• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 14
  • Published Date : 1.10.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Humanities Sciences

Serial No. : 4C
ISSN No : 1308 7320
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 1 List
2 2007 2 2 1.04.2007 1 List
3 2007 2 3 1.07.2007 5 List
4 2007 2 4 1.10.2007 4 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 5 List
7 2008 3 3 1.07.2008 4 List
8 2008 3 4 1.10.2008 3 List
9 2009 4 1 1.01.2009 6 List
10 2009 4 2 1.04.2009 7 List
11 2009 4 3 1.07.2009 4 List
12 2009 4 4 1.10.2009 6 List
13 2010 5 1 1.01.2010 12 List
14 2010 5 2 1.04.2010 12 List
15 2010 5 3 1.07.2010 13 List
16 2010 5 4 1.10.2010 14 List
17 2011 6 1 1.01.2011 15 List
18 2011 6 2 1.04.2011 17 List
19 2011 6 3 1.07.2011 15 List
20 2011 6 4 1.10.2011 14 List
21 2012 7 1 1.01.2012 2 List
22 2012 7 2 1.04.2012 9 List
23 2012 7 3 1.07.2012 3 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 10 List
26 2013 8 2 1.04.2013 5 List
27 2013 8 3 1.07.2013 3 List
28 2013 8 4 1.10.2013 5 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 7 List
31 2014 9 3 1.07.2014 1 List
32 2014 9 4 1.10.2014 5 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 3 List
35 2015 10 3 1.07.2015 2 List
36 2015 10 4 1.10.2015 1 List
37 2016 11 1 1.01.2016 2 List
38 2016 11 2 1.03.2016 7 List
39 2016 11 3 1.07.2016 4 List
40 2016 11 4 1.10.2016 1 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 2 1.04.2017 2 List
43 2017 12 3 1.07.2017 2 List
44 2018 13 1 1.01.2018 3 List
45 2018 13 3 1.07.2018 3 List
46 2018 13 4 1.10.2018 1 List
47 2019 14 2 1.07.2019 3 List
48 2020 15 1 1.01.2020 4 List
49 2020 15 2 1.04.2020 2 List
50 2020 15 3 1.04.2020 2 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2021 16 1 1.01.2021 5 List
53 2021 16 2 1.04.2021 4 List
54 2021 16 3 1.07.2021 2 List
55 2021 16 4 1.10.2021 1 List
56 2022 17 3 1.07.2022 1 List
DİL ÖĞRENİM SİTELERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRMESİ
EVALUATION OF THE LANGUAGE LEARNING WEBSITES BY PROSPECTIVE TEACHERS
Erdogan KARTAL 1

Dil öğrenim siteleri, Öğretmen adayı, Bireysel öğrenme, Site analizi, Değerlendirme,
Language learning sites, Prospective teacher, Self- learning, Website analysis, Evaluation,

ALANYA HALKININ TURİZME SOSYO-KÜLTÜREL AÇIDAN BAKIŞI
PERCEPTIONS OF ALANYA COMMUNITY FOR THE SOCIO-CULTURAL EFFECTS OF TOURISM
Hulusi DOGAN 1 , Engin UNGUREN 2

Turizm, Sosyal tehdit, Kültürel tehdit, Sosyo- kültürel katkı, Alanya,
Tourism, Social damage, Cultural damage, Socio-cultural contribution, Alanya,

NEGATIONSENDUNGEN IM DEUTSCHEN UND IM TÜRKISCHEN
ALMANCA VE TÜRKÇE‘DE OLUMSUZLUK EKLERİ
Mehmet AYGUN 1

Olumsuzluk, Ön Ek, Son Ek, Söz Dizimi, Anlam,
Negation, Präfix, Suffix, Syntax, Semantik ,

DOUBLE ALIENATION IN MONICA ALI’S NOVEL BRICK LANE
MONICA ALI’NIN BRICK LANE ROMANINDA ÇİFTE YABANCILAŞMA
Seda Arıkan 1 , Gül KOCSOY 2

Monica Ali , Brick Lane, Çifte Yabancılaşma, Göçmen, Kadın,
Monica Al , Brick Lane, Double Alienation , Immigrant, , Woman,

ELAZIĞ ARKEOLOJİ VE ETNOGRAFYA MÜZESİNDEKİ ARTUKLU–SELÇUKLU SERAMİKLERİ
THE SEREAMICS REMAINING FROM SELJUKIANS AND ARTUKLU IN ELAZIĞ ARKEOLOGY AND ETNOGRAPHY MUSEUM
Gülsüm Aytaç 1

Selçuklu, Artuklu, Seramik, Elazığ Müzesi, Mutfak Kültürü,
Seljukians, Artuklu, Seramic, Elazığ Museum, Culture of kitchen,

