• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.01.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Humanities Sciences

Serial No. : 4C
ISSN No : 1308 7320
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 1 List
2 2007 2 2 1.04.2007 1 List
3 2007 2 3 1.07.2007 5 List
4 2007 2 4 1.10.2007 4 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 5 List
7 2008 3 3 1.07.2008 4 List
8 2008 3 4 1.10.2008 3 List
9 2009 4 1 1.01.2009 6 List
10 2009 4 2 1.04.2009 7 List
11 2009 4 3 1.07.2009 4 List
12 2009 4 4 1.10.2009 6 List
13 2010 5 1 1.01.2010 12 List
14 2010 5 2 1.04.2010 12 List
15 2010 5 3 1.07.2010 13 List
16 2010 5 4 1.10.2010 14 List
17 2011 6 1 1.01.2011 15 List
18 2011 6 2 1.04.2011 17 List
19 2011 6 3 1.07.2011 15 List
20 2011 6 4 1.10.2011 14 List
21 2012 7 1 1.01.2012 2 List
22 2012 7 2 1.04.2012 9 List
23 2012 7 3 1.07.2012 3 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 10 List
26 2013 8 2 1.04.2013 5 List
27 2013 8 3 1.07.2013 3 List
28 2013 8 4 1.10.2013 5 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 7 List
31 2014 9 3 1.07.2014 1 List
32 2014 9 4 1.10.2014 5 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 3 List
35 2015 10 3 1.07.2015 2 List
36 2015 10 4 1.10.2015 1 List
37 2016 11 1 1.01.2016 2 List
38 2016 11 2 1.03.2016 7 List
39 2016 11 3 1.07.2016 4 List
40 2016 11 4 1.10.2016 1 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 2 1.04.2017 2 List
43 2017 12 3 1.07.2017 2 List
44 2018 13 1 1.01.2018 3 List
45 2018 13 3 1.07.2018 3 List
46 2018 13 4 1.10.2018 1 List
47 2019 14 2 1.07.2019 3 List
48 2020 15 1 1.01.2020 4 List
49 2020 15 2 1.04.2020 2 List
50 2020 15 3 1.04.2020 2 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2021 16 1 1.01.2021 5 List
53 2021 16 2 1.04.2021 4 List
54 2021 16 3 1.07.2021 2 List
55 2021 16 4 1.10.2021 1 List
56 2022 17 3 1.07.2022 1 List
KAYSERİ’DEKİ YEREL GAZETELERİN OKUYUCULAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KAYSERİ’DE GAZETE OKUMA ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
EVALUATION OF THE LOCAL NEWSPAPERS IN KAYSERI BY THE READERS AND A SURVEY TO DETERMINE THE READING HABITS OF THE PEOPLE IN KAYSERI
Hamza ÇAKIR1 , Kenan Güllü 2 , Mustafa KOÇER 3 , Emel Tanyeri 4

Yerel Medya, KAYSERİ ÖRNEĞİ, İLETİŞİM, Local Media, The Example of Kayseri,
Local Media, The Example of Kayseri, COMMİNACATİON, LOCAL NEWSPAPER, PUBLİC,

EBHERΒNİN TABİAT FELSEFESİNİN İBN SİNA ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
AN EVALUATION OF EBHERI’S PHILOSOPHY NATURAL PHILOSOPHY ACCORDING TO IBN SINA’S IDEAS
Cevdet KILIÇ1

İbn Sînâ, Ebherî, Tabiîyyât, Cisimler, Dört Unsur,
İbn Sina, Ebherî, Tabiîyyât/natural sciences, Objects, Four Elements,

SİYASAL İLETİŞİM AÇISINDAN TÜRK SİYASİ PARTİLERİNİN WEB SİTELERİNİN HABER VERME İŞLEVİ
THE NEWS GIVING FUNCTION OF THE TURKISH POLITICAL WEB SITES IN ACCORDANCE WITH POLITICAL COMMUNICATION
Gülbuğ EROL1

HABER DEĞERİ, WEB HABERCİLİĞİ, SİYASAL İLETİŞİM, SİYASİ PARTİLERİN WEB SİTELERİ, NESNELLİK,
news value,, web journalism,, political communication,, Turkish political parties, objectivity.,

YAZILI BASININ ‘SİYASAL LİDER İMAJI’NA KATKISI
CONTRIBUTION OF PRESS TO THE IMAGE OF POLITICAL LEADERSHIP
Kazım Ozkan ERTÜRK1

İMAJ, İLETİŞİM, YAZILI BASIN, SİYASAL LİDER İMAJI, İLETİŞİM SÜRECİ,
IMAGE, COMMUNICATION, PRESS, IMAGE OF POLITICAL LEADERSHIP, PROCESS OF COMMUNICATION,

NECATİ’NİN BİR ŞİİRİNİN ONTOLOJİK ANALİZ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ
EXAMİNİNG ONE OF NECÂTİ’S POEM ON METHOD OF ONTOLOGY
Ahmet İÇLİ 1

ONTOLOJİ, KLASİK TÜRK ŞİİRİ, TÜRK EDEBİYATI, NECâTİ, ŞİİR,
Ontology, CLASSİCAL Turkish Poetry, Necâtî, Poem, TURKİSH LİTERATURE,

KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM VE DİYALOGUN ALMANYA ÖZELİNDE ANALİZİ
The Analysis Of The Intercultural Communication And Dialogue Privately In Germany
Mustafa YAGBASAN 1

Kültürlerarası İletişim, Kültürlerarası Diyalog, Almanya, Küreselleşme, Türkler,
Intercultural Communication, Intercultura Dialogue, Germany, Globalization, Turks,