• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2015
  • Volume : 10
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 4
  • Published Date : 1.07.2015

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2 2 1.04.2007 1 List
2 2 3 1.07.2007 1 List
3 2 4 1.10.2007 1 List
4 3 1 1.01.2008 2 List
5 3 2 1.04.2008 2 List
6 3 3 1.07.2008 1 List
7 3 4 1.10.2008 1 List
8 4 1 1.01.2009 6 List
9 4 2 1.04.2009 5 List
10 4 3 1.07.2009 6 List
11 4 4 1.10.2009 11 List
12 5 1 1.01.2010 3 List
13 5 2 1.04.2010 5 List
14 5 3 1.07.2010 7 List
15 5 4 1.10.2010 5 List
16 6 1 1.01.2011 9 List
17 6 2 1.04.2011 10 List
18 6 3 1.07.2011 5 List
19 6 4 1.10.2011 7 List
20 7 1 1.01.2012 3 List
21 7 2 1.04.2012 7 List
22 7 3 1.07.2012 3 List
23 7 4 1.10.2012 2 List
24 8 1 1.01.2013 5 List
25 8 2 1.04.2013 3 List
26 8 3 1.07.2013 5 List
27 8 4 1.10.2013 3 List
28 9 1 1.01.2014 1 List
29 9 2 1.04.2014 1 List
30 9 3 1.07.2014 2 List
31 9 4 1.10.2014 2 List
32 10 1 1.01.2015 2 List
33 10 2 1.04.2015 2 List
34 10 3 1.07.2015 4 List
35 10 4 1.10.2015 1 List
36 11 1 1.01.2016 4 List
37 11 2 1.03.2016 6 List
38 11 3 1.07.2016 5 List
39 11 4 1.10.2016 5 List
40 12 1 1.01.2017 4 List
41 12 2 1.04.2017 4 List
42 12 3 1.07.2017 2 List
43 12 4 1.10.2017 5 List
44 13 1 1.01.2018 1 List
45 13 2 1.04.2018 6 List
46 13 4 1.10.2018 4 List
47 14 1 1.01.2019 4 List
48 14 2 1.04.2019 1 List
49 14 3 1.07.2019 5 List
50 14 4 1.10.2019 1 List
51 15 4 1.10.2020 1 List
52 17 3 1.07.2022 1 List
53 17 4 1.10.2022 1 List
FİNANSAL GELİŞME VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE EFFECTS OF FINANCIAL DEVELOPMENT AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON THE ECONOMIC GROWTH: TURKISH CASE
Munise ILIKKAN ÖZGÜR 1

Büyüme,Doğrudan Yabancı Yatırım,Finansal Gelişme,Eş bütünleşme,Türkiye,
Growth, Foreign Direct Investment, Financial Development, Co-integration, Turkey,

GENEL SAĞLIK DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN CHAID ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ, ODTÜ ÖRNEĞİ
AN EXAMINATION OF FACTORS AFFECTING GENERAL HEALTH STATUS VIA CHAID ANALYSIS, METU CASE
ŞENOL ALTAN 1 , Murat ATAN2 , Selman Kızılkaya 3

Sağlık,Sağlık Durumu,Yaşam Kalitesi,Yaşam Standardı,CHAID Analizi,
Health, Health Status, Quality of Life, Standard of Living, CHAID Analysis,

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL KÜLTÜR VE GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ABOUT ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION AND ORGANISATIONAL CULTURE IN CONSTRUCTION INDUSTRY
Yasemin ERBİL 1

Örgütsel Kültür,Girişimcilik Yönelimi,Yükleniciler,Tasarımcılar,İnşaat Sektörü,
Organisational Culture, Entrepreneurship Orientation, Contractors, Designers, Construction Sector,

OPERASYONEL REKABET DEĞERLENDİRMESİ (OCRA) YÖNTEMİYLE MEVDUAT BANKALARININ ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ
EFFICIENCY MEASUREMENT OF DEPOSIT BANKS BY OPERATIONAL COMPETITIVENESS RATING (OCRA) METHOD
Aşır ÖZBEK 1

Operational Competitiveness Rating,OCRA,Etkinlik Ölçümü,Mevduat Bankaları,
Competitiveness Operational Rating, OCRA, Efficiency Measurement, Deposit Money Banks,