tahir AKGÜL 1 , Ahmet Celal APAY 2 , Mehmet SARIBIYIK 3

Ahşap Yapy, Eğilme Mukavemeti, Kertmeli Boy Birleştirme, Karbon Elyaf Takviyeli Plastik (KTP), Güçlendirme,
Timber Structures, Bending Strength, Longitudinal Notched Lap Joint, Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP), Reinforcement,

YAPI İLE YÜKSELEN YEŞİL DUVARLAR
GREEN WALLS RISING WITH THE BUILDING
zeynep oğuz 1

Düşey Bahçe, Canlı Duvar, Ekoloji, Çevre Dostu, Yeşil Duvar,
Vertical garden , Live wall, Ecology, Eco-friendly , Green wall ,

KONUTLARDA KULLANILAN FARKLI DUVAR ÇEŞİTLERİNİN ISI YALITIM PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF HEAT INSULATION PERFORMANCE OF DIFFERENT WALL VARIETIES USED IN BUILDINGS
Tahir AKGÜL 1 , Ferhat AYDIN 2 , Emine AYDIN 3 , isa vural 4

Yalıtım, Isı iletimi, Duvar, Enerji, Termal kamera,
Insulation, Heat conduction, Wall, Energy, Thermal Camera,

SİSMİK ETKİLER ALTINDAKİ TELEKOMÜNİKASYON KULESİNİN YAPISAL DEĞERLENDİRMESİ
STRUCTURAL ASSESSMENT OF TELECOMMUNICATION TOWER UNDER SEISMIC EXCITATIONS
Sadiye Defne AKBAŞ 1 , Esra Mete Güneyisi 2

Deprem, Sonlu elemanlar yöntemiyle modelleme, Yer ivmeleri, Çelik Kule, Yapysal Analiz,
Earthquake, Finite Element Modeling, Natural ground motions, Steel Tower, Structural Analysis,

DIŞ DUVARLARIN TERLEME VE YOĞUŞMA KONTROLÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
CONTROL OF SWEATING AND CONDENSATION OF OUTER WALL APPLICATIONS
Ufuk Teoman AKSOY 1 , Zülfü Murat Canbay 2

Buhar difüzyonu, Terleme kontrolü, Yoğuşma, Nem, Dış duvar,
Diffusion of steam, Control of sweating, Condensation, Humidity, Outer wall,

PROFİLLİT KAYACININ BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF COMPRESSYVE STRENGTH AND PHYSICAL PROPERTIES OF CONCRETE PRODUCED WITH GROUND BARITE
Yüksel ESEN 1 , Eyyüp ORHAN 2 , Alper Kurt 3

Profillit , Agrega, Beton, Kırmataş , Basınç Dayanımı,
Pyrophyllite , Aggregates, Concrete , Crushed Stone, Compressive Strength,

ATIK MERMER TOZU VE CAM LİF KATKILI BETONLARIN BASINÇ DAYANIMLARININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNİ
ESTIMATION OF COMPRESSIVE STRENGTH OF WASTE MARBLE DUST AND GLASS FIBRE INCLUDED CONCRETES BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
Oğuzhan KELEŞTEMUR 1 , Servet YILDIZ 2

Cam Lif, Atık Mermer Tozu, Beton, Yapay Sinir Ağı, Basınç Dayanımı,
Glass Fibre, Waste Marble Dust, Concrete, Artificial Neural Network, Compressive Strength,

PROFİLLİT KAYACININ BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF THE USABILITY OF PYROPHYLLITE ROCK AS CONCRETE AGGREGATE
Yüksel ESEN 1 , Harun ÖZKAYA 2

Profillit, Agrega, Beton, Kırma Taş, Basınç Dayanımı,
Pyrophyllite, Aggregates, Concrete, Crushed Stone, Compressive Strength,

CAM LİF KATKILI BETONDA FİLLER MALZEMESİ OLARAK ATIK MERMER TOZUNUN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
RESEARCH OF WASTE MARBLE DUST USABILITY AS A FILLER MATERIAL IN CONCRETE WITH GLASS FIBRE
Oğuzhan KELEŞTEMUR 1 , Servet YILDIZ 2

