• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2017
  • Volume : 12
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 4
  • Published Date : 1.01.2017

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 1 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 2 List
5 2008 3 2 1.04.2008 2 List
6 2008 3 3 1.07.2008 1 List
7 2008 3 4 1.10.2008 1 List
8 2009 4 1 1.01.2009 6 List
9 2009 4 2 1.04.2009 5 List
10 2009 4 3 1.07.2009 6 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 3 List
13 2010 5 2 1.04.2010 5 List
14 2010 5 3 1.07.2010 7 List
15 2010 5 4 1.10.2010 5 List
16 2011 6 1 1.01.2011 9 List
17 2011 6 2 1.04.2011 10 List
18 2011 6 3 1.07.2011 5 List
19 2011 6 4 1.10.2011 7 List
20 2012 7 1 1.01.2012 3 List
21 2012 7 2 1.04.2012 7 List
22 2012 7 3 1.07.2012 3 List
23 2012 7 4 1.10.2012 2 List
24 2013 8 1 1.01.2013 5 List
25 2013 8 2 1.04.2013 3 List
26 2013 8 3 1.07.2013 5 List
27 2013 8 4 1.10.2013 3 List
28 2014 9 1 1.01.2014 1 List
29 2014 9 2 1.04.2014 1 List
30 2014 9 3 1.07.2014 2 List
31 2014 9 4 1.10.2014 2 List
32 2015 10 1 1.01.2015 2 List
33 2015 10 2 1.04.2015 2 List
34 2015 10 3 1.07.2015 4 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 4 List
37 2016 11 2 1.03.2016 6 List
38 2016 11 3 1.07.2016 5 List
39 2016 11 4 1.10.2016 5 List
40 2017 12 1 1.01.2017 4 List
41 2017 12 2 1.04.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 2 List
43 2017 12 4 1.10.2017 5 List
44 2018 13 1 1.01.2018 1 List
45 2018 13 2 1.04.2018 6 List
46 2018 13 4 1.10.2018 4 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 1 List
49 2019 14 3 1.07.2019 5 List
50 2019 14 4 1.10.2019 1 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2022 17 3 1.07.2022 1 List
53 2022 17 4 1.10.2022 1 List
PERFORMANSLA İLİŞKİLİ MOTİVASYON ARAÇLARININ KİŞİSEL ÖZELLİKLERE GÖRE FARKLILIĞINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON DETERMINING THE DIFFERENCE OF PERFORMANCE-RELATED MOTIVATIONAL TOOLS IN TERMS OF INDIVIDUAL CHARACTERISTICS
Murat KATI1 , Muhammet DÜŞÜKCAN 2

Motivasyon, Motivasyon Araçları, Performans, Banka Çalışanları, Demografik Özellikler,
Motivation, Motivation Tools, Performance, Bank Employees, Demographic Characteristics,

ANAOKULLARINDAKİ DOĞAL MEKÂN VE MATERYALLERİN ÇOCUK GELİŞİMİNDEKİ YERİ
IMPORTANCE OF NATURAL SPACES AND MATERIALS IN KINDERGARDENS AND CHILD DEVELOPMENT
Aslıhan ÖZTÜRK1 , Deniz BAYRAK2

Doğa, Çocuk, Doğal Malzeme, Mekân, Anaokulu,
Nature, Child, Natural Materials, Place , Kindergarden ,

DERİ İMALATHANELERİNDE TABAKLAMA İŞLEMİ SIRASINDA KULLANILAN KİMYASALLARIN DERİ YOLU İLE TEMASINDA KARŞILAŞILAN OLASI RİSKLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ AÇISINDAN BELİRLENMESİ: UŞAK İLİ DERİ (KARMA) ORGANİZE SANAYİDE BİR UYGULAMA
DETERMINATION OF THE RISKS AT CHEMICAL CONTACT THROUGH THE SKIN DURING THE TANNING PROCESS IN TERMS OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY IN LEATHER FACTORIES: AN APPLICATION AT LEATHER (COMPOSITE) ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE IN UŞAK
Hülya ELMALI GÜLBAŞ1 , Serhan KARAKAŞ2

Deri Tabaklama, Kimyasal Maruziyet, Uşak, Deri Hastalıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği,
Leather Tannery, Chemical Exposure, Uşak, Skin Diseases, Occupational Health and Safety,

AHMET GÜNEŞTEKİN ÇALIŞMALARI: “KATMANLAR”
AHMET GÜNEŞTEKİN WORKS “LAYERS”
Nimet CANDAŞ KAHYA1 , Evsen YETİM2

Katman, Zaman , Öz , Biçim, Ahmet Güneştekin,
Layer, Time, Essence, Form, Ahmet Güneştekin,