• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 15
  • Published Date : 1.07.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Humanities Sciences

Serial No. : 4C
ISSN No : 1308 7320
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 1 List
2 2007 2 2 1.04.2007 1 List
3 2007 2 3 1.07.2007 5 List
4 2007 2 4 1.10.2007 4 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 5 List
7 2008 3 3 1.07.2008 4 List
8 2008 3 4 1.10.2008 3 List
9 2009 4 1 1.01.2009 6 List
10 2009 4 2 1.04.2009 7 List
11 2009 4 3 1.07.2009 4 List
12 2009 4 4 1.10.2009 6 List
13 2010 5 1 1.01.2010 12 List
14 2010 5 2 1.04.2010 12 List
15 2010 5 3 1.07.2010 13 List
16 2010 5 4 1.10.2010 14 List
17 2011 6 1 1.01.2011 15 List
18 2011 6 2 1.04.2011 17 List
19 2011 6 3 1.07.2011 15 List
20 2011 6 4 1.10.2011 14 List
21 2012 7 1 1.01.2012 2 List
22 2012 7 2 1.04.2012 9 List
23 2012 7 3 1.07.2012 3 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 10 List
26 2013 8 2 1.04.2013 5 List
27 2013 8 3 1.07.2013 3 List
28 2013 8 4 1.10.2013 5 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 7 List
31 2014 9 3 1.07.2014 1 List
32 2014 9 4 1.10.2014 5 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 3 List
35 2015 10 3 1.07.2015 2 List
36 2015 10 4 1.10.2015 1 List
37 2016 11 1 1.01.2016 2 List
38 2016 11 2 1.03.2016 7 List
39 2016 11 3 1.07.2016 4 List
40 2016 11 4 1.10.2016 1 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 2 1.04.2017 2 List
43 2017 12 3 1.07.2017 2 List
44 2018 13 1 1.01.2018 3 List
45 2018 13 3 1.07.2018 3 List
46 2018 13 4 1.10.2018 1 List
47 2019 14 2 1.07.2019 3 List
48 2020 15 1 1.01.2020 4 List
49 2020 15 2 1.04.2020 2 List
50 2020 15 3 1.04.2020 2 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2021 16 1 1.01.2021 5 List
53 2021 16 2 1.04.2021 4 List
54 2021 16 3 1.07.2021 2 List
55 2021 16 4 1.10.2021 1 List
56 2022 17 3 1.07.2022 1 List
TÜRK-ARAP İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN YABANCI DİLDE İLK ULUSLARARASI KAMU TELEVİZYONU: TRT ET TÜRKİYE (TRT ARAPÇA)
IN THE CONTEXT OF TURKISH-ARABIAN RELATIONS, TURKEY’S FIRST TRANSNATIONAL PUBLIC TELEVISION IN A FOREIGN LANGUAGE: TRT ET TÜRKİYE (TRT ARABIC)
Cenk Demirkıran 1

TRT ET Türkiye, TRT Arapça, Uluslararası Televizyon, Türk, Arap,
TRT ET Türkiye, TRT Arabic, Transnational Television, Turkish, Arabian,

ŞEYH GALİB DİVANINDA DEYİMLER
THE IDIOMS IN ŞEYH GALYB’S POEMS
Zülfi GÜLER 1

Şeyh Galib, Deyimler, Halk Tabirleri, Orijinal Söyleyiş, Divan Edebiyati,
Şeyh Galib, Idioms, Folkloric Phrases, Orijinal Speech, Divan Lierature,

İDDAA İŞLER: İDDAA OYUNUNA SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ
İDDAA AS A WORK: A SOCIOLOGICAL VIEW TO İDAA GAME
Muhammet Ruhat Yaşar 1

İddaa Oyunu, Eğitim , Medeni Durum, Yaş, Meslek ve Gelir,
İddaa Games, Education, Marital Status, Age, Profession and Income,

LANGUAGE LEARNING BELIFS OF EFL LEARNERS: DIFFERENT VARIABLES
İNGİLİZCEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN DİL ÖĞRENME İNANÇLARI: FARKLI DEĞİŞKENLER
Şaziye YAMAN 1

İnançlar, Dil Öğrenimi, BALLI, Türk Öğrenciler, Değişkenler ,
Beliefs , Language Learning, BALLI, Turkish Learners,, Variables,

İNTERNETTE PAZARLAMA VE ETKİLEŞİMLİLİK KAVRAMI: YÜKSEK ETKİLEŞİMLİ İNTERNET SİTELERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞI SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ
THE CONCEPT OF MARKETING AND INTERACTIVITY ON THE WEB: ROLE AND IMPORTANCE OF HIGHLY INTERACTIVE WEB SITES ON THE PROCESS OF CONSUMER BUYING BEHAVIOR
Orhan DİKENER1

Etkileşimlilik, Tüketici Davranışı, Sanal Deneyim, Etkileşimli Pazarlama, İnternette Pazarlama,
Interactivity, Consumer Behavior, Virtual Experience, Interactive Marketing, Internet Marketing,

TÜRKİYE’DE MÜHENDiSLİK, MODERNLEŞME VE BAYINDIR ÜLKENiN İNŞASI
ENGINEERING, MODERNITY AND CONSTRUCTION OF DEVELOPED COUNTRY IN TURKEY
Hilal Tuğba ÖRMECİOĞLU 1 , Elvan Altan Ergut 2

