• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2016
  • Volume : 11
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 4
  • Published Date : 1.07.2016

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Humanities Sciences

Serial No. : 4C
ISSN No : 1308 7320
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 1 List
2 2007 2 2 1.04.2007 1 List
3 2007 2 3 1.07.2007 5 List
4 2007 2 4 1.10.2007 4 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 5 List
7 2008 3 3 1.07.2008 4 List
8 2008 3 4 1.10.2008 3 List
9 2009 4 1 1.01.2009 6 List
10 2009 4 2 1.04.2009 7 List
11 2009 4 3 1.07.2009 4 List
12 2009 4 4 1.10.2009 6 List
13 2010 5 1 1.01.2010 12 List
14 2010 5 2 1.04.2010 12 List
15 2010 5 3 1.07.2010 13 List
16 2010 5 4 1.10.2010 14 List
17 2011 6 1 1.01.2011 15 List
18 2011 6 2 1.04.2011 17 List
19 2011 6 3 1.07.2011 15 List
20 2011 6 4 1.10.2011 14 List
21 2012 7 1 1.01.2012 2 List
22 2012 7 2 1.04.2012 9 List
23 2012 7 3 1.07.2012 3 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 10 List
26 2013 8 2 1.04.2013 5 List
27 2013 8 3 1.07.2013 3 List
28 2013 8 4 1.10.2013 5 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 7 List
31 2014 9 3 1.07.2014 1 List
32 2014 9 4 1.10.2014 5 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 3 List
35 2015 10 3 1.07.2015 2 List
36 2015 10 4 1.10.2015 1 List
37 2016 11 1 1.01.2016 2 List
38 2016 11 2 1.03.2016 7 List
39 2016 11 3 1.07.2016 4 List
40 2016 11 4 1.10.2016 1 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 2 1.04.2017 2 List
43 2017 12 3 1.07.2017 2 List
44 2018 13 1 1.01.2018 3 List
45 2018 13 3 1.07.2018 3 List
46 2018 13 4 1.10.2018 1 List
47 2019 14 2 1.07.2019 3 List
48 2020 15 1 1.01.2020 4 List
49 2020 15 2 1.04.2020 2 List
50 2020 15 3 1.04.2020 2 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2021 16 1 1.01.2021 5 List
53 2021 16 2 1.04.2021 4 List
54 2021 16 3 1.07.2021 2 List
55 2021 16 4 1.10.2021 1 List
56 2022 17 3 1.07.2022 1 List
REKLAM VAADLERİNİN “RASYONALİZM”DEN “OPTİMİZM”E GEÇİŞİNDE MUTLULUK OLGUSUNUN ROLÜ: MUTLULUK ÇEKİCİLİKLİ REKLAMLARDAN ELDE EDİLEN DOYUMLARA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
THE ROLE OF HAPPINESS IN TURNING “RATIONALISM” INTO “OPTIMISM” FOR AD PROMISES: A SURVEY ON GRATIFICATIONS ACQUIRED FROM ADS WITH HAPPINESS APPEALS
Cihan BECAN1

Mutluluk , Reklam Çekiciliği, Doyum Faktörleri, Rasyonalizm, Optimizm,
Happiness, Ad Appeal, Gratification Factors, Rationalism, Optimism,

TÜRKİYE’DE MİLLİYETÇİ MİZAH ÖRNEĞİ: ÇAYLAK DERGİSİ
NATIONALIST HUMOR EXAMPLE IN TURKEY: ÇAYLAK JOURNAL
Haluk ÖLÇEKLİ1

Mizah, Karikatür, İletişim, Görsel İletişim, Türk milliyetçiliği,
Humor, Caricature, Communication, Visual Communication, Turkish Nationalism,

BİR HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETİ OLARAK HÜKÜMETİN KAMUYU BİLGİLENDİRMESİNDE HÜKÜMET PROGRAMLARI “AK PARTİ HÜKÜMETLERİ ÖRNEĞİ”
GOVERNMENT PROGRAMS IN TERMS OF INFORMING THE PUBLIC AS A PUBLIC RELATIONS ACTIVITY “SAMPLE OF AK PARTY GOVERNMENT”
Kazım Ozkan ERTÜRK1

Halkla İlişkiler, Siyasal İletişim, Kamuyu Bilgilendirme, AK Parti Hükümetleri, Hükümet Programları,
Public Relations, Political Commnication, Public Information, AK Party Governments, Government Programs,

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATININ SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN ANALYSIS ON SOCIAL MEDIA USE IN THE CENTRAL AND PROVINCIAL ORGANISATION OF DIRECTORATE OF RELIGIOUS AFFAIRS
Hakan AYDIN 1

Diyanet İşleri Başkanlığı, İl Müftülükleri, Sosyal Medya, Sosyal Medya Kullanımı, İletişim,
Directorate of Religious Affairs, Provincial Mufti Offices, Social Media, Social Media Use, Communication,