• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2019
  • Volume : 14
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.07.2019

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 1 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 2 List
5 2008 3 2 1.04.2008 2 List
6 2008 3 3 1.07.2008 1 List
7 2008 3 4 1.10.2008 1 List
8 2009 4 1 1.01.2009 6 List
9 2009 4 2 1.04.2009 5 List
10 2009 4 3 1.07.2009 6 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 3 List
13 2010 5 2 1.04.2010 5 List
14 2010 5 3 1.07.2010 7 List
15 2010 5 4 1.10.2010 5 List
16 2011 6 1 1.01.2011 9 List
17 2011 6 2 1.04.2011 10 List
18 2011 6 3 1.07.2011 5 List
19 2011 6 4 1.10.2011 7 List
20 2012 7 1 1.01.2012 3 List
21 2012 7 2 1.04.2012 7 List
22 2012 7 3 1.07.2012 3 List
23 2012 7 4 1.10.2012 2 List
24 2013 8 1 1.01.2013 5 List
25 2013 8 2 1.04.2013 3 List
26 2013 8 3 1.07.2013 5 List
27 2013 8 4 1.10.2013 3 List
28 2014 9 1 1.01.2014 1 List
29 2014 9 2 1.04.2014 1 List
30 2014 9 3 1.07.2014 2 List
31 2014 9 4 1.10.2014 2 List
32 2015 10 1 1.01.2015 2 List
33 2015 10 2 1.04.2015 2 List
34 2015 10 3 1.07.2015 4 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 4 List
37 2016 11 2 1.03.2016 6 List
38 2016 11 3 1.07.2016 5 List
39 2016 11 4 1.10.2016 5 List
40 2017 12 1 1.01.2017 4 List
41 2017 12 2 1.04.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 2 List
43 2017 12 4 1.10.2017 5 List
44 2018 13 1 1.01.2018 1 List
45 2018 13 2 1.04.2018 6 List
46 2018 13 4 1.10.2018 4 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 1 List
49 2019 14 3 1.07.2019 5 List
50 2019 14 4 1.10.2019 1 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2022 17 3 1.07.2022 1 List
53 2022 17 4 1.10.2022 1 List
SİYASAL BİLGİLENMEDE TWITTER KULLANIMI ÜZERİNE PANORAMİK BİR DEĞERLENDİRME
A PANORAMIC EVALUATION ON TWITTER USE IN THE POLITICAL INFORMATION
Enes BAL1 , Özlem DELAL2

Siyaset, Siyasal Bilgilenme, Yeni Medya, Twitter, Sosyal Medya,
Politics , Political Information, New Media, Twitter, Social Media,

BÜYÜKKONUK EKO FESTİVAL ALANI VE ÇEVRE DÜZENLEME PROJESİ ÖRNEĞİNDE MİMARLIK EĞİTİMİNDE MESLEKİ PRATİĞİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF PROFESSIONAL PRACTICE IN ARCHITECTURAL EDUCATION IN THE CASE OF BUYUKKONUK ECO FESTIVAL AREA AND LANDSCAPING PROJECT
Aysun GÜNER1 , GÜLHAN BENLİ2 , PELIN KARAÇAR3

Mimarlık Eğitimi, Sürdürülebilir Tasarım, Eko Köy, Kerpiç, Büyükkonuk Eko Festival Alanı,
Architectural Education, Sustainable Design, Eco Village, Adobe, Büyükkonuk Eco Festival Area,

SOSYAL MEDYA KULLANIMININ MARKA SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ: GİYİM SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA USAGE ON BRAND LOYALTY: A RESEARCH ON CLOTHING SECTOR
Imran ASLAN1 , Buğra HANEDAR2

Sosyal Medya, Marka, Marka Sadakati, Tüketici, İletişim,
Social Media , Brand, Brand Loyalty, Consumer, Communication,

GEREDE DERİ SANAYİSİNİN GELİŞMESİNDEKİ ÖNEMLİ FAKTÖR: ORTAK KULLANIM TESİSLERİ
IMPORTANT FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF GEREDE LEATHER INDUSTRY: COMMON USAGE FACILITIES
Kemal KILINÇ1

Gerede Deri Sanayi , Ortak Kullanım Tesisleri, Kolektif Üretim, Tabakhane, İtalyan Sistemi,
Gerede Leather Industry, Common Usage Facilities, Collective Production, Tannery, Italian System,

ABDÜLHAK HAMİT TARHAN’IN ANILARINDA PARİS
PARIS IN THE MEMORIES OF ABDÜLHAK HAMIT TARHAN
Ali ALGÜL1

Abdülhak Hâmit Tarhan, Paris, Anı, Edebiyat, Şiir ,
Abdülhak Hamit Tarhan, Paris, Memory, Literature, Poetry,