Cam lif, Atık mermer tozu, Beton, Filler malzeme, Mekanik özellikler,
Glass Fibre, Waste Marble Dust, Concrete, FILLER MATERILAS, MECHANICAL PROPERTIES,

ELAZIĞ İLİ İÇİN GÜNEŞ ISISI KAZANÇ FAKTÖRÜ DEĞERLERİNİN HESAPLANMASI
CALCULATION OF SOLAR HEAT GAIN FACTORS FOR ELAZI? PROVINCE
Betül BEKTAS EKICI 1 , Ufuk Teoman AKSOY 2

ISITMA VE SOĞUTMA İHTİYACI, SHGF, GÜNEŞ IŞINIMI, ENERJİ ETKİNLİK, YÖNLENME,
HEATING AND COOLING REQUIREMENTS, SHGF, SOLAR RADIATION, ENERGY EFFICIENCY, ORIENTATION,

SHINGLE ATIKLARININ ASFALT BETONU KAPLAMALAR İÇERİSİNDE KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION OF USING WASTE ROOFING SHINGLE IN HMA
Bekir AKTAŞ 1 , Mustafa KARAŞAHİN 2 , Volkan Emre UZ 3 , Ercan Akkoç 4 , Cahit GÜRER 5

Atık Shingle, Asfalt Betonu, Stabilite, Akma, Çevre Kirliliği,
Waste Shingles, Asphalt Concrete, Stability, Flow, Pollution,

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN HAFİF HARÇLARIN TAZE HALDEKİ ÖZELLİKLERİNE MİNERAL KATKILARIN ETKİSİ
THE EFFECTS OF MINERAL ADDITIVES OF FRESH PROPERTIES OF SELF CONSOLIDATING MORTARS
Mehmet EMIROGLU 1 , Nurgül KÖSTEK 2 , Eser BALLI 3 , Altan ALTOK 4

POMZA, KENDİLİĞİNNDEN YERLEŞEN HARÇ, MİNERAL KATKILAR, HARÇ REOLOJİSİ, SLUMP YAYILMA,
PUMICE, SELF CONSOLIDATING MORTAR, MINERAL ADDITIVES, MORTAR REOLOGY, SLUMP FLOW,

BAZI MERMER ÖRNEKLERİNDE DOĞAL RADYOAKTİVİTE
NATURAL RADIOACTIVITY IN SOME MARBLE SAMPLES
Iskender AKKURT 1 , kadir günoglu 2 , Betül MAVİ 3

Mermer, Doğal Radyoaktivite, Gama Işını, Gama Işın Spektroskopisi, Muğla,
Marble, Natural Radioactivity, Gamma ray, Gamma ray spectrometry, Muğla,

SPA MERKEZLERİNİN İÇ MEKAN BİÇİMLENİŞİ
SPA CENTERS AND THE CONCEPTION OF THEIR INTERIOR DESIGN
KÜBRA KAYMAZ 1

SPA Merkezleri, SPA Merkezlerinin İç Mekan Tasarımı, SPA Merkezlerinin Gelişimi, Spa Merkezlerinin Teknik Gereksinmeleri, Spa Merkezlerinin Estetik Gereksinmeleri,
SPA Centers, Interior Design of SPA Centers, The Development of SPA Centers, Technical Requisites of SPA Centers, Esthetic Requisites of SPA Centers,

İNCE PLAKLARIN BURKULMASINDA GEOMETRİK KUSURLARIN ETKİSİ
INFLUENCE OF THE GEOMETRIC IMPERFECTIONS ON THE BUCKLING OF THIN PLATES
Emine AYDIN 1 , Muharrem Aktas 2

Burkulma, Geometrik Kusur, Narinlik, Doğrusal Olmayan Analiz, Kolon,
Buckling, Geometric Imperfection, Slenderness, Non-Linaer Analysis, Column,

