• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2012
  • Volume : 7
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 9
  • Published Date : 1.10.2012

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Humanities Sciences

Serial No. : 4C
ISSN No : 1308 7320
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 1 List
2 2007 2 2 1.04.2007 1 List
3 2007 2 3 1.07.2007 5 List
4 2007 2 4 1.10.2007 4 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 5 List
7 2008 3 3 1.07.2008 4 List
8 2008 3 4 1.10.2008 3 List
9 2009 4 1 1.01.2009 6 List
10 2009 4 2 1.04.2009 7 List
11 2009 4 3 1.07.2009 4 List
12 2009 4 4 1.10.2009 6 List
13 2010 5 1 1.01.2010 12 List
14 2010 5 2 1.04.2010 12 List
15 2010 5 3 1.07.2010 13 List
16 2010 5 4 1.10.2010 14 List
17 2011 6 1 1.01.2011 15 List
18 2011 6 2 1.04.2011 17 List
19 2011 6 3 1.07.2011 15 List
20 2011 6 4 1.10.2011 14 List
21 2012 7 1 1.01.2012 2 List
22 2012 7 2 1.04.2012 9 List
23 2012 7 3 1.07.2012 3 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 10 List
26 2013 8 2 1.04.2013 5 List
27 2013 8 3 1.07.2013 3 List
28 2013 8 4 1.10.2013 5 List
29 2014 9 1 1.01.2014 1 List
30 2014 9 2 1.04.2014 7 List
31 2014 9 3 1.07.2014 1 List
32 2014 9 4 1.10.2014 5 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 3 List
35 2015 10 3 1.07.2015 2 List
36 2015 10 4 1.10.2015 1 List
37 2016 11 1 1.01.2016 2 List
38 2016 11 2 1.03.2016 7 List
39 2016 11 3 1.07.2016 4 List
40 2016 11 4 1.10.2016 1 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 2 1.04.2017 2 List
43 2017 12 3 1.07.2017 2 List
44 2018 13 1 1.01.2018 3 List
45 2018 13 3 1.07.2018 3 List
46 2018 13 4 1.10.2018 1 List
47 2019 14 2 1.07.2019 3 List
48 2020 15 1 1.01.2020 4 List
49 2020 15 2 1.04.2020 2 List
50 2020 15 3 1.04.2020 2 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2021 16 1 1.01.2021 5 List
53 2021 16 2 1.04.2021 4 List
54 2021 16 3 1.07.2021 2 List
55 2021 16 4 1.10.2021 1 List
56 2022 17 3 1.07.2022 1 List
VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN TANITIM FAALİYETLERİNİN ÖĞRENCİ TERCİHLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ :İSTANBULAYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
THE PROMOTIONS OF THE FOUNDATIONAL UNIVERSITIES’ EFFECTS ON THE STUDENTS’ CHOICES: A RESEARCH ON ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY STUDENTS
Mine DEMİRTAŞ 1

Vakıf Üniversiteleri, Tanıtım, Tanıtım Faaliyetleri, Üniversite Tercihleri, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğrencileri,
Foundational Universities, Promotion, Promotional Arrangements, University Options, İstanbul Aydın University Students,

GÜÇ YETİRİLMEYEN TEKLİF CAİZ MİDİR?
IS CHALLENGE THAT CAN’T BE COPED WITH PERMISSIBLE?
Süleyman KOYUNCU 1

Maturidi, Eşari, Mutezile, Güç, Teklif,
Maturidi, Ashary, Mu’tazelah, Power, Offer,

ÂYET SONLARINDA VAKF VE VAKFIN MEÂLLERE YANSIMASI
WAQF AT THE END OF (AYAHS) AND ITS REFLECTION ON (MEALS)
Mustafa ŞEN 1

Vakf, İbtidâ, Fâsıla, Kırâat, Meâl,
Waqf, Ibtidâ, Fasila, Recitation, Meal,

KUR’AN’DA ÖVÜLEN ZENGİNLER
THE PRAISED RICH IN THE QURAN
Mustafa ŞEN 1

Kur`an, Zenginlik, Fakirlik, Varlık, Güç,
Quran, Richness, Poverty, Wealth,, Power,

EMİR-NEHİY KAVRAMLARINA GÖRE MÜMİNLERİN GÜNAH PROBLEMLERİNE KELAM BAĞLAMINDA BİR BAKIŞ
A view of believers sin problem within the context of utterance according to order and prohibition concepts
Süleyman KOYUNCU 1

Müslüman, Emir, Büyük Günah, Günahkar, Küfür,
Muslim, Order, Prohibition, great offence Sinner, infidelity,

YEREL YÖNETİMLERDE BİR HALKLA İLİŞKİLER ÇALIŞMASI OLARAK SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARININ KULLANIMI: ÜSKÜDAR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
A PUBLIC RELATIONS STUDY IN LOCAL GOVERNMENTS AS SOCIAL NETWORK USAGE: ÜSKÜDAR MUNICIPALITY CASE
Mine DEMİRTAŞ 1

Sosyal Medya, Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler, Facebook, Twitter,
Socialmedia, Localgovernments, Publicrelations, Facebook, Twitter,

1938-1960 YILLARI ARASINDA ATATÜRK DEVRİMLERİNE KARŞI FAALİYETLERLE MÜCADELE
THE STRUGGLE WITH THE CONTROVERSIAL ACTIVITES AGAINST TO ATATÜRK’S REVOLUTIONS BETWEEN 1938-1960
M. Hakan Özçelik 1

Atatürk Devrimleri, Atatürk, Devrim, Karşı Devrim, Tehditler,
Atatürk Revolutions, Atatürk, Revolutions, Counter Revolution, Threats,

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MI YOKSA SÜRÜNDÜREN KALKINMA MI?: TÜRKİYE GERÇEĞİNDE TEKNO-KÖLELİK
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OR SUFFERING DEVELOPMENT?: TECHNO-SLAVERY IN TURKEY FACTS
Sezin BAYSAL 1 , Zekiye Beril AKINCI VURAL 2

Bilgi İletişim Teknolojileri, Sürdürülebilir Kalkınma,, Türkiye`de Bilgi İletişim Teknolojileri, Kalkınma, Bilgi Teknolojileri,
Information Communication Technologies, Sustainable Development, Information Communication Technologies in Turkey, Development, Information Technologies,

BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ - NATO VE G8 İLİŞKİSİ
THE RELATION BETWEEN GREAT MIDDLE EAST PROJECT - NATO and G8
Taşkın DENİZ 1

Siyasi Coğrafya, Büyük Orta Doğu Projesi, G8, NATO, Türkiye,
Political Geography, Great Middle East Project, NATO, G8, Turkey,