• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Social Sciences

Dergi Kapağı
Social Sciences

Seri No : 3C
ISSN No : 1308-7444
Yayın Aralığı : Yılda 4 SayıBu dergi açık erişimli bir dergidir. Makaleler NWSA İndeks sisteminde tam metin olarak yayınlanmaktadır. Makalenin tam metni için NWSA İndeksini ziyaret edilmelidir. Bu dergi BOAI ölçütlerine uymaktadır. Bu dergi, Finans Kültür Varlıklarının Korunması ve Onarımı, Arşiv, Sağlık Kurumu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İletişim, Peyzaj Mimarlığı, Ekonometri, Kütüphane, Ekonomi, İşletme-Operasyonel, Ev Ekonomisi, Sosyal Hizmetler, Şehir ve Bölge Planlama, Aktüeryal ve Demografi gibi bilim dallarında koleksiyon ve çevirilerden bilimsel bilimsel araştırmalarla kabul etmektedir.

 

Amaç ve Kapsam

Sosyal Bilimler, uluslararası hakemli bir e-dergidir. Dergi,  NWSA Academic Journals'ın alt serilerinden biridir ve ISSN 1308-7444'e sahiptir. NWSA Academic Journals, PILA'nın (The Publishers International Linking Association) üyesidir. Derginin DOI numarası 10.12739'dur. Ayrıca, NWSA'nın 2013'ten beri bir ticari marka tescil sertifikası vardır. Sosyal Bilimler, evrensel bilim ve teknolojiye katkıda bulunmak kaydıyla her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşe açıktır. Üç ayda bir (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) olup Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca yazılan makaleleri kabul etmektedir. Sosyal Bilimler Finans, Taşınabilir Kültür Varlıklarının Korunması ve Onarımı, Arşiv, Sağlık Kurumları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İletişim, Demografi,  Peyzaj Mimarlığı, Ekonometri, Kütüphane, Ekonomi, İşletme-Operasyonel, Ev Ekonomisi, Sosyal Hizmetler, Şehir ve Bölge Planlama ve Aktüeryal gibi bilim dallarında koleksiyon ve çevirilerden oluşan özgün bilimsel araştırmalarla birlikte ilgi çekici uygulama, araştırma ve anket çalışmalarına yer vermektedir.

 

İndeksler

Academic Resource Index (ResearchBib): https://www.researchbib.com/view/issn/1308-7231

CrossRef/DOI: https://www.crossref.org/titleList/

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/

NWSA: https://www.firatakademi.com

Scientific Indexing Services: https://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2691

 

Makale Değerlendirme Aşamaları

İlk İnceleme: Ön inceleme

Gönderilen makalenin dergi yayın ve yazım kurallarına göre kontrol edilmesi.

Makalenin benzerlik analizinin (iThenticate) yapılması

% 25'ten fazla benzerliği olan makaleler reddedilmesi.

İkinci İnceleme: Düzenleme ve Hakemlik Süreci

Makalenin bilimsel içeriğinin değerlendirilmesi.

Makalenin en az iki kör hakem tarafından incelenmesi.

Makalenin hakemlerin görüşlerine göre yeniden yapılandırılması.

Alan editörleri ve danışmanları tarafından gözden geçirilmesi.

Üçüncü İnceleme: Yayın Süreci

Çalışmanın editör tarafından son okumasının yapılarak incelenmesi.

Çalışmanın basımı ve yayına alınması için dizgi çalışmasının yapılması.

 

Yayın Periyodu

Ocak, Nisan, Temmuz,  Ekim

 

Telif Hakkı Formu

Telif Hakkı Formu, makale yükleme aşamasında dergi sisteminden indirildikten sonra sorumlu yazar tarafından imzalanarak sisteme yüklenecektir.

 

Kabul Edilen Makale Türleri

Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu, Derleme

 

İletişim Bilgileri

Ad: NWSA Akademik Dergiler: Social Sciences

WEB: www.firatakademi.com

E-posta: nwsa.akademi@hotmail.com

Telefon: 0531 867 66 86

Adres-1: (Önerilen) P.K. 23 Elazığ-Türkiye

Adres-2: Lise Caddesi No:88/7 İlkadım/Samsun-TürkiyeEditör
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Nihal  YAYLA Pamukkale Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
 
Alan Editörü
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Ekrem  KARAYILMAZLAR Pamukkale Üniversitesi
2 Prof.Dr. Haci  DURAN İstanbul Aydın Üniversitesi ResearchGate |
3 Prof.Dr. Hasan Altan  CABUK Çukurova Üniversitesi
4 Prof.Dr. İsmail KİCÜKAKSOY Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ResearchGate |
5 Prof.Dr. Kenan  CELIK Karadeniz Teknik Üniversitesi
6 Prof.Dr. Mehmet ZAMAN Atatürk Üniversitesi ResearchGate |
7 Prof.Dr. Ömer ÇAHA Mardin Artuklu Üniversitesi ResearchGate |
8 Prof.Dr. Selma  CELİKYAY Bartın Üniversitesi ResearchGate |
 