TAŞIMA GÜCÜ ZAYIF OLAN ZEMİNLERDEKİ BİNALARIN DEPREM RİSK ANALİZİ (ELAZIĞ ÖRNEĞİ)
ANALYSIS OF EARTHQUAKE RISK BUILDINGS WITH LOW POWER CARRY FLOORS (Elazy? CASE)
Ömer KELEŞOĞLU1 , Nurdan BAYKUŞ2 , Okan KÖSE 3

Deprem, Yapı Hasarları, Risk Analizi, Zemin Taşıma Gücü, Elazığ,
Earthquake, Building Damage, Risk Analysis, Soil Bearing Capacity, Elazig,

KONUT TASARIMINDA DEĞER YÖNETİMİ VE KALİTE FONKSİYON DAĞILIMININ ENTEGRASYONU
INTEGRATION OF VALUE MANAGEMENT AND QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT IN HOUSING DESIGN
Esra EKEN DOBRUCALI 1 , İsmail Hakkı DEMİR 2 , Ömer GİRAN 3

Değer Yönetimi, Kalite Fonksiyon Dağılımı, Toplu Konut Tasarım kriterleri, Değer Analizi, Kalite Evi,
VALUE MANAGEMENT, QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT, MASS HOUSING DESIGN CRITERIA, VALUE ANALYSIS, QUALITY HOUSE,

EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF WELDED T-END CONNECTION TO CIRCULAR HOLLOW SECTION (CHS)
INVESTIGATION EXPERIMENTALE DES JOINTS SOUDES EN T A SECTION CREUSE CIRCULAIRE
Messaoud SAIDANI 1

Connexion, Tubulaire, Soudée, Expérimentale,
Connection, Tubular, Welded, Failure, Experimental,

MEVLANA MÜZESİNDE OLUŞAN HASAR NEDENLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE UYGUN TEMEL GÜÇLENDİRME SİSTEMİNİN SEÇİLMESİ
INVESTIGATION OF THE CAUSES OF THE DAMAGES IN MEVLANA MUSEUM AND SELECTION OF A PROPER FUNDATION STRENGTHENING SYSTEM
Mustafa YILDIZ 1 , Rıfat SEZER 2 , OSMAN EKİNCİ 3 , Emine Yıldız 4

MEVALANA MÜZESİ, TEMEL GÜÇLENDİRMESi, SAP2000 PROGRAMI, ÜRETEK ZEMİN İYİLEŞTİRMESİ, GÖDENE TAŞI,
MEVLANA MUSEUM, TEMEL STRENGTHENING, SAP2000 PROGRAM, URETEK SOIL IMPROVEMENT, GODENE STONE,

BETONDA MİNERAL KATKI OLARAK KULLANILAN ALUNİTİN BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE VE SÜLFAT DİRENCİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF ALUNITE ON THE MECHANICAL PROPERTIES AND SULPHATE RESISTANCE OF CONCRETE AS A MINERAL ADMIXTURE
Mücteba UYSAL 1

Alunit, Beton, Basınç Dayanımı, Eğilme Dayanımı, Sülfat Etkisi,
Alunite, Concrete, Compressive Strength, Flexural Strength, Sulphate Effect,

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DEPREM PERFORMANSLARININ YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMİ KULLANILARAK BELİRLENMESİNDE BETON PARAMETRESİNİN ETKİSİ
EFFECT OF CONCRETE ON DETERMINING EARTHQUAKE PERFORMANCES OF EXISTING REINFORCED CONCRETE BUILDINGS BY USING ANN
Murat Ceylan 1 , Musa Hakan ARSLAN 2 , Tayfun KOYUNCU 3

Betonarme Bina, Performans Analizi, Deprem, Yapay Sinir Ağları, Beton Parametresi,
Reinforced Concrete Building, Performance Evaluation, Earthquake, Artificial Neural Network, Concrete Parameter,

ÇOK KATLI YAPILARIN STATİK İTME EĞRİSİNİN ELDE EDİLMESİ İÇİN PRATİK BİR YÖNTEM
A PRACTICAL METHOD FOR DETERMINATION OF THE PUSHOVER CURVES OF MULTISTOREY STRUCTURES
Duygu Öztürk 1

Statik itme eğrisi, Yapı, Deprem, Pratik yöntem, Doğrusal olmayan statik analiz,
Pushover curves, Structure, Earthquake, Practical method, Nonlinear static analysis,

