• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 15
  • Published Date : 1.01.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Humanities Sciences

Serial No. : 4C
ISSN No : 1308 7320
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 1 List
2 2007 2 2 1.04.2007 1 List
3 2007 2 3 1.07.2007 5 List
4 2007 2 4 1.10.2007 4 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 5 List
7 2008 3 3 1.07.2008 4 List
8 2008 3 4 1.10.2008 3 List
9 2009 4 1 1.01.2009 6 List
10 2009 4 2 1.04.2009 7 List
11 2009 4 3 1.07.2009 4 List
12 2009 4 4 1.10.2009 6 List
13 2010 5 1 1.01.2010 12 List
14 2010 5 2 1.04.2010 12 List
15 2010 5 3 1.07.2010 13 List
16 2010 5 4 1.10.2010 14 List
17 2011 6 1 1.01.2011 15 List
18 2011 6 2 1.04.2011 17 List
19 2011 6 3 1.07.2011 15 List
20 2011 6 4 1.10.2011 14 List
21 2012 7 1 1.01.2012 2 List
22 2012 7 2 1.04.2012 9 List
23 2012 7 3 1.07.2012 3 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 10 List
26 2013 8 2 1.04.2013 5 List
27 2013 8 3 1.07.2013 3 List
28 2013 8 4 1.10.2013 5 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 7 List
31 2014 9 3 1.07.2014 1 List
32 2014 9 4 1.10.2014 5 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 3 List
35 2015 10 3 1.07.2015 2 List
36 2015 10 4 1.10.2015 1 List
37 2016 11 1 1.01.2016 2 List
38 2016 11 2 1.03.2016 7 List
39 2016 11 3 1.07.2016 4 List
40 2016 11 4 1.10.2016 1 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 2 1.04.2017 2 List
43 2017 12 3 1.07.2017 2 List
44 2018 13 1 1.01.2018 3 List
45 2018 13 3 1.07.2018 3 List
46 2018 13 4 1.10.2018 1 List
47 2019 14 2 1.07.2019 3 List
48 2020 15 1 1.01.2020 4 List
49 2020 15 2 1.04.2020 2 List
50 2020 15 3 1.04.2020 2 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2021 16 1 1.01.2021 5 List
53 2021 16 2 1.04.2021 4 List
54 2021 16 3 1.07.2021 2 List
55 2021 16 4 1.10.2021 1 List
56 2022 17 3 1.07.2022 1 List
BİLGİSAYARLA SANAT VE TASARIM ÜZERİNE BETİMLEYİCİ BİR ALAN ARAŞTIRMASI
A DESCRIPTIVE SURVEY ABOUT COMPUTER AIDED ART AND DESIGN
A.Gani ARIKAN 1

Sanat, Grafik Tasarım , Grafik Tasarım, Tasarım, Sanatçı, Bilgisayarla Sanat ve Tasarım,
Art , Graphic Design, Design, Artist, Computer Aided Art and Design,

İZLEYİCİLERİN FİLM SEÇME DAVRANIŞINDA FİLM AFİŞLERİNİN ROLÜ
THE ROLE OF THE MOVIE POSTERS ON THE BEHAVIOUR OF AUDIENCES IN CHOOSING THE MOVIE
Vesile ÇAKIR 1 , Songül Demir 2

Sinema Filmi, Film Afişi, Film Tercihi, Afişin Beğenilmesi, Grafik Tasarım,
Movie, Movie Poster, Film Choices, Likeability of Poster, Graphic Design,

REKLAMLARDA İŞLENEN MODERN MİTLER VE YEŞİL MİTİN GÖSTERGEBİLİMSEL İNCELEMESİ
THE SEMIOTIC ANALYSIS OF MODERN MYTHS AND THE GREEN MYTH IN ADVERTISEMENTS
Işıl HORZUM 1

Reklam, Yeşil, Modern, Mit, Doğa,
Advertisement, Green, Modern, Myths, Nature,

YEREL SEÇİMLERDE SEÇMENLERİN SİYASAL BİLGİ DÜZEYİ: ELAZIĞ SEÇMENİ ÖRNEĞİ
POLITICAL KNOWLEDGE LEVEL OF VOTERS IN LOCAL ELECTIONS: SAMPLE OF ELAZIG VOTERS
ADEM DOĞAN 1 , Göksel GÖKER 2

Siyasal Bilgi, Seçmen, Yerel Seçimler, Elazığ, Seçmen Tercihi,
Political Knowledge, Voter, Local Elections, Elazig, Voter Preference,

TÜRKİYE’DE ÂŞIKLARIN SORUNLARI VE BEKLENTİLERİ
THE PROBLEMS AND EXPECTATIONS OF ASIKS IN TURKEY
Serdarhan Musa TASKAYA 1 , Osman Taşkaya 2

Âşıklar , Kültür ve Turizm Bakanlığı, Âşıkların Sorunları, Âşıkların Beklentileri, Türk Kültürü,
Asiks , Ministry of Culture and Tourism, Problems of Asiks, Expectation of Asiks, Turkish Culture,

MURATHAN MUNGAN’IN DUMRUL İLE AZRAİL HİKÂYESİNE HALK BİLİMSEL BİR YAKLAŞIM
A FOLKLORISTIC APPROACH TO MUNGAN’S DUMRUL AND AZRAİL STORY
M.Abdulbasit SEZER 1 , hatice kübra uygur 2

