• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2016
  • Volume : 11
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 7
  • Published Date : 1.03.2016

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Humanities Sciences

Serial No. : 4C
ISSN No : 1308 7320
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 1 List
2 2007 2 2 1.04.2007 1 List
3 2007 2 3 1.07.2007 5 List
4 2007 2 4 1.10.2007 4 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 5 List
7 2008 3 3 1.07.2008 4 List
8 2008 3 4 1.10.2008 3 List
9 2009 4 1 1.01.2009 6 List
10 2009 4 2 1.04.2009 7 List
11 2009 4 3 1.07.2009 4 List
12 2009 4 4 1.10.2009 6 List
13 2010 5 1 1.01.2010 12 List
14 2010 5 2 1.04.2010 12 List
15 2010 5 3 1.07.2010 13 List
16 2010 5 4 1.10.2010 14 List
17 2011 6 1 1.01.2011 15 List
18 2011 6 2 1.04.2011 17 List
19 2011 6 3 1.07.2011 15 List
20 2011 6 4 1.10.2011 14 List
21 2012 7 1 1.01.2012 2 List
22 2012 7 2 1.04.2012 9 List
23 2012 7 3 1.07.2012 3 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 10 List
26 2013 8 2 1.04.2013 5 List
27 2013 8 3 1.07.2013 3 List
28 2013 8 4 1.10.2013 5 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 7 List
31 2014 9 3 1.07.2014 1 List
32 2014 9 4 1.10.2014 5 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 3 List
35 2015 10 3 1.07.2015 2 List
36 2015 10 4 1.10.2015 1 List
37 2016 11 1 1.01.2016 2 List
38 2016 11 2 1.03.2016 7 List
39 2016 11 3 1.07.2016 4 List
40 2016 11 4 1.10.2016 1 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 2 1.04.2017 2 List
43 2017 12 3 1.07.2017 2 List
44 2018 13 1 1.01.2018 3 List
45 2018 13 3 1.07.2018 3 List
46 2018 13 4 1.10.2018 1 List
47 2019 14 2 1.07.2019 3 List
48 2020 15 1 1.01.2020 4 List
49 2020 15 2 1.04.2020 2 List
50 2020 15 3 1.04.2020 2 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2021 16 1 1.01.2021 5 List
53 2021 16 2 1.04.2021 4 List
54 2021 16 3 1.07.2021 2 List
55 2021 16 4 1.10.2021 1 List
56 2022 17 3 1.07.2022 1 List
MODERN İLETİŞİMDE İNTERNET VE SOSYAL MEDYANIN YERİ: TÜRKİYE'DEKİ KULLANICILARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
THE PLACE OF INTERNET AND SOCIAL MADIA IN MODERN COMMUNICATION: A RESEARCH WITH RESPECT TO USERS OF INTERNET AND SOCIAL MEDIA IN TURKEY
Nilüfer Canöz 1

İletişim, İnternet, Sosyal Medya, Yeni İletişim Teknolojileri, Türkiye,
Communication, Internet, Social Media, New Technologies of communication, Turkey,

MODERNLEŞME SÜRECİNDE OSMANLI KADINLARININ EĞİTİMİYLE İLGİLİ BASINDA YER ALAN TARTIŞMALAR
THE ARGUMENTS IN THE PRESS REGARDING OTTOMAN WOMENâ€â„¢S EDUCATION ISSUE DURING THE MODERNIZATION PROCESS
Çilem Tuğba Akdağ 1

Modernleşme, Kadınların Eğitimi, Osmanlı’da Kadın Dergileri, Kadın Yazarlar, Osmanlı Dönemi Basını,
Modernization, Women’s Education, Ottoman Woman Magazines, Woman Writers, Ottoman Period Press,

TÜRK İNSANI NEZDİNDE KONYA İMAJININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI
AN FIELD RESEARCH WITH RESPECT TO DETERMINING THE IMAGE OF KONYA IN THE MIND OF TURKISH PEOPLE
Nilüfer Canöz 1

İmaj, Konya, Konya İmajı, Şehir İmajı, İmaj Çeşitleri,
Image,, Konya, Image of Konya, City Image, Varieties of Image,

HALKLA İLİŞKİLER ETKİNLİKLERİNDE MEDYA PLANLAMANIN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF MEDIA PLANNING IN PUBLIC RELATIONS
Zekiye Tamer Gencer 1

Halkla İlişkiler, Kitle İletişim Araçları, Medya, Medya Planlama,
Public Relations, Mass Media, Media,, Media Planning,

II. MEŞRUTİYET`İN İLK YILINDA TANİN
TANİN IN THE FIRST YEAR OF SECOND CONSTITUTIONAL PERIOD
Hakan AYDIN 1

II. Meşrutiyet, İttihat ve Terakki, Hüseyin Cahit Yalçın, Tanin, Siyaset,
2nd Constitutional Period, The Committee of Union and Progress, Hüseyin Cahit Yalçın, Tanin, Politics,

YEŞİL REKLAMLARA YÖNELİK TUTUMLARIN ÇEVRESEL DUYARLILIĞA ETKİSİ: ÇEVRESEL KAYGININ ARACILIK ROLÜ
THE EFFECT OF ATTITUDES TOWARDS GREEN ADS ON ENVIRONMENTAL SENSITIVITY: THE MEDIATION ROLE OF GREEN CONCERN
Leyla Leblebici Koçer 1

Yeşil Pazarlama, Yeşil Reklamlar, Çevresel Duyarlılık, Çevresel Kaygı, Tüketiciler,
Green Marketing, Green Ads, Environmental Sensitivity, Environmental Concern, Consumers,

TELEVİZYON İZLEME ALIŞKANLIKLARI VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ: CELALABAT VE KAYSERİ İLLERİ ÖRNEĞİ
AN ANALYSIS ON TELEVISION VIEWING HABITS AND REASONS: THE SAMPLE OF JALALABAD AND KAYSERI
Mustafa KOÇER 1 , Leyla Leblebici Koçer 2 , M. Asıf Yoldaş 3

TV İzleme Nedenleri, TV İzleme Alışkanlıkları, Program Türleri, Celalabat, Kayseri,
TV Viewing Reasons, TV Viewing Habits, Types of Programs, Jalalabat, Kayseri,