• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2017
  • Volume : 12
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 4
  • Published Date : 1.04.2017

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2 2 1.04.2007 1 List
2 2 3 1.07.2007 1 List
3 2 4 1.10.2007 1 List
4 3 1 1.01.2008 2 List
5 3 2 1.04.2008 2 List
6 3 3 1.07.2008 1 List
7 3 4 1.10.2008 1 List
8 4 1 1.01.2009 6 List
9 4 2 1.04.2009 5 List
10 4 3 1.07.2009 6 List
11 4 4 1.10.2009 11 List
12 5 1 1.01.2010 3 List
13 5 2 1.04.2010 5 List
14 5 3 1.07.2010 7 List
15 5 4 1.10.2010 5 List
16 6 1 1.01.2011 9 List
17 6 2 1.04.2011 10 List
18 6 3 1.07.2011 5 List
19 6 4 1.10.2011 7 List
20 7 1 1.01.2012 3 List
21 7 2 1.04.2012 7 List
22 7 3 1.07.2012 3 List
23 7 4 1.10.2012 2 List
24 8 1 1.01.2013 5 List
25 8 2 1.04.2013 3 List
26 8 3 1.07.2013 5 List
27 8 4 1.10.2013 3 List
28 9 1 1.01.2014 1 List
29 9 2 1.04.2014 1 List
30 9 3 1.07.2014 2 List
31 9 4 1.10.2014 2 List
32 10 1 1.01.2015 2 List
33 10 2 1.04.2015 2 List
34 10 3 1.07.2015 4 List
35 10 4 1.10.2015 1 List
36 11 1 1.01.2016 4 List
37 11 2 1.03.2016 6 List
38 11 3 1.07.2016 5 List
39 11 4 1.10.2016 5 List
40 12 1 1.01.2017 4 List
41 12 2 1.04.2017 4 List
42 12 3 1.07.2017 2 List
43 12 4 1.10.2017 5 List
44 13 1 1.01.2018 1 List
45 13 2 1.04.2018 6 List
46 13 4 1.10.2018 4 List
47 14 1 1.01.2019 4 List
48 14 2 1.04.2019 1 List
49 14 3 1.07.2019 5 List
50 14 4 1.10.2019 1 List
51 15 4 1.10.2020 1 List
52 17 3 1.07.2022 1 List
53 17 4 1.10.2022 1 List
ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA HİZMET KALİTESİ VE BİR UYGULAMA
SERVICE QUALITY IN INTERCITY PASSENGER TRANSPORT AND AN APPLICATION
Nuray Selma ÖZDİPÇİNER1 , seher ceylan 2

Ulaşım,Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı,Hizmet Kalitesi, Turizm,Anova,
Transportation , Intercity Passenger Transport, Service Quality, Tourism, Anova,

ANALYSIS OF MIDDLE INCOME TRAP HURDLE WITHIN CONTEXT OF PUBLIC FINANCE THEORY
MALİYE KURAMI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE ORTA GELİR TUZAĞI SORUNSALININ ANALİZİ
Ersin YAVUZ1

Orta Gelir Tuzağı,Maliye Politikası Araçları,Etki-Tepki,VAR,Granger,
Middle Income Trap, Fiscal Policy Instruments, Impulse-Response, VAR, Granger,

YÖNETİCİLERİN, ENTELEKTÜEL LİDERLİK DÜZEYLERİNİN ÖRGÜTSEL YARATICILIĞA KATKISI: MALATYA ÖZEL HİZMET İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
CONTRIBUTION TO ORGANIZATIONAL CREATIVITY OF LEVEL INTELLECTUAL LEADERSHIP OF THE EXECUTIVES: A RESEARCH IN MALATYA SPECIAL SERVICES BUSINESS
Neslihan DERİN1

Entelektüel, Entelektüel Liderlik,Örgütsel Yaratıcılık, Bilgi Toplumu,Hizmet İşletmeleri,
Intellectual, Intellectual Leadership, Organizational Creativity, Information Society , Service Businesses,

KIRSAL MİMARİDE MALATYA-DARENDE AŞAĞIULUPINAR EVLERİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
THE CHARACTERSTIC PROPERTIES OF MALATYA-DARENDE ASAĞIULUPINAR HOUSES
İsmail AYTAÇ 1

Türk Evleri, Darende Evleri ,Balaban Evleri,Aşağıulupınar Evleri, Sivil Mimari,Kerpiç,
Turkish Houses, Darende Houses, Balaban Houses, Aşağıulupınar Houses, Civilian Architeture,