• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2018
  • Volume : 13
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.04.2018

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2 2 1.04.2007 1 List
2 2 3 1.07.2007 1 List
3 2 4 1.10.2007 1 List
4 3 1 1.01.2008 2 List
5 3 2 1.04.2008 2 List
6 3 3 1.07.2008 1 List
7 3 4 1.10.2008 1 List
8 4 1 1.01.2009 6 List
9 4 2 1.04.2009 5 List
10 4 3 1.07.2009 6 List
11 4 4 1.10.2009 11 List
12 5 1 1.01.2010 3 List
13 5 2 1.04.2010 5 List
14 5 3 1.07.2010 7 List
15 5 4 1.10.2010 5 List
16 6 1 1.01.2011 9 List
17 6 2 1.04.2011 10 List
18 6 3 1.07.2011 5 List
19 6 4 1.10.2011 7 List
20 7 1 1.01.2012 3 List
21 7 2 1.04.2012 7 List
22 7 3 1.07.2012 3 List
23 7 4 1.10.2012 2 List
24 8 1 1.01.2013 5 List
25 8 2 1.04.2013 3 List
26 8 3 1.07.2013 5 List
27 8 4 1.10.2013 3 List
28 9 1 1.01.2014 1 List
29 9 2 1.04.2014 1 List
30 9 3 1.07.2014 2 List
31 9 4 1.10.2014 2 List
32 10 1 1.01.2015 2 List
33 10 2 1.04.2015 2 List
34 10 3 1.07.2015 4 List
35 10 4 1.10.2015 1 List
36 11 1 1.01.2016 4 List
37 11 2 1.03.2016 6 List
38 11 3 1.07.2016 5 List
39 11 4 1.10.2016 5 List
40 12 1 1.01.2017 4 List
41 12 2 1.04.2017 4 List
42 12 3 1.07.2017 2 List
43 12 4 1.10.2017 5 List
44 13 1 1.01.2018 1 List
45 13 2 1.04.2018 6 List
46 13 4 1.10.2018 4 List
47 14 1 1.01.2019 4 List
48 14 2 1.04.2019 1 List
49 14 3 1.07.2019 5 List
50 14 4 1.10.2019 1 List
51 15 4 1.10.2020 1 List
52 17 3 1.07.2022 1 List
53 17 4 1.10.2022 1 List
İŞYERİ ARKADAŞLIĞININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞE BAĞLILIĞIN ARACILIK ROLÜ
THE MEDIATING ROLE OF JOB INVOLVEMENT IN THE EFFECT OF WORKPLACE FRIENDSHIP ON INTENTION TO LEAVE
Ozan BÜYÜKYILMAZ1 , Can BİÇER2

İşyeri Arkadaşlığı, ,İşe Bağlılık,İşten Ayrılma Niyeti, Regrasyon Analizi,Karabük,
Workplace Friendship, Job Involvement, Intention to Leave, Regression Analysis, Karabük,

5024 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDA ENFLASYON ENDEKSİ VE UYGULAMA SORUNLARINA BAKIŞ
INFLATION INDEX FOR THE IMPLEMENTATION OF LAW NO 5024 AND VIEW TO THE APPLICATION ISSUES
Özcan DEMİR1

Enflasyon Muhasebesi,Endeks,Uygulama,Sorun,5024 Sayılı Kanun,
Inflation Accounting, Index, Practice, Problem, Law 5024,

ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ KÜMESİNİN REKABET GÜCÜNÜN PORTER’IN ELMAS MODELİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
THE EXAMINATION OF COMPETITION POWER OF ERZINCAN TULUM CHEESE CLUSTER ACCORDING TO PORTER'S DIAMOND MODEL
Serkan DEMİRDÖĞEN1

Elmas Modeli,Rekabet Gücü,Erzincan Tulum Peyniri Kümesi,Erzincan,Erzincan,
Diamond Models, Competitiveness, Erzincan Tulum Cheese Cluster, Erzincan, Erzincan,

TÜRK TASARIM KİMLİĞİ OLUŞTURMA YOLUNDA ULUSAL STRATEJİ VE EYLEM PLANLARI
THE ROLE OF NATIONAL STRATEGY AND ACTION PLANS ON THE DEVELOPMENT OF TURKISH DESIGN IDENTITY
Beyhan PAMUK 1 , Şengül EROL2

Tasarım Kimliği,Tasarım Politikaları,Türk Tasarım Konseyi,Küresel Rekabet,Yeni Ürün,
Design Identity, Design Policies, Turkish Design Council, Global Competition, New Product,

GELENEKSEL BALABAN EVLERİNİN MİMARİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ
ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF TRADITIONAL BALABAN HOUSES
İsmail AYTAÇ 1 , Fatih BAHÇECİ2

Türk Evleri,Darende Evleri,Balaban Evleri,Sivil Mimari,Kerpiç Ev,
Turkish Houses, Darende Houses, Balaban Houses, Civilian Architeture, Mudbrick Home,

OTANTİK LİDERLİK VE SANAL KAYTARMA ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ARACILIK ROLÜ
THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL CYNICISM ON THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTHENTIC LEADERSHIP AND VIRTUAL LOAFING
Hakan Vahit ERKUTLU1 , Halil Özcan ÖZDEMİR2

Otantik Liderlik,Örgütsel Sinizm,Sanal Kaytarma,Liderlik,Ahi Evran Üniversitesi,
Authentic Leadership, Organizational Cynicism, Virtual Loafing, Leadership, Ahi Evran University,