• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.07.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 1 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 2 List
5 2008 3 2 1.04.2008 2 List
6 2008 3 3 1.07.2008 1 List
7 2008 3 4 1.10.2008 1 List
8 2009 4 1 1.01.2009 6 List
9 2009 4 2 1.04.2009 5 List
10 2009 4 3 1.07.2009 6 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 3 List
13 2010 5 2 1.04.2010 5 List
14 2010 5 3 1.07.2010 7 List
15 2010 5 4 1.10.2010 5 List
16 2011 6 1 1.01.2011 9 List
17 2011 6 2 1.04.2011 10 List
18 2011 6 3 1.07.2011 5 List
19 2011 6 4 1.10.2011 7 List
20 2012 7 1 1.01.2012 3 List
21 2012 7 2 1.04.2012 7 List
22 2012 7 3 1.07.2012 3 List
23 2012 7 4 1.10.2012 2 List
24 2013 8 1 1.01.2013 5 List
25 2013 8 2 1.04.2013 3 List
26 2013 8 3 1.07.2013 5 List
27 2013 8 4 1.10.2013 3 List
28 2014 9 1 1.01.2014 1 List
29 2014 9 2 1.04.2014 1 List
30 2014 9 3 1.07.2014 2 List
31 2014 9 4 1.10.2014 2 List
32 2015 10 1 1.01.2015 2 List
33 2015 10 2 1.04.2015 2 List
34 2015 10 3 1.07.2015 4 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 4 List
37 2016 11 2 1.03.2016 6 List
38 2016 11 3 1.07.2016 5 List
39 2016 11 4 1.10.2016 5 List
40 2017 12 1 1.01.2017 4 List
41 2017 12 2 1.04.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 2 List
43 2017 12 4 1.10.2017 5 List
44 2018 13 1 1.01.2018 1 List
45 2018 13 2 1.04.2018 6 List
46 2018 13 4 1.10.2018 4 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 1 List
49 2019 14 3 1.07.2019 5 List
50 2019 14 4 1.10.2019 1 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2022 17 3 1.07.2022 1 List
53 2022 17 4 1.10.2022 1 List
ÜNİVERSİTELERDEKİ KADIN ÖĞRETİM ÜYELERİNİN İŞ TATMİNİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
WORK SATISFACTION OF THE WOMEN ACADEMICS IN THE UNIVERSITIES: TURKEY SAMPLE
Dilek ER (ULU) 1

İş Tatmini, Ücret Tatmini, İş Ortamı Tatmini, Çalışanın Memnuniyeti, Çalışan Kadının İş Tatmini,
Work Satisfaction, Salary Satisfaction, Working Place Satisfaction, Employee’s Satisfaction, Work Satisfaction of Worker Women,

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN İKTİSADİ BELİRLEYİCİLERİ
THE ECONOMICAL DETERMINANTS OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) IN DEVELOPING COUNTRIES AND TRANSITION ECONOMIES
İsmail ÇEVİS 1

Doğrudan Yabancı Yatırım, Doğrudan Yabancı Yatırımların belirleyicileri, Gelişmekte Olan Ülkeler, Geçiş Ekonomileri, Panel Data Analiz,
The Determinants Of FDI, Foreign Direct Investment, Transition Economies, The Developing Countries, Panel Data Analysis,

TMS VE TFRS AÇISINDAN GARANTİ MALİYETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
TURKISH ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN SCOPE OF ACCOUNTING OF WARRANTY COSTS AND AFFECTS TO COST ANALYSIS
Ismail ANASIZ 1

Maliyet Muhasebesi, Hizmet Muhasebesi, Garanti Maliyetleri, Garanti Hizmetlerinin Muhasebeleştirilmesi, Satış Sonrası Maliyetler,
Cost Warranty, Expenses After Sales, Accounting, Cost of Warranty Services, Financial Reporting Standards,

KÜRESELLEŞME VE [ULUS DEVLETLERE] ETKİLERİ
GLOBALIZATION ANT ITS’ EFFECTS (TO NATIONAL STATES)
Orhan ERDEM 1

Küreselleşme, Küresel Ekonomi, Küresel Kültür, Küreselleşmenin Boyutları, Küreselleşmeyi Ortaya Çıkaran Faktörler,
Globalization, Global Economy, Global Culture, Aspects Of Globalization, Causing Factors to Globalization,

BÖLGESEL SİYASİ PAZARLAMA VE BÖLGESEL KALKINMA: 2009 KAMAN YEREL SEÇİMLERİ ARAŞTIRMA ÖRNEĞİ
LOCAL POLITICAL MARKETING AND LOCAL DEVELOPMENT: 2009 AN EXAMPLE RESEARCH ON KAMAN LOCAL ELECTIONS
Latif Onur UĞUR 1

Yerel pazarlama, Siyasi pazarlama, Yerel Kalkınma, Yerel Seçim, Siyasi Pazarlama Karması,
Local Marketing, Political Marketing, Local Development, Local Election, Political Marketing Mix,

EBE VE HEMŞİRELERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: MALATYA İLİ MERKEZ SAĞLIK OCAKLARINDA YAPILAN BİR UYGULAMA
THE EMPRICAL RESEARCH OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON MİDWİFES AND NURSES IN HEALTH CENTERS IN MALATYA
Arzu CAKINBERK 1

Örgütsel Bağlılık, Duygusal Bağlılık, Devam Bağlılığı, Normatif Bağlılık,, Sağlık Personeli,
Organizational Commitment, Affective Commitment,, Continuance Commitment, Normative Commitment,, Health Staff,