• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.10.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Humanities Sciences

Serial No. : 4C
ISSN No : 1308 7320
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 1 List
2 2007 2 2 1.04.2007 1 List
3 2007 2 3 1.07.2007 5 List
4 2007 2 4 1.10.2007 4 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 5 List
7 2008 3 3 1.07.2008 4 List
8 2008 3 4 1.10.2008 3 List
9 2009 4 1 1.01.2009 6 List
10 2009 4 2 1.04.2009 7 List
11 2009 4 3 1.07.2009 4 List
12 2009 4 4 1.10.2009 6 List
13 2010 5 1 1.01.2010 12 List
14 2010 5 2 1.04.2010 12 List
15 2010 5 3 1.07.2010 13 List
16 2010 5 4 1.10.2010 14 List
17 2011 6 1 1.01.2011 15 List
18 2011 6 2 1.04.2011 17 List
19 2011 6 3 1.07.2011 15 List
20 2011 6 4 1.10.2011 14 List
21 2012 7 1 1.01.2012 2 List
22 2012 7 2 1.04.2012 9 List
23 2012 7 3 1.07.2012 3 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 10 List
26 2013 8 2 1.04.2013 5 List
27 2013 8 3 1.07.2013 3 List
28 2013 8 4 1.10.2013 5 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 7 List
31 2014 9 3 1.07.2014 1 List
32 2014 9 4 1.10.2014 5 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 3 List
35 2015 10 3 1.07.2015 2 List
36 2015 10 4 1.10.2015 1 List
37 2016 11 1 1.01.2016 2 List
38 2016 11 2 1.03.2016 7 List
39 2016 11 3 1.07.2016 4 List
40 2016 11 4 1.10.2016 1 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 2 1.04.2017 2 List
43 2017 12 3 1.07.2017 2 List
44 2018 13 1 1.01.2018 3 List
45 2018 13 3 1.07.2018 3 List
46 2018 13 4 1.10.2018 1 List
47 2019 14 2 1.07.2019 3 List
48 2020 15 1 1.01.2020 4 List
49 2020 15 2 1.04.2020 2 List
50 2020 15 3 1.04.2020 2 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2021 16 1 1.01.2021 5 List
53 2021 16 2 1.04.2021 4 List
54 2021 16 3 1.07.2021 2 List
55 2021 16 4 1.10.2021 1 List
56 2022 17 3 1.07.2022 1 List
MEDYAYA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ ve THE TRUMAN SHOW
A CRITICAL VIEW IN MEDIA AND THE TRUMAN SHOW
Zehra YİĞİT 1

The Truman Show, Frankfurt Okulu, Kültür Endüstrisi, Medya, Manipule,
Frankfurt School, The Truman Show, Maniple, Media, Culture Industry,

EĞİN’DE (KEMALİYE) AİLENİN SOSYO-EKONOMİK YAPISI (1830-1854)
STRUCTURE OF SOCIETY-ECONOMIC IN THE EĞIN (THE KEMALİYE)FAMILY
Kürsat Çelik 1

Eğin Kazası, Aile, Gayr-i Müslim, Müslim, Evlilik,
Eğin Country, Family, Non-Muslim, Muslim, Marriage,

İKİ İNGİLİZ SEYYAHI OLAN FRED BURNABY VE SIR JOHN MANDEVILLE ARASINDAKİ FARKLILIKLAR VE BENZERLİKLER
THE DIFFERENCES AND SIMILARITIES BETWEEN TWO ENGLISH TRAVELLERS; FRED BURNABY AND SIR JOHN MANDEVILLE
Kaan GÜNEY 1

Asya Havzası, Seyahatname Kayıtları, Seyyah, Anadolu İnsanı, Anadolu,
Traveller, Travel Records, Asia Minor, Anatolia, Anatolian People,

GERÇEKÇY VE DO?ALCI AMERYKAN YAZARLARDA CHICAGO
CHICAGO IN AMERICAN REALIST AND NATURALIST NOVELS
Figun DINCER 1

Gerçekçilik ve Do?alcylyk, Kentle?me, Chicago, Determinizm, Ruhsal ve Toplumsal Sorunlar,
Psychological and Social Problems, Determinism, Chicago, Urbanization, Realism and Naturalism,

NEFÎ DÎVÂNI’NDA“GÜNEŞ” VE “GÜNEŞ İLE İLGİLİ HAYALLER”
“SUN” AND “THE IMAGES RELATED TO SUN” IN DÎVÂN OF NEFÎ
Gamze Demirel 1

Klâsik Türk şiiri, şiir, Nefî, tabiat, güneş,
Classical Turkish Poem, Poem, Nefî, Nature, Sun,

TEŞKİLAT KÜLTÜRÜ ve ALT-KÜLTÜRÜN POLİSİN KARAR VERMESİNE ETKİSİ: MALATYA ÖRNEĞİ
THE IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE AND SUB-CULTURE IN POLICE DECISION MAKING: MALATYA SAMPLE
Orhan ERDEM 1

Polis, Kültür, Alt Kültür, Kültür, Karar Alma, Organizasyon,
Police, Culture, Sub-Culture, Organization, Decision-Making,