MODERNLEŞME-MAHREMİYET İLİŞKİSİ VE SİBER MEKÂNDA MAHREMİYETİN ALENİYETE DÖNÜŞMESİ
MODERNIZATION-PRIVACY RELATIONSHIP AND THE TURNING OF PRIVACY TO PUBLICITY ON CYBER WORLD
Hülya Öztekin 1 , Ahmet Öztekin 2

Modernleşme, Mahremiyet, Bilişim teknolojileri, Gözetim, Kendini ifşa,
Modernization, Privacy, Information technologies, Surveillance, Self-disclosure,

1954 SEÇİMLERİNİN ÖNEMİ, ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ VE SİYASİ SONUÇLARI
THE IMPORTANCE, PROMINENT FEATURES AND POLITICAL CONSEQUENCES OF 1954 ELECTIONS
Ensar YILMAZ 1

Seçimler, 1954 seçimleri, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Seçim sonuçları,
Elections, 1954 elections, Democratic Party, Republican People's Party, Election results,

FATİH – HARBİYE ROMANINDA TOPLUMSAL DEĞİŞME VE KİMLİK ARAYIŞI
SOCIETAL CHANGE AND SEARCH FOR IDENTITY IN THE NOVEL FATIH- HARBIYE
Zahir KIZMAZ 1

Fatih-Harbiye romanı, Edebiyat sosyolojisi, Değişme, Kimlik, Peyami Safa,
The novel Fatih-Harbiye, Literature sociology, Change, Identy , Peyami Safa,

CEZAEVİNE GİRME SIKLIKLARINA GÖRE SUÇLULAR: KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
CRIMINALS CLASSIFICATION ACCORDING TO THE THEIR IMPRISONMENT FREQUENCY: A COMPARATIVE RESEARCH
Zahir KIZMAZ 1

İlk kez cezaevine giren suçlular, Çok kez cezaevine giren suçlular, Suçlularyn profili, Mükerrerli, Cezaevi,
The offenders imprisoned for the first time, The offenders imprisoned for the more than once, Profile of offenders, Recidivism, Prison,

İNSAN KAYNAKLARINDA KARİYER PLANLAMA VE ÜCRET YÖNETİMİ
CAREER PLANNING AND WAGE MANAGEMENT IN HUMAN RESOURCES
Cemal GUNDOGDU 1 , özgür karataş 2 , Atalay GACAR 3

İnsan Kaynakları, Kariyer Planlama, Ücret, Ücret Yönetimi, Kariyer Yönetimi,
Human Resources, Career Planning, Compensation, Compensation Management, Career Management,

HALKLA İLİŞKİLERDE LİDERLİK: LİDERLİĞİN VE LİDERLİK TÜRLERİNİN HALKLA İLİŞKİLER ALANINA YANSIMALARI
LEADERSHIP IN PUBLIC RELATIONS: REFLECTIONS OF LEADERSHIP AND LEADERSHIP TYPES IN THE FIELD OF PUBLIC RELATIONS
Umit ARKLAN1

Halkla İlişkiler, Liderlik, Halkla İlişkiler Açısından Liderlik, Liderlik Türleri, Halkla İli?kiler Açısından Liderlik Türleri,
Public Relations,, Leadership, Leadership in the Context of Public Relations, Leadership Types, Leadership Types in the Context of Public Relations.,

KONYA İMAJINI DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
AN INVESTIGATION TOWARDS AN EVALUATION OF THE IMAGE OF KONYA
Ömer BAKAN 1 , Filiz Kaya 2

İmaj , Şehir İmajı, Konya , Konya İmajı, Alan Araştırması,
Image, City image, Konya, Konya Image, Survey ,

METNİ BİREYSELLEŞTİRME ÖLÇÜTÜNDE “ALIMLAMA ESTETİĞİ” ALGISI
““PERCEPTION OF “RECEPTION AESTHETICS” ACCORDING TO THE CRITERION OF TEXT INDIVIDUALIZIG
Fatih ARSLAN 1

Alımlama Estetiği, Okuma, Roman, Sanat, Edebiyat ,
Reception , Aesthetics, Read, Novel Art, Literature,

YENİ REKLAM ARACI ‘OYUNREKLAM’IN (ADVERGAME) ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
BEING A NEW ADVERTISEMENT MEDIUM, ADVERGAME’S EFFECT ON CHILDREN
Mevlüt AKYOL 1 , Hasret AKTAŞ 2 , ayça çekiç akyol 3

Çocuk, Reklam, İnternet, Oyun , Oyun Reklam,
Children, Advertise, Internet, Game, Advergame,