• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2017
  • Volume : 12
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 4
  • Published Date : 1.04.2017

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 1 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 2 List
5 2008 3 2 1.04.2008 2 List
6 2008 3 3 1.07.2008 1 List
7 2008 3 4 1.10.2008 1 List
8 2009 4 1 1.01.2009 6 List
9 2009 4 2 1.04.2009 5 List
10 2009 4 3 1.07.2009 6 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 3 List
13 2010 5 2 1.04.2010 5 List
14 2010 5 3 1.07.2010 7 List
15 2010 5 4 1.10.2010 5 List
16 2011 6 1 1.01.2011 9 List
17 2011 6 2 1.04.2011 10 List
18 2011 6 3 1.07.2011 5 List
19 2011 6 4 1.10.2011 7 List
20 2012 7 1 1.01.2012 3 List
21 2012 7 2 1.04.2012 7 List
22 2012 7 3 1.07.2012 3 List
23 2012 7 4 1.10.2012 2 List
24 2013 8 1 1.01.2013 5 List
25 2013 8 2 1.04.2013 3 List
26 2013 8 3 1.07.2013 5 List
27 2013 8 4 1.10.2013 3 List
28 2014 9 1 1.01.2014 1 List
29 2014 9 2 1.04.2014 1 List
30 2014 9 3 1.07.2014 2 List
31 2014 9 4 1.10.2014 2 List
32 2015 10 1 1.01.2015 2 List
33 2015 10 2 1.04.2015 2 List
34 2015 10 3 1.07.2015 4 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 4 List
37 2016 11 2 1.03.2016 6 List
38 2016 11 3 1.07.2016 5 List
39 2016 11 4 1.10.2016 5 List
40 2017 12 1 1.01.2017 4 List
41 2017 12 2 1.04.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 2 List
43 2017 12 4 1.10.2017 5 List
44 2018 13 1 1.01.2018 1 List
45 2018 13 2 1.04.2018 6 List
46 2018 13 4 1.10.2018 4 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 1 List
49 2019 14 3 1.07.2019 5 List
50 2019 14 4 1.10.2019 1 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2022 17 3 1.07.2022 1 List
53 2022 17 4 1.10.2022 1 List
ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINDA HİZMET KALİTESİ VE BİR UYGULAMA
SERVICE QUALITY IN INTERCITY PASSENGER TRANSPORT AND AN APPLICATION
Nuray Selma ÖZDİPÇİNER1 , seher ceylan 2

Ulaşım, Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı, Hizmet Kalitesi, Turizm, Anova,
Transportation , Intercity Passenger Transport, Service Quality, Tourism, Anova,

ANALYSIS OF MIDDLE INCOME TRAP HURDLE WITHIN CONTEXT OF PUBLIC FINANCE THEORY
MALİYE KURAMI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE ORTA GELİR TUZAĞI SORUNSALININ ANALİZİ
Ersin YAVUZ1

Orta Gelir Tuzağı, Maliye Politikası Araçları, Etki-Tepki, VAR, Granger,
Middle Income Trap, Fiscal Policy Instruments, Impulse-Response, VAR, Granger,

YÖNETİCİLERİN, ENTELEKTÜEL LİDERLİK DÜZEYLERİNİN ÖRGÜTSEL YARATICILIĞA KATKISI: MALATYA ÖZEL HİZMET İŞLETMELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
CONTRIBUTION TO ORGANIZATIONAL CREATIVITY OF LEVEL INTELLECTUAL LEADERSHIP OF THE EXECUTIVES: A RESEARCH IN MALATYA SPECIAL SERVICES BUSINESS
Neslihan DERİN1

Entelektüel, Entelektüel Liderlik, Örgütsel Yaratıcılık, Bilgi Toplumu, Hizmet İşletmeleri,
Intellectual, Intellectual Leadership, Organizational Creativity, Information Society , Service Businesses,

KIRSAL MİMARİDE MALATYA-DARENDE AŞAĞIULUPINAR EVLERİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
THE CHARACTERSTIC PROPERTIES OF MALATYA-DARENDE ASAĞIULUPINAR HOUSES
İsmail AYTAÇ 1

Türk Evleri, Darende Evleri , Balaban Evleri, Aşağıulupınar Evleri, Sivil Mimari, Kerpiç,
Turkish Houses, Darende Houses, Balaban Houses, Aşağıulupınar Houses, Civilian Architeture,