• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2015
  • Volume : 10
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 4
  • Published Date : 1.07.2015

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 1 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 2 List
5 2008 3 2 1.04.2008 2 List
6 2008 3 3 1.07.2008 1 List
7 2008 3 4 1.10.2008 1 List
8 2009 4 1 1.01.2009 6 List
9 2009 4 2 1.04.2009 5 List
10 2009 4 3 1.07.2009 6 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 3 List
13 2010 5 2 1.04.2010 5 List
14 2010 5 3 1.07.2010 7 List
15 2010 5 4 1.10.2010 5 List
16 2011 6 1 1.01.2011 9 List
17 2011 6 2 1.04.2011 10 List
18 2011 6 3 1.07.2011 5 List
19 2011 6 4 1.10.2011 7 List
20 2012 7 1 1.01.2012 3 List
21 2012 7 2 1.04.2012 7 List
22 2012 7 3 1.07.2012 3 List
23 2012 7 4 1.10.2012 2 List
24 2013 8 1 1.01.2013 5 List
25 2013 8 2 1.04.2013 3 List
26 2013 8 3 1.07.2013 5 List
27 2013 8 4 1.10.2013 3 List
28 2014 9 1 1.01.2014 1 List
29 2014 9 2 1.04.2014 1 List
30 2014 9 3 1.07.2014 2 List
31 2014 9 4 1.10.2014 2 List
32 2015 10 1 1.01.2015 2 List
33 2015 10 2 1.04.2015 2 List
34 2015 10 3 1.07.2015 4 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 4 List
37 2016 11 2 1.03.2016 6 List
38 2016 11 3 1.07.2016 5 List
39 2016 11 4 1.10.2016 5 List
40 2017 12 1 1.01.2017 4 List
41 2017 12 2 1.04.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 2 List
43 2017 12 4 1.10.2017 5 List
44 2018 13 1 1.01.2018 1 List
45 2018 13 2 1.04.2018 6 List
46 2018 13 4 1.10.2018 4 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 1 List
49 2019 14 3 1.07.2019 5 List
50 2019 14 4 1.10.2019 1 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2022 17 3 1.07.2022 1 List
53 2022 17 4 1.10.2022 1 List
FİNANSAL GELİŞME VE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE EFFECTS OF FINANCIAL DEVELOPMENT AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS ON THE ECONOMIC GROWTH: TURKISH CASE
Munise ILIKKAN ÖZGÜR 1

Büyüme, Doğrudan Yabancı Yatırım, Finansal Gelişme, Eş bütünleşme, Türkiye,
Growth, Foreign Direct Investment, Financial Development, Co-integration, Turkey,

GENEL SAĞLIK DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN CHAID ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ, ODTÜ ÖRNEĞİ
AN EXAMINATION OF FACTORS AFFECTING GENERAL HEALTH STATUS VIA CHAID ANALYSIS, METU CASE
ŞENOL ALTAN 1 , Murat ATAN2 , Selman Kızılkaya 3

Sağlık, Sağlık Durumu, Yaşam Kalitesi, Yaşam Standardı, CHAID Analizi,
Health, Health Status, Quality of Life, Standard of Living, CHAID Analysis,

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL KÜLTÜR VE GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ABOUT ENTREPRENEURSHIP ORIENTATION AND ORGANISATIONAL CULTURE IN CONSTRUCTION INDUSTRY
Yasemin ERBİL 1

Örgütsel Kültür, Girişimcilik Yönelimi, Yükleniciler, Tasarımcılar, İnşaat Sektörü,
Organisational Culture, Entrepreneurship Orientation, Contractors, Designers, Construction Sector,

OPERASYONEL REKABET DEĞERLENDİRMESİ (OCRA) YÖNTEMİYLE MEVDUAT BANKALARININ ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ
EFFICIENCY MEASUREMENT OF DEPOSIT BANKS BY OPERATIONAL COMPETITIVENESS RATING (OCRA) METHOD
Aşır ÖZBEK 1

Operational Competitiveness Rating, OCRA, Etkinlik Ölçümü, Mevduat Bankaları,
Competitiveness Operational Rating, OCRA, Efficiency Measurement, Deposit Money Banks,