• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 12
  • Published Date : 1.04.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Humanities Sciences

Serial No. : 4C
ISSN No : 1308 7320
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 1 List
2 2007 2 2 1.04.2007 1 List
3 2007 2 3 1.07.2007 5 List
4 2007 2 4 1.10.2007 4 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 5 List
7 2008 3 3 1.07.2008 4 List
8 2008 3 4 1.10.2008 3 List
9 2009 4 1 1.01.2009 6 List
10 2009 4 2 1.04.2009 7 List
11 2009 4 3 1.07.2009 4 List
12 2009 4 4 1.10.2009 6 List
13 2010 5 1 1.01.2010 12 List
14 2010 5 2 1.04.2010 12 List
15 2010 5 3 1.07.2010 13 List
16 2010 5 4 1.10.2010 14 List
17 2011 6 1 1.01.2011 15 List
18 2011 6 2 1.04.2011 17 List
19 2011 6 3 1.07.2011 15 List
20 2011 6 4 1.10.2011 14 List
21 2012 7 1 1.01.2012 2 List
22 2012 7 2 1.04.2012 9 List
23 2012 7 3 1.07.2012 3 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 10 List
26 2013 8 2 1.04.2013 5 List
27 2013 8 3 1.07.2013 3 List
28 2013 8 4 1.10.2013 5 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 7 List
31 2014 9 3 1.07.2014 1 List
32 2014 9 4 1.10.2014 5 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 3 List
35 2015 10 3 1.07.2015 2 List
36 2015 10 4 1.10.2015 1 List
37 2016 11 1 1.01.2016 2 List
38 2016 11 2 1.03.2016 7 List
39 2016 11 3 1.07.2016 4 List
40 2016 11 4 1.10.2016 1 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 2 1.04.2017 2 List
43 2017 12 3 1.07.2017 2 List
44 2018 13 1 1.01.2018 3 List
45 2018 13 3 1.07.2018 3 List
46 2018 13 4 1.10.2018 1 List
47 2019 14 2 1.07.2019 3 List
48 2020 15 1 1.01.2020 4 List
49 2020 15 2 1.04.2020 2 List
50 2020 15 3 1.04.2020 2 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2021 16 1 1.01.2021 5 List
53 2021 16 2 1.04.2021 4 List
54 2021 16 3 1.07.2021 2 List
55 2021 16 4 1.10.2021 1 List
56 2022 17 3 1.07.2022 1 List
DIE GESCHICHTE VOM BRAVEN KASPERL UND DEM SCHÖNEN ANNERL (EINE ERZÄHLUNG VON CLEMENS BRENTANO)
DÜRÜST KASPERL İLE GÜZEL ANNERL’İN HİKAYESİ (CLEMENS BRENTANO’DAN BİR HİKAYE)
Mehmet ÖZTÜRK 1

Brentano, Şeref motifi, Heidelberger Romantik, Çerçeve hikaye, Halk masalları,
Brentano, Ehrenmotiv , Heidelberger Romantik, Rahmennovelle, Volkssagen, Volksmärchen,

AĞ TOPLUMUNDA SOSYALLEŞME VE PAYLAŞIM: FACEBOOK ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
SOCIALIZATION AND SHARING IN THE NETWORK SOCIETY: AN EMPIRICAL RESEARCH ON FACEBOOK
Göksel GÖKER 1 , Mustafa DEMİR 2 , ADEM DOĞAN 3

Facebook , Ağ Toplumu, Sosyal Paylaşım, İnternet, Saha Araştırması,
Facebook, Network Society, Social Sharing , Internet, Field Research,

ONUNCU YIL NUTKU’NUN GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ
SEMIOTICAL ANALYSIS OF TEXT NAMED AS ONUNCU YIL NUTKU
Kamil İŞERİ 1

Dilbilim , Gösterge, Göstergebilim, Metin, Söylem,
Linguistics, Sign, Semiotics, Text, Discourse,

TARİHİ SÜREÇ İÇERİSİNDE TOPLUM-ÇEVRE İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ ORTAYA ÇIKIŞI
SOCİETY-ENVIRONMENT RELATIONS DURING THE PROCESS OF HISTORY AND EMERGENCE OF ENVIRONMENT PROBLEMS
Çağdaş Ümit YAZGAN 1

Çevre, Toplum, Avcı-Toplayıcı Toplumlar, Tarımcı Toplumlar, Endüstriyel Toplumla, Çevre Sorunları,
Environment, Society, Society Of Hunter-Gatherer, Society Of Agriculture, Society Of Industrial, Environment Problems.,

