• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2016
  • Volume : 11
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.03.2016

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 1 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 2 List
5 2008 3 2 1.04.2008 2 List
6 2008 3 3 1.07.2008 1 List
7 2008 3 4 1.10.2008 1 List
8 2009 4 1 1.01.2009 6 List
9 2009 4 2 1.04.2009 5 List
10 2009 4 3 1.07.2009 6 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 3 List
13 2010 5 2 1.04.2010 5 List
14 2010 5 3 1.07.2010 7 List
15 2010 5 4 1.10.2010 5 List
16 2011 6 1 1.01.2011 9 List
17 2011 6 2 1.04.2011 10 List
18 2011 6 3 1.07.2011 5 List
19 2011 6 4 1.10.2011 7 List
20 2012 7 1 1.01.2012 3 List
21 2012 7 2 1.04.2012 7 List
22 2012 7 3 1.07.2012 3 List
23 2012 7 4 1.10.2012 2 List
24 2013 8 1 1.01.2013 5 List
25 2013 8 2 1.04.2013 3 List
26 2013 8 3 1.07.2013 5 List
27 2013 8 4 1.10.2013 3 List
28 2014 9 1 1.01.2014 1 List
29 2014 9 2 1.04.2014 1 List
30 2014 9 3 1.07.2014 2 List
31 2014 9 4 1.10.2014 2 List
32 2015 10 1 1.01.2015 2 List
33 2015 10 2 1.04.2015 2 List
34 2015 10 3 1.07.2015 4 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 4 List
37 2016 11 2 1.03.2016 6 List
38 2016 11 3 1.07.2016 5 List
39 2016 11 4 1.10.2016 5 List
40 2017 12 1 1.01.2017 4 List
41 2017 12 2 1.04.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 2 List
43 2017 12 4 1.10.2017 5 List
44 2018 13 1 1.01.2018 1 List
45 2018 13 2 1.04.2018 6 List
46 2018 13 4 1.10.2018 4 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 1 List
49 2019 14 3 1.07.2019 5 List
50 2019 14 4 1.10.2019 1 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2022 17 3 1.07.2022 1 List
53 2022 17 4 1.10.2022 1 List
KAMU YÖNETİMİNİN DENETLENMESİNDE DİLEKÇE VE BİLGİ EDİNME HAKKININ KULLANILMASI: KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU İLE İSVEÇ PARLAMENTO OMBUDSMANLIĞINA YAPILAN ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
USING OF THE RIGHT TO PETITION AND INFORMATION IN THE CONTROL OF PUBLIC ADMINISTRATION: AN EVALUATION OF COMPLAINTS MADE FOR TURKISH OMBUDSMAN AND SWEDISH PARLIAMENTARY OMBUDSMAN
S. Mustafa Önen 1

Kamu Yönetiminin Denetimi, Ombudsman Denetimi, Dilekçe Hakkı, Bilgi Edinme Hakkı, Bilgi,
The Control of Public Administration, Ombudsman Control, Right to Petition, Right to Information, Information,

REKREASYONEL TABİAT PARKLARININ KORUNAN ALANLAR KAPSAMINDA İNCELENMESİ: MERSİN İLİ ÖRNEĞİ
INVESTIGATION OF RECREATIONAL NATURE PARKS IN MERSIN AS PROTECTED AREAS
Serkan Polat 1 , Semra Aktaş POLAT 2

Korunan Alanlar, Tabiat Parkları, Sürdürülebilirlik, Turizm, Mersin,
Protected Areas, Nature Parks, Sustainability, Tourism, Mersin,

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KAPSAMINDA TARIM ENDÜSTRİSİ VE ZEYTİNYAĞI TURİZMİNİN BİRGİ YERLEŞİMİNDE OLABİLİRLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE TOURISM; AN EVALUATION ABOUT THE POSSIBILTY OF THE AGRI-INDUSTRIAL TOURISM AND OLEO-TOURISM IN BIRGI SETTLEMENT
Demet Gülhan 1

Kentsel Kimlik, Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Turizm, Birgi, Zeytinyağı Turizmi,
Urban Identity, Sustainability, Sustainable Tourism, Birgi, Oleo-Tourism,

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARINDA PAYDAŞ OLARAK KADIN: TÜRKİYE VE AMERİKANIN EN DEĞERLİ 100 MARKASI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA
WOMEN AS A STAKEHOLDER IN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY APPLICATIONS: A COMPARATIVE STUDY ON 100 MOST VALUABLE BRANDS TURKEY AND AMERICA
Zülfiye Acar Şentürk 1 , Zühal Fidan 2

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kadın, Paydaş, Web Sayfası, Brand Finance 2015,
Corporate Social Responsibility, Social Responsibility, Woman, Stakeholder, Web Pages, Brand Finance 2015,

TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE HİZMET VERMEYİ PLANLAYAN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİNİN ŞUBE YERLERİNİN KÜME ÖRTME YAKLAŞIMI İLE BELİRLENMESİ
DETERMINING OF PLACES OF BRANCHES OF A JOINT HEALTH AND SAFETY UNIT AIMING FOR SERVING ON TURKEY SCALE BY SET COVERING APPROACH
Atalay ÇAĞLAR 1

İş Sağlığı ve Güvenliği, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, 0-1 Tamsayılı Programlama, Küme Örtme Problemi, Yer Seçimi,
Occupational Health and Safety, Joint Health and Safety Unit, 0-1 Integer Programming, Set Covering Problem, Location Selection,

BANKACILIK SEKTÖRÜ RİSKLERİ İLE FİNANSAL KIRILGANLIK ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE INTERACTION OF THE BANKING SECTOR RISKS WITH FINANCIAL FRAGILITY: THE CASE OF TURKEY
İsmail ÇEVİS 1 , Abdulvahap Özcan 2 , Seda Başer 3

Türk Bankacılık Sektörü, Bankacılık Sektörü Riskleri, Finansal Kırılganlık, VAR Analizi, Türkiye,
Turkish Banking Sector, Banking Sector Risks, Financial Fragility, VAR Analysis, Turkey,