• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.04.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 1 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 2 List
5 2008 3 2 1.04.2008 2 List
6 2008 3 3 1.07.2008 1 List
7 2008 3 4 1.10.2008 1 List
8 2009 4 1 1.01.2009 6 List
9 2009 4 2 1.04.2009 5 List
10 2009 4 3 1.07.2009 6 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 3 List
13 2010 5 2 1.04.2010 5 List
14 2010 5 3 1.07.2010 7 List
15 2010 5 4 1.10.2010 5 List
16 2011 6 1 1.01.2011 9 List
17 2011 6 2 1.04.2011 10 List
18 2011 6 3 1.07.2011 5 List
19 2011 6 4 1.10.2011 7 List
20 2012 7 1 1.01.2012 3 List
21 2012 7 2 1.04.2012 7 List
22 2012 7 3 1.07.2012 3 List
23 2012 7 4 1.10.2012 2 List
24 2013 8 1 1.01.2013 5 List
25 2013 8 2 1.04.2013 3 List
26 2013 8 3 1.07.2013 5 List
27 2013 8 4 1.10.2013 3 List
28 2014 9 1 1.01.2014 1 List
29 2014 9 2 1.04.2014 1 List
30 2014 9 3 1.07.2014 2 List
31 2014 9 4 1.10.2014 2 List
32 2015 10 1 1.01.2015 2 List
33 2015 10 2 1.04.2015 2 List
34 2015 10 3 1.07.2015 4 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 4 List
37 2016 11 2 1.03.2016 6 List
38 2016 11 3 1.07.2016 5 List
39 2016 11 4 1.10.2016 5 List
40 2017 12 1 1.01.2017 4 List
41 2017 12 2 1.04.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 2 List
43 2017 12 4 1.10.2017 5 List
44 2018 13 1 1.01.2018 1 List
45 2018 13 2 1.04.2018 6 List
46 2018 13 4 1.10.2018 4 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 1 List
49 2019 14 3 1.07.2019 5 List
50 2019 14 4 1.10.2019 1 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2022 17 3 1.07.2022 1 List
53 2022 17 4 1.10.2022 1 List
DDOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’DAKİ İHRACATÇI İMALAT SANAYİ İŞLETMELERİNİN GÖZÜYLE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALMAYA İLİŞKİN BEKLENTİLER
THE EXPECTATIONS FOR RECEIVING QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE FROM THE POINT OF VIEW OF EXPORTER-MANUFACTURING INDUSTRIES IN EASTERN AND SOUTHEASTERN ANATOLIA
Erkan Turan DEMİREL 1 , Ali AKSOY 2

Kalite, Kalite Güvence, Standardizasyon, Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9000,
Quality, Quality Assurance, Standardization, Quality Management System, ISO 9000,

POLİTİK PAZARLAMA VE ÖRNEK BİR OLAY İNCELEMESİ: BARACK OBAMA
POLITICAL MARKETING AND A CASE STUDY: BARACK OBAMA
Emel GONENC GULER 1 , Elif Ülker 2

Politik Pazarlama , Seçim Kampanyası, Siyasi Parti, 2008 ABD Başkanlık Seçimleri, Barack Obama,
Political Marketing , Election Campaign, Political Party, 2008 United States Presidential Election, Barack Obama ,

TÜRKİYE’DE KAMU HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİLERİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ
THE ECONOMETRIC ANALYSİS OF THE EFFECTS OF GOVERNMENT EXPENDİTURES OVER ECONOMIC GROWTH İN TURKEY
Abdullah TAKIM 1

Ekonomik Büyüme, Kamu Harcamalary, Durağanlık Analizi, Granger Nedensellik Testi, Türkiye,
Economic Growth, Government Expenditure, Stationarity Analysis, Granger Causality Test, Turkey,

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MOBİL TELEFON KULLANIMINA İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA
A STUDY ON MOBILE PHONE USAGE OF UNIVERSITY STUDENTS
Serdar DEMİR 1 , Özcan UZUN 2

Mobil Telefon , Üniversite Öğrencileri, Gelir Esnekliği, Tüketim Harcamaları, Telekomünikasyon Piyasası ,
Mobile Phone, University Students, Income Elasticity, Consumption Expenditures, Telecommunication Market,

DEREGÜLASYON, DIŞ TİCARET HADLERİ VE REFAH İLİŞKİLERİ
DEREGULATION, TERMS OF TRADE AND WELFARE RELATIONS
İsmail KİCÜKAKSOY1

Deregülasyon, Dış Ticaret Hadleri, Optimum Tarife, Refah, Avrupa Birliği ,
Deregulation, Terms of Trade, Optimum Tariff, Welfare, European Union ,