COMING UP WITH AN IRONIC AND CRITICAL APPROACH TO THE BOUNDLESS TRANSACTIONS BETWEEN PAST AND PRESENT: PETER ACKROYD’S CHATTERTON AND A. S. BYATT’S POSSESSION
PETER ACKROYD’UN CHATTERTON VE A.S. BYATT’IN POSSESSION ADLI ROMANLARINDA GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZ ARASINDAKI GEÇİŞLERE ELEŞTİREL VE İRONIK BİR YAKLAŞIM
Zennure Köseman 1

Romanın sınırları, Peter Ackroyd, A. S. Byatt, Chatterton, Possession,
Boundaries of fiction, Peter Ackroyd, A. S. Byatt, Chatterton, Possession,

ATATÜRK DÖNEMİ ALFABE ÇALIŞMALARI VE FALİH RIFKI ATAY
THE WORK OF ALPHABET REFORM OF ATATÜRK PERIOD AND FALİH RIFKI ATAY
Serdar YAVUZ 1

Alfabe, Mustafa Kemal Atatürk, Falih Rıfkı Atay, Harf inkılabı, Değişim,
Alphabet, Mustafa Kemal Atatürk, Falih Rıfkı Atay, Alphabet reform, Change,

SİYASAL BİLGİLENMEDE İLETİŞİM ARAÇ VE YÖNTEMLERİNİN ÖNEM DÜZEYİ: 29 MART 2009 YEREL SEÇİMLERİ KONYA ARAŞTIRMASI
SIGNIFICANCE LEVEL OF COMMUNICATION VEHICLES AND METHODS ON BEING POLITICAL INFORMED: KONYA RESEARCH OF 29 MARCH 2009 LOCAL ELECTIONS
Şükrü BALCI 1 , Hüsamettin AKAR 2

Siyasal Bilgilenme, İletişim Araç ve Yöntemleri, 29 Mart 2009 Yerel Seçimleri, Seçmen, Konya,
Political Information, Communication Vehicles and Methods, 29 March 2009 Local Elections, Voter, Konya,

ALMAN KOLONYAL EDEBİYATI: HEİNRİCH VON KLEİST’IN “DİE VERLOBUNG İN ST.DOMİNGO BAŞLIKLI ESERİNDE IRK KAVRAMI
GERMAN COLONIAL LITERATURE: THE CONCEPT OF RACE IN HEINRICH VON KLEIST’S ST. DOMINGO
Bekir ZENGIN 1

Kolonyalizm, Koloni Edebiyatı, Öteki, Irkçılık, Yapı Sökümcülük,
Colonialism, The Colonial Literature, The Other, Racism, Deconstructionism,

İNGİLİZCENİN YABANCI DİL OLARAK KULLANIMINDA TOPLUMEDİM HATALARI
SOCIOPRAGMATIC FAILURES IN USING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
Sezgi SARAÇ SÜZER 1

Toplumdilbilim , Edim-Dilbilim, Söylem Davranışı , Sözcük Seçimi, İngilizce,
Sociolinguistics, Pragmalinguistics, Speech-Act , Vocabulary Selection, English,

SANAT VE TASARIM EĞİTİMİNİN RENKLERİN ANLAMLANDIRILMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE INFLUENCE OF ART AND DESIGN EDUCATION ON THE INTERPRETATION OF COLOR
Orhan DİKENER1 , A.Gani ARIKAN 2

Renk, Sanat eğitimi, Görsel sanatlar, Grafik tasarım, Renklerin anlamları,
Color, Arts education, Visual arts, Graphics design, Meanings of colors,

KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA KURUM İÇİ MOTİVASYONUN ROLÜ ÜZERİNE TEORİK BİR ÇALIŞMA
A THEORETICAL STUDY REGARDING THE ROLE OF MOTIVATION INSIDE CORPORATE FOR THE FORMATION OF CORPORATE CULTURE
Kadir CANÖZ 1

Kurum, Kültür, Kurum kültürü, Motivasyon, Rol,
Corporate , Culture, Corporate culture , Motivation, Role,

ELÂZIĞ’DA ÖMER BEY KONAĞI
THE OMER BEY RESIDENCE IN ELAZIĞ
İsmail AYTAÇ 1

Ahşap süsleme, Cumba, Elazığ evleri, Sivil mimarlık, Türk evleri,
Wooden decoration, Bay-window, Elazığ House, Civil architecture, Turkish houses,