• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 7
  • Published Date : 1.10.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 1 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 2 List
5 2008 3 2 1.04.2008 2 List
6 2008 3 3 1.07.2008 1 List
7 2008 3 4 1.10.2008 1 List
8 2009 4 1 1.01.2009 6 List
9 2009 4 2 1.04.2009 5 List
10 2009 4 3 1.07.2009 6 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 3 List
13 2010 5 2 1.04.2010 5 List
14 2010 5 3 1.07.2010 7 List
15 2010 5 4 1.10.2010 5 List
16 2011 6 1 1.01.2011 9 List
17 2011 6 2 1.04.2011 10 List
18 2011 6 3 1.07.2011 5 List
19 2011 6 4 1.10.2011 7 List
20 2012 7 1 1.01.2012 3 List
21 2012 7 2 1.04.2012 7 List
22 2012 7 3 1.07.2012 3 List
23 2012 7 4 1.10.2012 2 List
24 2013 8 1 1.01.2013 5 List
25 2013 8 2 1.04.2013 3 List
26 2013 8 3 1.07.2013 5 List
27 2013 8 4 1.10.2013 3 List
28 2014 9 1 1.01.2014 1 List
29 2014 9 2 1.04.2014 1 List
30 2014 9 3 1.07.2014 2 List
31 2014 9 4 1.10.2014 2 List
32 2015 10 1 1.01.2015 2 List
33 2015 10 2 1.04.2015 2 List
34 2015 10 3 1.07.2015 4 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 4 List
37 2016 11 2 1.03.2016 6 List
38 2016 11 3 1.07.2016 5 List
39 2016 11 4 1.10.2016 5 List
40 2017 12 1 1.01.2017 4 List
41 2017 12 2 1.04.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 2 List
43 2017 12 4 1.10.2017 5 List
44 2018 13 1 1.01.2018 1 List
45 2018 13 2 1.04.2018 6 List
46 2018 13 4 1.10.2018 4 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 1 List
49 2019 14 3 1.07.2019 5 List
50 2019 14 4 1.10.2019 1 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2022 17 3 1.07.2022 1 List
53 2022 17 4 1.10.2022 1 List
ÜRETİCİ İŞLETMELERDE YEŞİL AMBALAJLAMA ANLAYIŞ VE UYGULAMALARI: MALATYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
PRACTICES AND PERCEPTIONS REGARDING TO GREEN PACKAGING IN MANUFACTURING FIRMS: A RESEARCH IN MALATYA ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE
Mevlüt Türk 1

Ambalaj, Ambalajlama Stratejisi, Yeşil Ambalajlama, Yeşil Pazarlama, Çevre Bilinci,
Package, Packaging Strategy, Green Packaging, Green Marketing, Environmental Consciousness,

SYYASAL PAZARLAMA FAKTÖRLERYNYN SEÇMEN E?YLYMLERY ÜZERYNDEKY ETKYLERY: AFYONKARAHYSAR YL MERKEZYNDE BYR UYGULAMA
THE EFFECTS OF POLITICAL MARKETING FACTORS ON TENDENCIES OF VOTERS : AN APPLICATYON IN AFYONKARAHYSAR
Hülya Öcal 1 , Alparslan Özmen 2 , BİROL TOPÇU 3 , Berrin YÜKSEL 4

POLYTYK PAZARLAMA, SEÇMEN E?YLYMLERY, SYYASAL PAZAR BYLE?ENLERY, PARTY LYDERY, OY VERME DAVRANI?I,
POLITICAL MARKETING, VOTER TENDENCYES, THE COMPONENTS OF POLITICAL MARKET, PARTY LEADER, VOTING BEHAVIOR,

TÜRKYYE YÇYN YKYZ AÇIK HYPOTEZYNYN TESTY
HYPOTHESIS OF TWIN DEFICIT TESTING FOR TURKEY
Şeyma ÇALIŞKAN ÇAVDAR 1

Granger nedensellik testi, Johansen e?bütünle?me analizi, Ykiz Açyk, Bütçe Açy?y, CARY Açyk,
Granger causality test, Johansen cointegration analysis, Twin Deficit, Budget Deficit, Current Deficit,

ULUSLARARASI PAZARLAMANIN MEVSYMSEL TALEP DALGALANMASINI ÖNLEME ETKYSY; ELAZI? MERMER YHRACATÇILARINDA ARA?TIRMA
THE PREVENT EFFECT OF INTERNATIONAL MARKETING ON SEASONAL DEMAND FLUCTUATYON; ELAZI? MARBLE EXPORTERS RESEARCH
YAVUZ CÖMERT 1 , Ahmet AYDIN 2

Atyl kapasite, Kâr, Risk, Süreklilik, Uluslar arasy Pazarlama,
Unused Capacity, Profit, Risk, Continiuity, International Marketing,

HALI VE KYLYM YPLYKLERYNYN BOYANMASINDA KULLANILAN RENKLER VE BU RENKLERY VEREN BYTKYLER
COLOURS USED IN DYEING OF YARNS CARPETS AND RUGS AND THE PLANTS YIELDING THESE COLOURS
Hürrem Sinem ŞANLI1

Do?al boyacylyk, haly iplikleri, kilim iplikleri, boya bitkileri, renkler,
Natural dyeing, carpet yarns, rug yarns, dye plants, colours,

KONAKLAMA Y?LETMELERYNDE MOBBYNG: ANTALYA ÖRNE?Y
MOBBING IN ACCOMODATION BUSINESSES: SAMPLE OF ANTALYA
Volkan ALTINTAŞ 1 , YUSUF YILMAZ 2 , Dr.Fatma Gül Atay 3

Mobbing, Antalya, KONAKLAMA Y?LETMELERY, TURYZM, TÜRKYYE,
Mobbing, Antalya, Accomodation Businesses, Tourism, TURKEY,

Türkiye’de Dy? Ticaret Hadleri ve Reel Döviz Kuru Yli?kisinin Koentegrasyon ve Nedensellik Testi Yle Yncelenmesi
Examining Foreign Terms Of Trade And Reel Foreign Currency Relation In Turkey Through Cointegration And Causality Test
Şeyma ÇALIŞKAN ÇAVDAR 1

Granger Nedensellik, Ticaret Hadleri, Yhracat Fiyat Endeksi, Reel Döviz Kuru, Koentegrasyon Analizi,
Granger Casuality, Terms of Trade, Index of Export Prices, Real Exchange Rate, Cointegration Analysis,