• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2013
  • Volume : 8
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 3
  • Published Date : 1.04.2013

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 1 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 2 List
5 2008 3 2 1.04.2008 2 List
6 2008 3 3 1.07.2008 1 List
7 2008 3 4 1.10.2008 1 List
8 2009 4 1 1.01.2009 6 List
9 2009 4 2 1.04.2009 5 List
10 2009 4 3 1.07.2009 6 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 3 List
13 2010 5 2 1.04.2010 5 List
14 2010 5 3 1.07.2010 7 List
15 2010 5 4 1.10.2010 5 List
16 2011 6 1 1.01.2011 9 List
17 2011 6 2 1.04.2011 10 List
18 2011 6 3 1.07.2011 5 List
19 2011 6 4 1.10.2011 7 List
20 2012 7 1 1.01.2012 3 List
21 2012 7 2 1.04.2012 7 List
22 2012 7 3 1.07.2012 3 List
23 2012 7 4 1.10.2012 2 List
24 2013 8 1 1.01.2013 5 List
25 2013 8 2 1.04.2013 3 List
26 2013 8 3 1.07.2013 5 List
27 2013 8 4 1.10.2013 3 List
28 2014 9 1 1.01.2014 1 List
29 2014 9 2 1.04.2014 1 List
30 2014 9 3 1.07.2014 2 List
31 2014 9 4 1.10.2014 2 List
32 2015 10 1 1.01.2015 2 List
33 2015 10 2 1.04.2015 2 List
34 2015 10 3 1.07.2015 4 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 4 List
37 2016 11 2 1.03.2016 6 List
38 2016 11 3 1.07.2016 5 List
39 2016 11 4 1.10.2016 5 List
40 2017 12 1 1.01.2017 4 List
41 2017 12 2 1.04.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 2 List
43 2017 12 4 1.10.2017 5 List
44 2018 13 1 1.01.2018 1 List
45 2018 13 2 1.04.2018 6 List
46 2018 13 4 1.10.2018 4 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 1 List
49 2019 14 3 1.07.2019 5 List
50 2019 14 4 1.10.2019 1 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2022 17 3 1.07.2022 1 List
53 2022 17 4 1.10.2022 1 List
AVRUPA ÜLKELERİNDE GELİR DAĞILIMINDA BOZDAĞ NÜFUS ETKİNLİĞİ KATSAYISI VE ENDEKSİ
THE COMPARISON OF GINI INDEX WITH BOZDAĞ POPULATION EFFICIENCY INDEX FOR ESTIMATING OF INCOME DISTRIBUTIONS OF THE SELECTED EU COUNTRIES
Nihat BOZDAĞ 1 , Emre BOZDAĞ 2

Lorenz Eğrisi, Gini Katsayısı, Gini Endeksi, Bozdağ Nüfus Etkinliği Katsayısı, Bozdağ Nüfus Etkinliği Endeksi,
Lorenz Curve, Gini Coefficient, Gini Index, Bozdağ Population Efficiency Coefficient, Bozdağ Population Efficiency Index,

ÇAĞDAŞ MİMARLIKTA CEPHE/YÜZEY KAVRAMI TARTIŞMALARI
DEBATES OF FAÇADE/SURFACE CONCEPT İN CONTENPORARY ARCHİTECTURE ABSTRACT
Murat SÖNMEZ 1

Çağdaş Mimarlık, Çeper, Cephe, Yüzey, Yüzey Kuramı,
Contemporary architecture, Border, Surface, Facade, Surface Theory,

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 4207 SAYILI TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN YASAYA BAKIŞI
PERCEPTION OF GAZI STUDENTS ON THE "LAW ON PREVENTION AND CONTROL OF HAZARDS OF TOBACCO PRODUCTS" NO. 4207
Ayşe EDİZ 1 , Hasan TÜRE 2

4207 Sayılı Tütün Kanunu, Gençler Arasında Tütün Tüketimi, Tütün Alışkanlığı, Alan Çalışması, Gazi Üniversitesi,
The Law of Tobacco No. 4207, Tobacco Consumption Among Youth, Smoking Habbits, Field Survey, University of Gazi,