Dumrul, Kurmaca, Azrail, Dede Korkut, Halk Bilimi,
Dumrul, Fiction, Azrail, Dede Korkut, Folklore,

ROSSITER PERCY MODELİ VE REKLAMLARDA KULLANIMI ROSSİTER PERCY MODELİNİN DETERJAN REKLAMLARI ÖRNEĞİNDE GÖRSEL ÇÖZÜMLEME DENEMESİ
THE USE OF ROSSITER AND PERCY MODEL IN ADVERTISEMENTS AN ATTEMPT TO ANALYZE OF LAUNDRY DETERGENT ADVERTISEMENTS ACCORDING TO ROSSITER AND PERCY MODEL
Hasret AKTAŞ 1

Reklam modelleri, Rossiter Percy Izgarası, Marka Farkındalığı, Deterjan reklamları, İlgilenim,
Advertising Models, Rossiter & Percy Grid, Brand awareness, Laundry detergent advertise, Involvement,

İLKÖĞRETİM ALTI, YEDİ VE SEKIZINCI SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI SPOT ON DERS KİTABI SERISININ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF SPOT ON ENGLISH COURSEBOOK OF 6-7-8TH GRADE IN PRIMARY EDUCATION IN ACCORDANCE WITH COURSEBOOK EVALUATION CHECKLIST
Ekrem SOLAK 1

6-7-8. Sınıflar , İngilizce Ders Kitabı, Spot On Serisi , İngilizce Ders Kitabı Değerlendirme, İngilizce,
6-7-8th Grade , English Coursebook, Spot On Series, English Coursebook Evaluation, English,

II. MEŞRUTİYETİN İLANINDAN SONRA İDARÎ, İKTİSADÎ VE SOSYAL ALANDA YAPILACAK ISLAHATLARA DAİR II. ABDÜLHAMİT’İN HATT-I HÜMAYUN SURETİ
THE ADMINISTRATIVE, ECONOMICAL AND SOCIAL REFORMS STATED IN ABDULHAMIT II’S HATT-I HUMAYUN (IMPERIAL EDICT)
Taner ASLAN 1

Hatt-ı Hümayun , II. Abdülhamit, Sait Paşa, II. Meşrutiyet, Kanun-i Esasi,
sample of Order of the Sultan, Abdulhamit II, Sait Pasha, The Second Constitutional Monarchy, The Constitution,

METACOGNITION AWARENESS LEVELS OF TURKISH TEACHER CANDIDATES
TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİŞÜSTÜ FARKINDALIK DÜZEYLERİ
Halim Abdulhak ULAS 1 , Emine KOLAÇ 2 , Oğuzhan Sevim 3

Bilişüstü, Bilişüstü farkındalık, Türkçe, Türkçe eğitimi, Öğretmen adayları,
Metacognition, Metacognition awareness, Turkish language, Turkish education, Prospective teachers,

ARİSTOTELES VE BERTOLT BRECHT’İN İNGİLİZ TİYATROSUNA ETKİLERİ
ARISTOTLE AND BERTOLT BRECHT’S EFFECTS ON ENGLISH THEATRE
Ajda Güney 1

Aristoteles, Bertolt Brecht, Epik Tiyatro, İngiliz Tiyatrosu, Politik Tiyatro,
Aristotle, Bertolt Brecht, English Theatre, Epic Theatre, Political Theatre,

16. YÜZYILDA KELKİT KAZASI’NDA ŞAHIS ADLARI
PEOPLE NAMES IN KELKIT TOWN IN SIXTEENTH CENTURY
Alpaslan DEMİR 1

Onomastik , 16. Yüzyıl, Kelkit , Osmanlı, Tahrir Defterleri,
Onomastik, Sixteenth Century, Kelkit, Ottoman , Tahrir Registers,

WIE VIEL PLURIZENTRIK VERTRÄGT DENN DER DAF-UNTERRICHT?
AS A FOREIGN LANGUAGE HOW MUCH PURICENTRICTY DOES THE GERMAN COURSE BEAR
Erdinç YÜCEL 1

German, Target, Country and culture, D-A-CH-Konzept-foreign language, Student,
Deutsch , Landeskunde,, D-A-CH- Concept, Fremdsprache, Stdunent,

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEN YAZILI KISA MESAJ (SMS) KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE USE OF SMS AS ONE OF THE NEW COMMUNICATIONAL TECHNOLOGIES
Kadir CANÖZ 1

Yeni İletişim Teknolojileri, Cep Telefonu, Kısa Mesaj, İnternet, E-Mail,
New Communication Technologies, Cellular Phone, Written Short Mesaj, The Internet, Electronic Mail,

CHILDREN AS THE MAIN THEME IN SHAHNAMEH
SHAHNAMEH’DA ANA TEME OLARAK ÇOCUKLAR
Maryam JALALI1

Shahnameh (Kralın Ktabı) , Firdevs, Çocuk ve Hikaye,, Epik Anlatım, Karakterizasyon Unsurları,
Shahnameh (epic of kings), Ferdowsi, Children, Elements of the story, Characterization,