Yayın Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Canan  CETİN Marmara Üniversitesi
2 Prof.Dr. Cihan ÇOBANOĞLU University of South Florida ResearchGate |
3 Prof.Dr. Mehmet Ali ULUBAŞOĞLU Deakin University ResearchGate |
4 Prof.Dr. Ömer AYTAÇ Fırat Üniversitesi
5 Prof.Dr. Reha  SAYDAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi ResearchGate |
6 Doç.Dr. Aliye Fatma MATARACI International University of Sarajevo ResearchGate |
7 Doç.Dr. Hans W.  GIESSEN Universitat des Saarlandes
8 Dr. Franc VIDIC Naklo Biotechnical Center ResearchGate |
 
Danışma Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ResearchGate |
2 Prof.Dr. M. Nedim  BAYUK Harran Üniversitesi ResearchGate |
3 Prof.Dr. Melda ÖZDEMİR Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
4 Prof.Dr. Murat ATAN Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ResearchGate |
5 Prof.Dr. Mustafa  OZTURK Süleyman Demirel Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
6 Prof.Dr. Nuray  OZDIPCINER Pamukkale Üniversitesi ResearchGate |
7 Doç.Dr. Erkan Turan DEMİREL Fırat Üniversitesi İ.İ.B.F. ResearchGate |
8 Doç.Dr. Hatice  DAYAR Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ResearchGate |
9 Doç.Dr. Yasar  KAYA İnönü Üniversitesi
10 Dr. Öğr. Üyesi Cem  AYDEN Fırat Üniversitesi
 
Yayın Sekreterliği
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Belkıs ELYIĞIT NWSA OrcID | ResearchGate |
 
Yazı İşleri
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Sadik Sezgin OZAN NWSA
 
# Yıl Cilt Sayı Yayım Tarihi Adet  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 Listele
2 2007 2 3 1.07.2007 1 Listele
3 2007 2 4 1.10.2007 1 Listele
4 2008 3 1 1.01.2008 2 Listele
5 2008 3 2 1.04.2008 2 Listele
6 2008 3 3 1.07.2008 1 Listele
7 2008 3 4 1.10.2008 1 Listele
8 2009 4 1 1.01.2009 6 Listele
9 2009 4 2 1.04.2009 5 Listele
10 2009 4 3 1.07.2009 6 Listele
11 2009 4 4 1.10.2009 11 Listele
12 2010 5 1 1.01.2010 3 Listele
13 2010 5 2 1.04.2010 5 Listele
14 2010 5 3 1.07.2010 7 Listele
15 2010 5 4 1.10.2010 5 Listele
16 2011 6 1 1.01.2011 9 Listele
17 2011 6 2 1.04.2011 10 Listele
18 2011 6 3 1.07.2011 6 Listele
19 2011 6 4 1.10.2011 7 Listele
20 2012 7 1 1.01.2012 3 Listele
21 2012 7 2 1.04.2012 7 Listele
22 2012 7 3 1.07.2012 3 Listele
23 2012 7 4 1.10.2012 2 Listele
24 2013 8 1 1.01.2013 5 Listele
25 2013 8 2 1.04.2013 3 Listele
26 2013 8 3 1.07.2013 5 Listele
27 2013 8 4 1.10.2013 2 Listele
28 2014 9 1 1.01.2014 1 Listele
29 2014 9 2 1.04.2014 1 Listele
30 2014 9 3 1.07.2014 2 Listele
31 2014 9 4 1.10.2014 1 Listele
32 2015 10 1 1.01.2015 5 Listele
33 2015 10 2 1.04.2015 6 Listele
34 2015 10 3 1.07.2015 7 Listele
35 2015 10 4 1.10.2015 2 Listele
36 2016 11 1 1.01.2016 4 Listele
37 2016 11 2 1.03.2016 6 Listele
38 2016 11 3 1.07.2016 5 Listele
39 2016 11 4 1.10.2016 5 Listele
40 2017 12 1 1.01.2017 4 Listele
41 2017 12 2 1.04.2017 4 Listele
42 2017 12 3 1.07.2017 2 Listele
43 2017 12 4 1.10.2017 5 Listele
44 2018 13 1 1.01.2018 1 Listele
45 2018 13 2 1.04.2018 6 Listele
46 2018 13 4 1.10.2018 4 Listele
47 2019 14 1 1.01.2019 4 Listele
48 2019 14 2 1.04.2019 1 Listele
49 2019 14 3 1.07.2019 5 Listele
50 2019 14 4 1.10.2019 1 Listele
51 2020 15 4 1.10.2020 1 Listele
Yayın sırasına alınmış bir makale bulunamadı!