• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2016
  • Volume : 11
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 4
  • Published Date : 1.01.2016

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 1 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 2 List
5 2008 3 2 1.04.2008 2 List
6 2008 3 3 1.07.2008 1 List
7 2008 3 4 1.10.2008 1 List
8 2009 4 1 1.01.2009 6 List
9 2009 4 2 1.04.2009 5 List
10 2009 4 3 1.07.2009 6 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 3 List
13 2010 5 2 1.04.2010 5 List
14 2010 5 3 1.07.2010 7 List
15 2010 5 4 1.10.2010 5 List
16 2011 6 1 1.01.2011 9 List
17 2011 6 2 1.04.2011 10 List
18 2011 6 3 1.07.2011 5 List
19 2011 6 4 1.10.2011 7 List
20 2012 7 1 1.01.2012 3 List
21 2012 7 2 1.04.2012 7 List
22 2012 7 3 1.07.2012 3 List
23 2012 7 4 1.10.2012 2 List
24 2013 8 1 1.01.2013 5 List
25 2013 8 2 1.04.2013 3 List
26 2013 8 3 1.07.2013 5 List
27 2013 8 4 1.10.2013 3 List
28 2014 9 1 1.01.2014 1 List
29 2014 9 2 1.04.2014 1 List
30 2014 9 3 1.07.2014 2 List
31 2014 9 4 1.10.2014 2 List
32 2015 10 1 1.01.2015 2 List
33 2015 10 2 1.04.2015 2 List
34 2015 10 3 1.07.2015 4 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 4 List
37 2016 11 2 1.03.2016 6 List
38 2016 11 3 1.07.2016 5 List
39 2016 11 4 1.10.2016 5 List
40 2017 12 1 1.01.2017 4 List
41 2017 12 2 1.04.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 2 List
43 2017 12 4 1.10.2017 5 List
44 2018 13 1 1.01.2018 1 List
45 2018 13 2 1.04.2018 6 List
46 2018 13 4 1.10.2018 4 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 1 List
49 2019 14 3 1.07.2019 5 List
50 2019 14 4 1.10.2019 1 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2022 17 3 1.07.2022 1 List
53 2022 17 4 1.10.2022 1 List
TÜKETİCİLERİN DIŞARIDA YEMEK YEME NEDENLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION OF CONSUMERS` EATING OUT PURPOSES
Aydan Bekar 1 , Filiz Gümüş Dönmez 2

Tüketici, Dışarıda Yemek Yeme, Tukey Testi, Dışarıda Yemek Yeme Amaçları, Anova Testi,
Consumer, Eating Out, Tukey Test, Eating Out Purposes, Anova Test,

PAZARLAMA VE RAKEBET HUKUKU: TÜRK REKABET KURULU KARARLARI PERSPEKTİFİNDEN
MARKETING AND COMPETITION LAW: IN THE PERSPECTIVE OF TURKISH COMPETITION AUTHORITY CASES
Nevin Kortunay 1

Pazarlama, Pazarlama Stratejileri, Rekabet Kurulu, Türk Rekabet Hukuku, İçerik Analizi,
Marketing, Marketing Strategies, Turkish Competition Authority, Turkish Competition Law, Content Analysis,

PARÇALANMIŞ AİLELERDE YOKSULLUK VE SOSYAL DIŞLANMA: ELAZIĞ ÖRNEĞİ
POVERTY AND SOCIAL EXCLUSION IN BROKEN FAMILY: ELAZIĞ CASE
Ömer Şükrü Yusufoğlu 1 , Zahir KIZMAZ 2

Parçalanmış aile, Yoksulluk, Kadın yoksulluğu, Sosyal dışlanma, Kapitalizm,
Broken Family, Poverty, Women Poverty, Social Exclusion, Capitalism,

NÜFUS POLİTİKALARI VE ÇİN, FRANSA VE TÜRKİYE ÖRNEKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
POPULATION POLICIES AND EVALUATION OF CHINA, FRANCE VE TURKEY SAMPLES
Oral Demir 1

Nüfus Politikası, Çin, Fransa, Türkiye, Dünya Nüfus Politikaları,
Population Policy, China, France, Turkey, World Population Policy,