Türkiye Mühendislik Tarihi, Mühendislik İdeolojisi, Batı-Dışı Modernleşme, Mühendishane, Bayındırlık,
Turkish Engineering History, Engineering Ideology, Non-Western Modernity, The Imperial School of Engineering, Development,

BELEDİYELERİN HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMALARINDA WEB SİTELERİ: İKİ FARKLI ÜLKE VE İKİ FARKLI BELEDİYE ANALİZİ
THE WEB SITES OF MUNICIPALITIES PUBLIC RELATIONS WORK: THE ANALYSIS OF TWO DIFFERENT STATE AND MUNICIPAL
Nural İmik Tanyıldızı 1 , Selma KARATEPE 2

Belediyeler, Halkla İlişkiler, Web, Yçerik Analizi, Kamu Yönetimi,
Municipalities, Public Relations, Web, Content analysis, Public management,

KURUMSAL ÇEVRE SORUMLULUĞU: SANAYG KURULUgLARININ WEB SAYFALARI ÜZERGNE BGR DEĞERLENDGRME
CORPORATE ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY: AN EVALUATION ON THE WEB PAGES OF INDUSTRIAL ORGANIZATIONS
Ahmet TARHAN 1

Çevresel Sosyal Sorumluluk , Halkla İlişkiler , Web Sayfaları, İnternet, Kuruluş,
Environmental social responsibility, Public relations, Web pages, Internet, Organization,

MUHYİDDİN MUHAMMED B. SÜLEYMAN B. SAİD (788/ 1386)’İN “KİTABU’R- RAHME Fİ BEYÂNİ ÂLEMİ’L- BERZAH” ADLI ESERİNDE RUH BERZAH ÂLEMİ İLİŞKİSİ
MUHYIDDIN, MUHAMMAD B. SÜLEYMAN B. SAID (788/1386)'S "KITABU'R-RAHME FI BEYANI ALEMI'L-BERZAH" IN HIS RELATIONSHIP WITH THE SPIRIT WORLD ISTHMUS
Ihsan SOYSALDI 1

Berzah, Ruh, Rüya, Ölüm, Rahmet,
Isthmus, Soul, Dream, Death, Mercy,

EVLİLİK VE TELEVİZYONDA YAYINLANAN EVLİLİK AMAÇLI TANIŞMA PROGRAMLARI: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BETİMSEL BİR ÇALIŞMA
MARRIAGE AND MARRIAGE PROGRAMES ON TELEVISION: A DESCRIPTIVE STUDY ON ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY STUDENTS
Suat SUNGUR 1

Evlilik, Evlenme, Evlilik Programları, Evlilik Amaçlı Tanışma Biçimleri, Eş Seçimi,
Marriage, To Get Married, Marriage Programs, Formats to Meet For Marriage, Choice of Spouse,

SUUDİ ARABİSTAN KRALLIĞI’NIN KURULUŞUNDAN ÖNCE HİCAZ BÖLGESİNİN GENEL DURUMU
GENERAL SITUATION OF THE HEDJAZ REGION BEFORE THE ESTABLISHMENT OF THE SAUDI ARABIA KINGDOM
Yaşar Çelikkol 1

Emirlik, Hicaz, Kabile, Krallık, Suud,
Emirate, Hedajaz, Tribe, Kingdom, Sauda,

SİNEMASAL ANLATIDA DUYGUSAL ZEKA AVATAR (2009) FİLM ÇÖZÜMLEMESİNDE OLAYLAR VE KARAKTER ÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDE DUYGUSAL ZEKA GÖSTERGELERİNİN ANALİZİ
EMOTIONAL INTELLIGENCE IN CINEMATIC NARRATIVETHE ANALYSES OF EMOTIONAL INTELLIGENCE INDICATORS OVER THE EVENTS AND CHARACTER PATTERNS IN THE AVATAR (2009) FILM
Alev PARSA 1 , gaye edizler 2

Duygusal Zeka, Duygusal Okuryazarlık, Sinemasal Anlatı, Göstergebilim, Avatar Filmi,
Emotional Intelligence, , Cinematic Narrative, Emotional Literacy, Semiotics , Avatar Movie,

TÜRKİYE’DE ORTAÖĞRETİMDE MESLEK EĞİTİMİ: İLETİŞİM ALANI ÖRNEĞİ
SECONDARY SCHOOL VOCATIONAL EDUCATION IN TURKEY: COMMUNICATION EDUCATION
Şükrü SİM 1

Mesleki Eğitim, İletişim, Radyo Televizyon, Gazetecilik, Halkla İlişkiler,
Education, Communication, Radio TV, Journalism, Public relations,

BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ TEMELİNDE SOSYAL MEDYA
SOCIAL MEDIA ON THE BASIS OF INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
Erdem TASDEMIR 1

Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Geleneksel Medya, Halkla İlişkiler, Reklam, Sosyal Medya,
Integrated Marketing Communication, Traditional Media, Public Relations, Advertising, Social Media,

CHALLENGES OF DISSERTATION WRITING IN FOREIGN LANGUAGE
YABANCI DİLDE TEZ YAZMANIN ZORLUKLARI
Nazmiye GÜREL CENNETKUŞU1

Yabancy dilde yazma, Yüksek öğrenim, Lisansüstü öğrenciler, Tez yazma, Zorluklar,
Foreign language writing, Higher education, Graduate students, Dissertation writing, Challenges,