• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2018
  • Volume : 13
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.04.2018

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 1 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 2 List
5 2008 3 2 1.04.2008 2 List
6 2008 3 3 1.07.2008 1 List
7 2008 3 4 1.10.2008 1 List
8 2009 4 1 1.01.2009 6 List
9 2009 4 2 1.04.2009 5 List
10 2009 4 3 1.07.2009 6 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 3 List
13 2010 5 2 1.04.2010 5 List
14 2010 5 3 1.07.2010 7 List
15 2010 5 4 1.10.2010 5 List
16 2011 6 1 1.01.2011 9 List
17 2011 6 2 1.04.2011 10 List
18 2011 6 3 1.07.2011 5 List
19 2011 6 4 1.10.2011 7 List
20 2012 7 1 1.01.2012 3 List
21 2012 7 2 1.04.2012 7 List
22 2012 7 3 1.07.2012 3 List
23 2012 7 4 1.10.2012 2 List
24 2013 8 1 1.01.2013 5 List
25 2013 8 2 1.04.2013 3 List
26 2013 8 3 1.07.2013 5 List
27 2013 8 4 1.10.2013 3 List
28 2014 9 1 1.01.2014 1 List
29 2014 9 2 1.04.2014 1 List
30 2014 9 3 1.07.2014 2 List
31 2014 9 4 1.10.2014 2 List
32 2015 10 1 1.01.2015 2 List
33 2015 10 2 1.04.2015 2 List
34 2015 10 3 1.07.2015 4 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 4 List
37 2016 11 2 1.03.2016 6 List
38 2016 11 3 1.07.2016 5 List
39 2016 11 4 1.10.2016 5 List
40 2017 12 1 1.01.2017 4 List
41 2017 12 2 1.04.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 2 List
43 2017 12 4 1.10.2017 5 List
44 2018 13 1 1.01.2018 1 List
45 2018 13 2 1.04.2018 6 List
46 2018 13 4 1.10.2018 4 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 1 List
49 2019 14 3 1.07.2019 5 List
50 2019 14 4 1.10.2019 1 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2022 17 3 1.07.2022 1 List
53 2022 17 4 1.10.2022 1 List
İŞYERİ ARKADAŞLIĞININ İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞE BAĞLILIĞIN ARACILIK ROLÜ
THE MEDIATING ROLE OF JOB INVOLVEMENT IN THE EFFECT OF WORKPLACE FRIENDSHIP ON INTENTION TO LEAVE
Ozan BÜYÜKYILMAZ1 , Can BİÇER2

İşyeri Arkadaşlığı, , İşe Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti, Regrasyon Analizi, Karabük,
Workplace Friendship, Job Involvement, Intention to Leave, Regression Analysis, Karabük,

5024 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINDA ENFLASYON ENDEKSİ VE UYGULAMA SORUNLARINA BAKIŞ
INFLATION INDEX FOR THE IMPLEMENTATION OF LAW NO 5024 AND VIEW TO THE APPLICATION ISSUES
Özcan DEMİR1

Enflasyon Muhasebesi, Endeks, Uygulama, Sorun, 5024 Sayılı Kanun,
Inflation Accounting, Index, Practice, Problem, Law 5024,

ERZİNCAN TULUM PEYNİRİ KÜMESİNİN REKABET GÜCÜNÜN PORTER’IN ELMAS MODELİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
THE EXAMINATION OF COMPETITION POWER OF ERZINCAN TULUM CHEESE CLUSTER ACCORDING TO PORTER'S DIAMOND MODEL
Serkan DEMİRDÖĞEN1

Elmas Modeli, Rekabet Gücü, Erzincan Tulum Peyniri Kümesi, Erzincan, Erzincan,
Diamond Models, Competitiveness, Erzincan Tulum Cheese Cluster, Erzincan, Erzincan,

TÜRK TASARIM KİMLİĞİ OLUŞTURMA YOLUNDA ULUSAL STRATEJİ VE EYLEM PLANLARI
THE ROLE OF NATIONAL STRATEGY AND ACTION PLANS ON THE DEVELOPMENT OF TURKISH DESIGN IDENTITY
Beyhan PAMUK 1 , Şengül EROL2

Tasarım Kimliği, Tasarım Politikaları, Türk Tasarım Konseyi, Küresel Rekabet, Yeni Ürün,
Design Identity, Design Policies, Turkish Design Council, Global Competition, New Product,

GELENEKSEL BALABAN EVLERİNİN MİMARİ VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ
ARCHITECTURAL AND STRUCTURAL PROPERTIES OF TRADITIONAL BALABAN HOUSES
İsmail AYTAÇ 1 , Fatih BAHÇECİ2

Türk Evleri, Darende Evleri, Balaban Evleri, Sivil Mimari, Kerpiç Ev,
Turkish Houses, Darende Houses, Balaban Houses, Civilian Architeture, Mudbrick Home,

OTANTİK LİDERLİK VE SANAL KAYTARMA ARASINDAKİ İLİŞKİDE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ARACILIK ROLÜ
THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL CYNICISM ON THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTHENTIC LEADERSHIP AND VIRTUAL LOAFING
Hakan Vahit ERKUTLU1 , Halil Özcan ÖZDEMİR2

Otantik Liderlik, Örgütsel Sinizm, Sanal Kaytarma, Liderlik, Ahi Evran Üniversitesi,
Authentic Leadership, Organizational Cynicism, Virtual Loafing, Leadership, Ahi Evran University,