• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.07.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 1 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 2 List
5 2008 3 2 1.04.2008 2 List
6 2008 3 3 1.07.2008 1 List
7 2008 3 4 1.10.2008 1 List
8 2009 4 1 1.01.2009 6 List
9 2009 4 2 1.04.2009 5 List
10 2009 4 3 1.07.2009 6 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 3 List
13 2010 5 2 1.04.2010 5 List
14 2010 5 3 1.07.2010 7 List
15 2010 5 4 1.10.2010 5 List
16 2011 6 1 1.01.2011 9 List
17 2011 6 2 1.04.2011 10 List
18 2011 6 3 1.07.2011 5 List
19 2011 6 4 1.10.2011 7 List
20 2012 7 1 1.01.2012 3 List
21 2012 7 2 1.04.2012 7 List
22 2012 7 3 1.07.2012 3 List
23 2012 7 4 1.10.2012 2 List
24 2013 8 1 1.01.2013 5 List
25 2013 8 2 1.04.2013 3 List
26 2013 8 3 1.07.2013 5 List
27 2013 8 4 1.10.2013 3 List
28 2014 9 1 1.01.2014 1 List
29 2014 9 2 1.04.2014 1 List
30 2014 9 3 1.07.2014 2 List
31 2014 9 4 1.10.2014 2 List
32 2015 10 1 1.01.2015 2 List
33 2015 10 2 1.04.2015 2 List
34 2015 10 3 1.07.2015 4 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 4 List
37 2016 11 2 1.03.2016 6 List
38 2016 11 3 1.07.2016 5 List
39 2016 11 4 1.10.2016 5 List
40 2017 12 1 1.01.2017 4 List
41 2017 12 2 1.04.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 2 List
43 2017 12 4 1.10.2017 5 List
44 2018 13 1 1.01.2018 1 List
45 2018 13 2 1.04.2018 6 List
46 2018 13 4 1.10.2018 4 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 1 List
49 2019 14 3 1.07.2019 5 List
50 2019 14 4 1.10.2019 1 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2022 17 3 1.07.2022 1 List
53 2022 17 4 1.10.2022 1 List
KIRSAL ALANDA KADININ EL SANATI FAALİYETLERİNİN KIRSAL KALKINMAYA KATKISI
THE CONTRIBUTION TO THE RURAL DEVELOPMENT OF HANDICRAFT ACTIVITIES OF WOMEN IN RURAL AREA
Sema ETİKAN 1

Kırsal Kalkınma, El Sanatları, Çomakdağ, Kadın, Milas,
Rural Development, Handicraft, Çomakdağ, Women, Milas,

REKLAMLARIN PİYASAYA GİRİŞ ENGELLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE REKABET KURUMU UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
THE EFFECTS OF THE ADVERTISING ON THE BARRIERS TO ENTRY A MARKET AND THE SURVEY OF THE APPLICATIONS OF THE COMPETITION AUTHORITY
Saban ESEN 1 , mehmet said köse 2

Pazara Giriş Engelleri, Endüstriyel Örgütlenme, Reklam, Rekabet Kurumu, Pazarlama Stratejisi,
Entry Barriers to Market, Industrial Organization, Advertisement, Competition Authority, Marketing Strategy,

VERİ TABANI PAZARLAMA: ÇOK KATLI TEKSTİL MAĞAZALARI İÇİN GELİŞTİRİLEN ÖRNEK BİR PAZARLAMA VERİ TABANI
DATABASE MARKETING: AN EXAMPLE OF MARKETING DATABASE DEVELOPED FOR MULTI STOREY TEXTILE STORE
M. Sinan BAŞAR 1 , Fulya YALÇIN ASLAY 2

Veri Tabanı Pazarlama, Pazarlama Veri Tabanı, Müşteri Veri Tabanı, Veri Tabanı Tasarımı, İlişkisel Veri Tabanı,
Database marketing, An Example of Marketing Database, Customer Database, Database Design, Relational Database,

FİNANSAL TÜREV ÜRÜNLERİN 2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNE ETKİSİ
THE IMPACT OF DERIVATIVE PRODUCTS ON GLOBAL FINANCIAL CRISIS IN 2008
Osman Uluyol 1 , Mehmet Kaygusuzoğlu 2

Türev Ürünler, Finansal Türevler, Finansal Kriz, Risk Yönetimi, Türev Ürünler ve Risk Yönetimi,
Financial Derivatives, Derivative Products, Financial Crisis, Risk Management, Financial Derivatives and Risk Management,

TURİZM ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN GASTRONOMİ TURİZMİNE YÖNELİK TUTUMLARI VE GASTRONOMİ DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ
GASTRONOMY TOURISM ATTITUDES OF STUDENTS OF TOURISM ASSOCIATE DEGREE PROGRAM AND DETERMINATION OF THEIR GASTRONOMICAL BEHAVIORS
Hasan Aslan 1 , Nazan AKTAŞ 2

Turizm, Turizm EĞitimi, Üniversite ÖĞrencileri, Gastronomi, Gastronomi Turizmi,
Tourism, Tourism Education, University Students, Gastronomy, Gastronomy Tourism,