ŞAVŞAT TRASININ BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF THE USE OF SAVSAT TRASS ON THE PRODUCTION OF CONCRETE
Mücteba UYSAL 1

Beton, Yalova trası, Şavşat trası, Basınç dayanımı, Sülfat direnci,
Concrete, Yalova trass, Savsat trass, Compressive strength, Sulphate resistance,

AĞIR AGREGALARIN RADYASYON ZIRHLAMA ÖZELLİKLERİ
RADIATION SHIELDING PROPERTIES OF HEAVY AGGREGATES
Iskender AKKURT 1 , Şemsettin KILIÇARSLAN 2 , Celalettin BAŞYİĞİT3 , kadir günoglu 4 , Betül MAVİ 5 , Ayşe AKKAŞ 6

Ağır agrega, Radyasyon absorblama özellikleri, Gama spetrometresi, NaI(Tl), Beton,
Heavy aggregate, Radiation absorption properties, Gamma spectrometry, NaI(Tl), Concrete,

BETONARME BİNALARIN DEPREM YÜKÜ AZALTMA KATSAYISI ÜZERİNE YENİ BİR BAKIŞ
AN OVERVIEW ON EARTHQUAKE LOAD REDUCTION FACTOR OF REINFORCED CONCRETE BUILDINGS
İbrahim Hakkı ERKAN 1 , Musa Hakan ARSLAN 2

Betonarme Binalar, Deprem Yükü Azaltma Katsayısı, Deprem, Hasar, Statik İtme Analizi,
Reinforced Concrete Buildings, Load Reduction Factor, Earthquake, Damage, Static Pushover Analysis,

YAPAY SİNİR AĞLARI İLE ATIK MERMER TOZU VE CAM LİF KATKILI BETONLARIN YARMADA ÇEKME DAYANIMLARININ TAHMİNİ
ESTIMATION OF SPLITTING TENSILE STRENGTH OF CONCRETES WITH WASTE MARBLE DUST AND GLASS FIBRE BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORK
Oğuzhan KELEŞTEMUR 1 , Servet YILDIZ 2 , Bahar DEMİREL 3

Cam Lif, Atık Mermer Tozu, Beton, Yapay Sinir Ağı, Yarmada Çekme Dayanımı,
Glass Fibre, Waste Marble Dust, Concrete, Artificial Neural Network, Splitting Tensile Strength,

MİMARLIK EĞİTİMİNDE STÜDYO ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ: TEMEL EĞİTİM STÜDYOLARI
IMPORTANCE OF THE STUDIO COURSES IN ARCHYTECTURAL EDUCATION:BASYC DESIGN STUDIOS
Çigdem Belgin (DIKMEN) TIPI 1

Mimarlık eğitimi, Yaratıcılık, Temel eğitim stüdyoları, Tasarım, Mekân,
Architectural education, Creativity, Basic design studios, Design, Space,

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE AGREGA TİPİ VE FERROKROM CURUFUNUN ETKİSİ
THE EFFECT OF AGGREGATE TYPE AND FERROCHROMIUM SLUG ON MECHANICAL PROPERTIES OF SELF COMPACTING CONCRETE
Erdinç ARICI 1

Beton, Kendiliğinden Yerleşen Beton, Agrega Tipi, Kimyasal Katkı, Dayanım,
Concrete, Self Compacting Concrete, Aggregate Type, Chemical Admixture, Strength ,

KEBAN BARAJI’NA GİREN GÜNLÜK AKIMLARIN YAPAY SİNİR AĞLARI VE STOKASTİK YÖNTEMLER KULLANILARAK MODELLENMESİ
MODELING OF DAILY INFLOWS OF KEMER DAM USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND STOCHASTIC METHODS
Umut Okkan 1

Keban Barajı, Günlük Akımlar, Yapay Sinir Ağları, Levenberg-Marquardt Optimizasyon Algoritması, AR(p) Modelleri,
Keban Dam, Daily Flows, Artificial Neural Networks, Levenberg-Marquardt Optimization Algorithm, AR(p) Models,

