• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 7
  • Published Date : 1.10.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2 2 1.04.2007 1 List
2 2 3 1.07.2007 1 List
3 2 4 1.10.2007 1 List
4 3 1 1.01.2008 2 List
5 3 2 1.04.2008 2 List
6 3 3 1.07.2008 1 List
7 3 4 1.10.2008 1 List
8 4 1 1.01.2009 6 List
9 4 2 1.04.2009 5 List
10 4 3 1.07.2009 6 List
11 4 4 1.10.2009 11 List
12 5 1 1.01.2010 3 List
13 5 2 1.04.2010 5 List
14 5 3 1.07.2010 7 List
15 5 4 1.10.2010 5 List
16 6 1 1.01.2011 9 List
17 6 2 1.04.2011 10 List
18 6 3 1.07.2011 5 List
19 6 4 1.10.2011 7 List
20 7 1 1.01.2012 3 List
21 7 2 1.04.2012 7 List
22 7 3 1.07.2012 3 List
23 7 4 1.10.2012 2 List
24 8 1 1.01.2013 5 List
25 8 2 1.04.2013 3 List
26 8 3 1.07.2013 5 List
27 8 4 1.10.2013 3 List
28 9 1 1.01.2014 1 List
29 9 2 1.04.2014 1 List
30 9 3 1.07.2014 2 List
31 9 4 1.10.2014 2 List
32 10 1 1.01.2015 2 List
33 10 2 1.04.2015 2 List
34 10 3 1.07.2015 4 List
35 10 4 1.10.2015 1 List
36 11 1 1.01.2016 4 List
37 11 2 1.03.2016 6 List
38 11 3 1.07.2016 5 List
39 11 4 1.10.2016 5 List
40 12 1 1.01.2017 4 List
41 12 2 1.04.2017 4 List
42 12 3 1.07.2017 2 List
43 12 4 1.10.2017 5 List
44 13 1 1.01.2018 1 List
45 13 2 1.04.2018 6 List
46 13 4 1.10.2018 4 List
47 14 1 1.01.2019 4 List
48 14 2 1.04.2019 1 List
49 14 3 1.07.2019 5 List
50 14 4 1.10.2019 1 List
51 15 4 1.10.2020 1 List
52 17 3 1.07.2022 1 List
53 17 4 1.10.2022 1 List
ÜRETİCİ İŞLETMELERDE YEŞİL AMBALAJLAMA ANLAYIŞ VE UYGULAMALARI: MALATYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
PRACTICES AND PERCEPTIONS REGARDING TO GREEN PACKAGING IN MANUFACTURING FIRMS: A RESEARCH IN MALATYA ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE
Mevlüt Türk 1

Ambalaj,Ambalajlama Stratejisi,Yeşil Ambalajlama,Yeşil Pazarlama,Çevre Bilinci,
Package, Packaging Strategy, Green Packaging, Green Marketing, Environmental Consciousness,

SİYASAL PAZARLAMA FAKTÖRLERİNİN SEÇMEN EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AFYONKARAHİSAR İL MERKEZİNDE BİR UYGULAMA
THE EFFECTS OF POLITICAL MARKETING FACTORS ON TENDENCIES OF VOTERS : AN APPLICATYON IN AFYONKARAHYSAR
Hülya Öcal 1 , Alparslan Özmen 2 , BİROL TOPÇU 3 , Berrin YÜKSEL 4

Politik Pazarlama,Seçmen Eğilimleri, Siyasal Pazar Bileşenleri,Parti Lideri,Oy Verme Davranışı,
POLITICAL MARKETING, VOTER TENDENCYES, THE COMPONENTS OF POLITICAL MARKET, PARTY LEADER, VOTING BEHAVIOR,

TÜRKİYE İÇİN İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN TESTİ
HYPOTHESIS OF TWIN DEFICIT TESTING FOR TURKEY
Şeyma ÇALIŞKAN ÇAVDAR 1

Granger Nedensellik Testi,Johansen Eşbütünleşme Analizi,İkiz Açık,Bütçe Açığı,Cari Açık,
Granger causality test, Johansen cointegration analysis, Twin Deficit, Budget Deficit, Current Deficit,

ULUSLARARASI PAZARLAMANIN MEVSGMSEL TALEP DALGALANMASINI ÖNLEME ETKGSG; ELAZIĞ MERMER GHRACATÇILARINDA ARAgTIRMA
THE PREVENT EFFECT OF INTERNATIONAL MARKETING ON SEASONAL DEMAND FLUCTUATYON; ELAZI? MARBLE EXPORTERS RESEARCH
YAVUZ CÖMERT 1 , Ahmet AYDIN 2

Atıl kapasite,Kâr,Risk,Süreklilik,Uluslar arası Pazarlama,
Unused Capacity, Profit, Risk, Continiuity, International Marketing,

HALI VE KİLİM İPLİKLERİNİN BOYANMASINDA KULLANILAN RENKLER VE BU RENKLERİ VEREN BİTKİLER
COLOURS USED IN DYEING OF YARNS CARPETS AND RUGS AND THE PLANTS YIELDING THESE COLOURS
Hürrem Sinem ŞANLI1

Doğal boyacılık,halı iplikleri,kilim iplikleri,boya bitkileri,renkler,
Natural dyeing, carpet yarns, rug yarns, dye plants, colours,

MOBBING IN ACCOMODATION BUSINESSES: SAMPLE OF ANTALYA
MOBBING IN ACCOMODATION BUSINESSES: SAMPLE OF ANTALYA
Volkan ALTINTAŞ 1 , YUSUF YILMAZ 2 , Dr.Fatma Gül Atay 3

Mobbing,Antalya,Konaklama işletmeleri,Turizm,Türkiye,
Mobbing, Antalya, Accomodation Businesses, Tourism, TURKEY,

DIŞ TİCARET HADLERİ VE REEL DÖVİZ KURU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
FOREıGN TRADE RATES AND REAL EXCHANGE RATE RELATİONSHİP: TURKEY CASE
Şeyma ÇALIŞKAN ÇAVDAR 1

Granger Nedensellik,Ticaret Hadleri,Yhracat Fiyat Endeksi,Reel Döviz Kuru,Koentegrasyon Analizi,
Granger Casuality, Terms of Trade, Index of Export Prices, Real Exchange Rate, Cointegration Analysis,