• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2016
  • Volume : 11
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 4
  • Published Date : 1.01.2016

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2 2 1.04.2007 1 List
2 2 3 1.07.2007 1 List
3 2 4 1.10.2007 1 List
4 3 1 1.01.2008 2 List
5 3 2 1.04.2008 2 List
6 3 3 1.07.2008 1 List
7 3 4 1.10.2008 1 List
8 4 1 1.01.2009 6 List
9 4 2 1.04.2009 5 List
10 4 3 1.07.2009 6 List
11 4 4 1.10.2009 11 List
12 5 1 1.01.2010 3 List
13 5 2 1.04.2010 5 List
14 5 3 1.07.2010 7 List
15 5 4 1.10.2010 5 List
16 6 1 1.01.2011 9 List
17 6 2 1.04.2011 10 List
18 6 3 1.07.2011 5 List
19 6 4 1.10.2011 7 List
20 7 1 1.01.2012 3 List
21 7 2 1.04.2012 7 List
22 7 3 1.07.2012 3 List
23 7 4 1.10.2012 2 List
24 8 1 1.01.2013 5 List
25 8 2 1.04.2013 3 List
26 8 3 1.07.2013 5 List
27 8 4 1.10.2013 3 List
28 9 1 1.01.2014 1 List
29 9 2 1.04.2014 1 List
30 9 3 1.07.2014 2 List
31 9 4 1.10.2014 2 List
32 10 1 1.01.2015 2 List
33 10 2 1.04.2015 2 List
34 10 3 1.07.2015 4 List
35 10 4 1.10.2015 1 List
36 11 1 1.01.2016 4 List
37 11 2 1.03.2016 6 List
38 11 3 1.07.2016 5 List
39 11 4 1.10.2016 5 List
40 12 1 1.01.2017 4 List
41 12 2 1.04.2017 4 List
42 12 3 1.07.2017 2 List
43 12 4 1.10.2017 5 List
44 13 1 1.01.2018 1 List
45 13 2 1.04.2018 6 List
46 13 4 1.10.2018 4 List
47 14 1 1.01.2019 4 List
48 14 2 1.04.2019 1 List
49 14 3 1.07.2019 5 List
50 14 4 1.10.2019 1 List
51 15 4 1.10.2020 1 List
52 17 3 1.07.2022 1 List
53 17 4 1.10.2022 1 List
TÜKETİCİLERİN DIŞARIDA YEMEK YEME NEDENLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION OF CONSUMERS` EATING OUT PURPOSES
Aydan Bekar 1 , Filiz Gümüş Dönmez 2

Tüketici,Dışarıda Yemek Yeme,Tukey Testi,Dışarıda Yemek Yeme Amaçları,Anova Testi,
Consumer, Eating Out, Tukey Test, Eating Out Purposes, Anova Test,

PAZARLAMA VE RAKEBET HUKUKU: TÜRK REKABET KURULU KARARLARI PERSPEKTİFİNDEN
MARKETING AND COMPETITION LAW: IN THE PERSPECTIVE OF TURKISH COMPETITION AUTHORITY CASES
Nevin Kortunay 1

Pazarlama,Pazarlama Stratejileri,Rekabet Kurulu,Türk Rekabet Hukuku,İçerik Analizi,
Marketing, Marketing Strategies, Turkish Competition Authority, Turkish Competition Law, Content Analysis,

PARÇALANMIŞ AİLELERDE YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA: ELAZIĞ ÖRNEĞİ
POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION IN BROKEN FAMILY: ELAZIĞ CASE
Ömer Şükrü Yusufoğlu 1 , Zahir KIZMAZ 2

Parçalanmış aile,Yoksulluk,Kadın yoksulluğu,Sosyal dışlanma,Kapitalizm,
Broken Family, Poverty, Women Poverty, Social Exclusion, Capitalism,

NÜFUS POLİTİKALARI VE ÇİN, FRANSA VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
POPULATION POLICIES AND EVALUATION OF CHINA, FRANCE VE TURKEY SAMPLES
Oral Demir 1

Nüfus Politikası,Çin,Fransa,Türkiye,Dünya Nüfus Politikaları,
Population Policy, China, France, Turkey, World Population Policy,