• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2012
  • Volume : 7
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 7
  • Published Date : 1.04.2012

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 1 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 2 List
5 2008 3 2 1.04.2008 2 List
6 2008 3 3 1.07.2008 1 List
7 2008 3 4 1.10.2008 1 List
8 2009 4 1 1.01.2009 6 List
9 2009 4 2 1.04.2009 5 List
10 2009 4 3 1.07.2009 6 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 3 List
13 2010 5 2 1.04.2010 5 List
14 2010 5 3 1.07.2010 7 List
15 2010 5 4 1.10.2010 5 List
16 2011 6 1 1.01.2011 9 List
17 2011 6 2 1.04.2011 10 List
18 2011 6 3 1.07.2011 5 List
19 2011 6 4 1.10.2011 7 List
20 2012 7 1 1.01.2012 3 List
21 2012 7 2 1.04.2012 7 List
22 2012 7 3 1.07.2012 3 List
23 2012 7 4 1.10.2012 2 List
24 2013 8 1 1.01.2013 5 List
25 2013 8 2 1.04.2013 3 List
26 2013 8 3 1.07.2013 5 List
27 2013 8 4 1.10.2013 3 List
28 2014 9 1 1.01.2014 1 List
29 2014 9 2 1.04.2014 1 List
30 2014 9 3 1.07.2014 2 List
31 2014 9 4 1.10.2014 2 List
32 2015 10 1 1.01.2015 2 List
33 2015 10 2 1.04.2015 2 List
34 2015 10 3 1.07.2015 4 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 4 List
37 2016 11 2 1.03.2016 6 List
38 2016 11 3 1.07.2016 5 List
39 2016 11 4 1.10.2016 5 List
40 2017 12 1 1.01.2017 4 List
41 2017 12 2 1.04.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 2 List
43 2017 12 4 1.10.2017 5 List
44 2018 13 1 1.01.2018 1 List
45 2018 13 2 1.04.2018 6 List
46 2018 13 4 1.10.2018 4 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 1 List
49 2019 14 3 1.07.2019 5 List
50 2019 14 4 1.10.2019 1 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2022 17 3 1.07.2022 1 List
53 2022 17 4 1.10.2022 1 List
DUYGUSAL ZEKÂ BOYUTLARI İLE LİDERLİK UYGULAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: SAĞLIK SEKTÖRÜ YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE DIMENSIONS AND LEADERSHIP PRACTICES: AN APPLICATION OVER MANAGERS IN HEALTH SECTOR
Mehmet Deniz 1

Duygusal Zekâ, Duygusal Zekâ Boyutları, Duygusal Zekâ Modelleri, Liderlik Uygulamaları, Sağlık Sektörü Yöneticileri,
Emotional Intelligence, Dimensions of Emotional Intelligence, Emotional Intelligence Models, Leadership Practices, Health Sector Managers,

ANTHROPOLOGIC PROSPECTS TO GERONTOLOGY IN TURKEY
TÜRKİYE’DE GERONTOLOJİDE ANTROPOLOJIK BAKIŞ
Gülüşan Özgün Başıbüyük 1

Türkiye, Antropoloji, Yaşlılık, Antropometrik Ölçümler, Ergonomi,
Turkey, Anthropology, Elderly, Anthropometric Measurements, Ergonomy,

ÖDEMELER BİLANÇOSUNDA EKONOMİK KRİZLERİN YOL AÇTIĞI YAPISAL KIRILMALAR: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1998-2010)
STRUCTURAL BREAKS ON BALANCE OF PAYMENTS CAUSED BY ECONOMIC CRISIS: A CASE FOR TURKEY (1998-2010)
Hakan SARITAŞ 1 , Umut Uyar 2

Uluslararası Finans, Ekonomik Krizler, Chow Testi, Kukla Değişken Yaklaşımı,
International Finance, Economic Crisis, Chow Test, Dummy Variable Approach,

REKABET AVANTAJI SAĞLAMA VE SÜRDÜRMEDE STRATEJİK YAKLAŞIMLAR
STRATEGIC APPROACHES TO CREATE AND SUSTAINABLE FOR COMPETITIVE ADVANTAGE
Mehmet BARCA 1 , Saban ESEN 2

Rekabet Avantajı, Rekabet Stratejileri, Kaynaklara Dayaly Yaklaşım, Pozisyon Yaklaşımı, Stratejik Yönetim,
Competitive Advantage,, Competition Strategy,, Resource Based Approach,, Position Approach,, Strategic Management,

TÜRKİYE'DE EKO VERİMLİLİĞE İŞLETMELER NASIL BAKIYOR?
WHAT IS THE VIEW OF ENTERPRISES IN TURKEY ABOUT THE ECO-EFFICIENCY?
Güzin Kıyık 1

Eko Verimlilik, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sürdürülebilir Kalkınma, Çevreci Yönetim, Proaktif Yaklaşım,
Eco-efficiency, Corporate Social Responsibility, Sustainable Development, Environmental Management, Proactive Approach,

ETKİLİ BİR HALKLA İLİŞKİLER LİSANS EĞİTİMİ İÇİN HALKLA İLİŞKİLER ALANINDA ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİMLERİN EĞİTİME AKTARILMASI
ADOPTING NEW TRENDS IN PUBLIC RELATIONS FIELD INTO THE EDUCATION FOR AN EFFECTIVE UNDERGRADUATE PUBLIC RELATIONS EDUCATION
Ebru Ural 1

Halkla İlişkiler, Eğitim, Müfredat, Pedagoji, Değerlendirme,
Public relations, Education, Curriculum, Pedagogy, Evaluation,

ALMANYA’DA KUTLANAN DINI BAYRAMLAR VE HALK ARASINDA HALEN SÜRDÜRÜLEN GELENEKLER
THE RELIGIOUS FEASTS THAT ARE CELEBRATED IN GERMANY AND THE TRADITIONS THAT ARE STILL BEING CARRIED OUT IN PUBLIC LIFE
Hasan GÜNEŞ1

Noel, Paskalya, Almanyada Dini Bayramlar, Karnaval, Üç Kutsallar,
Noel, Paskalya, Religious Holidays in Germany., Carnival, Epiphany,