FARKLI KÜR ŞARTLARININ POMZA AGREGALI HAFİF BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
INVESTIGATION EFFECTS OF DIFFERENT CURING CONDITIONS ON PUMICE AGGREGATE LIGHTWEIGHT CONCRETE PROPERTIES
Celalettin BAŞYİĞİT1 , Ayşe AKKAŞ 2 , mutlu irem kartlı 3 , Eda serin 4

Lightweight Concrete, Pumice, Curing, Compressive Strenght, Concrete,
Lightweight Concrete, Pumice, Curing, Compressive Strenght, Concrete,

ALTERNATİF YAKIT ÜRÜNLERİNİN KLİNKER ÜRETİMİNDE KULLANIMINA BİR ÖRNEK: AKÇANSA BÜYÜKÇEKMECE ÇİMENTO FABRİKASI
AN EXAMPLE OF ALTERNATIVE FUEL USE IN PRODUCING CLINKER PRODUCTS: AKCANSA BUYUKCEKMECE CEMENT PLANT
Ahmet Celal APAY 1 , Ömer ÖZKAN 2 , Cemal YILMAZ 3

Klinker, Çimento, Alternatif Yakıtlar, Alternatif Hammaddeler, Atık,
Clinker, Cement, Alternative Fuels, Alternative raw materials, Waste,

ENJEKSYYONDA KALIPLANMI? PP VE PP KOMPOZYTYN BYRLE?ME YZY ÖZELLYKLERYNYN YNCELENMESY
THE EXAMINATION OF WELD LINE PROPERTIES IN INJECTION MOLDED PP AND PP COMPOSITES
Ahmet Demirer 1

PP, cam elyaf, aky? analizi, mekanik özellikler, birle?me izi,
PP, Glass fiber, Flow analysis, Mechanical properties, weld line,

FPGA ÇYPLERY YÇYN CORDIC TABANLI EXP(X) HESAPLAMA ÜNYTESY TASARIMI
A CORDIC BASED EXP(X) CALCULATOR UNIT DESIGN FOR FPGA CHIPS
Ibrahim ŞAHİN 1 , ismail KOYUNCU 2

EKSPONANSYYEL FONKSYYONU, CORDIC, FPGA, DONANIM MODÜLÜ, VHDL,
EXPONANTIAL FUNCTION, CORDIC, FPGA, HARDWARE MODULE, VHDL,

Di? hekimli?i uygulamalarynda optimum delme ve kesme analizleri
OPTIMUM TOOTH CUTTING AND DRILLING ANALYSIS IN DENTISTRY APPLICATIONS
Faruk KARACA 1

DY?, KESME, DELME, SICAKLIK, RESTORASYON,
TOOTH, CUTTING, DRILLING, TEMPERATURE, RESTORATION,

KENTSEL BYR ALANDA ISI DA?ILIMININ TERMAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEM� YLE YNCELENMES�
INVESTIGATION OF THERMAL DISTRIBUTION IN AN URBAN AREA BY THERMAL IMAGING METHOD
Ayça Aytaç Gülten 1 , Ufuk Teoman AKSOY 2

KENTSEL ISI ADASI, ISI DA?ILIMI, TERMOGRAFYK GÖRÜNTÜLEME, YÜZEY SICAKLI?I, ELAZI�,
URBAN HEAT ISLAND, TEHRMAL DISTRIBUTION, TERMOGRAPHIC IMAGING, SURFACE TEMPERATURE, ELAZIG,

YAPILARDA RADON FENOMENY
RADON PHENOMENON IN BUILDINGS
Sadik Sezgin OZAN 1 , Yayın Sekreterliği2

Radon, Yç Ortam Hava Kalitesi, Sularda Radon, Binalarda Radon, Yapyda Konfor ?artlary,
Radon, Indoor Air Quality, Radon in Water, Radon in Buildings, Comfort Conditions in Building,

YÜKSEK BYNALARDA GÜNCEL YAKLA?IMLAR: DÖNER FORMLAR
A RECENT TREND IN TALL BUILDING DESIGN: TWISTED FORMS
Bahar BAŞARIR 1 , Ayşin Sev 2

YÜKSEK BYNALAR, DÖNER FORMLAR, TA?IYICI SYSTEM, CEPHE TASARIMI, DYYAGRYD STRÜKTÜRLER,
TALL BUILDINGS, TWISTED FORMS, STRUCTURAL SYSTEM, FACADE DESIGN, DIAGRID STRUCTURES,

RADYE TEMELLER YÇYN BYLGYSAYAR DESTEKLY EKSANTRYSYTE HESABI
COMPUTER-AIDED ECCENTRICITY CALCULATION FOR THE MAT FOUNDATIONS
Mehmet İnanç ONUR 1 , Onur TUNABOYU 2 , Mustafa TUNCAN 3 , Ahmet TUNCAN 4

Eksantrisite,, Bilgisayar Destekli Tasarym,, Radye Temeller,, Visual Basic,, Temel Mühendisli?i,
Eccentricity,, Computer Aided Design,, Mat Foundation,, Visual Basic,, Foundation Engineering,

ROBOTYK PROBLEMLERYNYN GA VE PSO YLE ÇÖZÜMÜ YÇYN E?YTYM AMAÇLI YENY BYR YAZILIM
A NEW EDUCATIONAL TOOLBOX FOR SOLVING ROBOTIC OPTIMIZATION PROBLEMS USING GA AND PSO
METIN TOZ 1 , Pakize ERDOGMUS 2 , Ibrahim ŞAHİN 3

Mobil Robotlar, Engelden Sakynma, Seri Robotlar, Ters Kinematik, Yol Bulma,
Mobile Robots, Obstacle Avoidance, Serial Robots, Inverse Kinematics, Path Planning,

GÖÇEBELYKTEN YERLE?YK HAYATA GEÇY?TE, BERYTAN A?YRETY KONUTLARININDA AYDYYET DUYGUSU
AFFILIATION AT BERITAN TRIBE HOUSES IN TRANSITION NOMADIC TO SETTLEMENT
Mine BARAN 1 , Aysel YILMAZ 2

Göçebelik, A?iret, Beritan A?ireti, Aidiyet duygusu, Kimlik,
Nomadic, Tribe, Beritan Tribe, Affiliation, Identity,

TOPLU KONUTLARDA SON KULLANICI MEMNUNİYETİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ
EVALUATION OF CUSTOMER SATISFACTION IN MASS HOUSING PRODUCTION: SAMPLE OF YENİKENT SAKARYA
Esra EKEN DOBRUCALI 1 , İsmail Hakkı DEMİR 2 , Muhammet Zeki ÖZYURT 3

Toplu Konut, Kullanycy Memnuniyeti, Anova, Ki- Kare, Crosstab,
Mass Housing, User Satisfaction, Anova, Chi- Square, Crosstab,

EXTERNAL CHEMICAL SHRINKAGE OF PASTES CONTAINING FLUE GAS DESULPHURISATION (FGD) WASTE
EXTERNAL CHEMICAL SHRINKAGE OF PASTES CONTAINING FLUE GAS DESULPHURISATION (FGD) WASTE
Jamal M. Khatib 1 , L Wright 2 , Pal S. Mangat 3

Kimyasal büzülme, kükürt aty?y, FGD aty?y, Uçucu kül, Alçy,
Chemical Shrinkage, Desulphurised Waste, FGD Waste, Fly ash, Gypsum,

KÜKÜRT ATIKLARI (FGD)YLE HAZIRLANAN ÇYMENTO HAMURUNUN POROZYTE VE BO?LUK ORANI DE?ERLERY ÜZERYNE ETKYLERY
INFLUENCE OF INCORPORATING FLUE GAS DESULPHURISATION (FGD) RESIDUES ON POROSITY AND PORE SIZE DISTRIBUTION OF CEMENT PASTE
Jamal M. Khatib 1 , L Wright 2 , Pal S. Mangat 3

Kükürt aty?y, Uçucu kül, Alçy, Porozite, Bo?luk Orany Da?ylymy,
Desulphurised Waste, FGD Waste, Fly Ash, Gypsum, Pore Size Distribution,