• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.01.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2 2 1.04.2007 1 List
2 2 3 1.07.2007 1 List
3 2 4 1.10.2007 1 List
4 3 1 1.01.2008 2 List
5 3 2 1.04.2008 2 List
6 3 3 1.07.2008 1 List
7 3 4 1.10.2008 1 List
8 4 1 1.01.2009 6 List
9 4 2 1.04.2009 5 List
10 4 3 1.07.2009 6 List
11 4 4 1.10.2009 11 List
12 5 1 1.01.2010 3 List
13 5 2 1.04.2010 5 List
14 5 3 1.07.2010 7 List
15 5 4 1.10.2010 5 List
16 6 1 1.01.2011 9 List
17 6 2 1.04.2011 10 List
18 6 3 1.07.2011 5 List
19 6 4 1.10.2011 7 List
20 7 1 1.01.2012 3 List
21 7 2 1.04.2012 7 List
22 7 3 1.07.2012 3 List
23 7 4 1.10.2012 2 List
24 8 1 1.01.2013 5 List
25 8 2 1.04.2013 3 List
26 8 3 1.07.2013 5 List
27 8 4 1.10.2013 3 List
28 9 1 1.01.2014 1 List
29 9 2 1.04.2014 1 List
30 9 3 1.07.2014 2 List
31 9 4 1.10.2014 2 List
32 10 1 1.01.2015 2 List
33 10 2 1.04.2015 2 List
34 10 3 1.07.2015 4 List
35 10 4 1.10.2015 1 List
36 11 1 1.01.2016 4 List
37 11 2 1.03.2016 6 List
38 11 3 1.07.2016 5 List
39 11 4 1.10.2016 5 List
40 12 1 1.01.2017 4 List
41 12 2 1.04.2017 4 List
42 12 3 1.07.2017 2 List
43 12 4 1.10.2017 5 List
44 13 1 1.01.2018 1 List
45 13 2 1.04.2018 6 List
46 13 4 1.10.2018 4 List
47 14 1 1.01.2019 4 List
48 14 2 1.04.2019 1 List
49 14 3 1.07.2019 5 List
50 14 4 1.10.2019 1 List
51 15 4 1.10.2020 1 List
52 17 3 1.07.2022 1 List
53 17 4 1.10.2022 1 List
İHRACATÇI KOBİ’LERİN TOPLUMSAL, SOSYAL VE ÇEVRESEL FAALİYETLERE KATILIM ŞEKİLLERİNİ DEĞERLEME: ELAZIĞ İLİNDE BİR UYGULAMA
ASSESSMENT TO PARTICIPATE STYLES IN COMMUNITY, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL ACTIVITIES OF EXPORTING SMES: A STUDY IN ELAZIG CITY
Esma Ülkü KAYA 1 , Muhammet DÜŞÜKCAN 2

KOBİ,Sosyal Sorumluluk,Yönetim Teknikleri,Ekonomik Performans,Kamu Desteği,
SME, Social Responsibility, Management Tools, Economic Performance, Public Support,

SAĞLIKLI KENTLEŞME SÜRECİ ESASLARI
THE MAINS OF HEALTHY URBANIZATION PROCESS
Hilal Susmaz 1 , Cevdet Emin EKINCI2

Kent,Kentleşme,Sağlıklı Kentleşme,Kaçak Yapılaşma,Gecekondu,
Urban, Urbanization, Healthy Urbanization, Shanty Settlements, Slum House,

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ: ÖRNEK BİR HİZMET İŞLETMESİ İÇİN KARŞILAŞTIRMALI BİR MODEL
THE PROCESS EXAMİNATİON OF PERFORMANCE EVALUATİON FROM THE SİDE OF MANAGİNG OF HUMAN SOURCE: A COMPARE MODEL FOR CASE OF A SERVICE ENTERPRISE
Yeter DEMİR USLU 1

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ,PERFORMANS,PERFORMANS YÖNETİMİ,PERFORMANS DEĞERLENDİRME,İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ,
Strategic Human Resource Management, Performance, ,

TMS-23 BORÇLANMA MALİYETLERİNİN MUHASEBESİ
TAS-23 ACCOUNTING OF BORROWING COSTS
Gamze Ayça Kaya 1

TMS-23,Borçlanma Maliyeti,Aktifleştirme,Muhasebeleştirme Yöntemleri,YOK,
TAS-23, Borrowing Costs, Capitalisation, Accounting Methods, NONE,

TÜRKİYE’DE VE ARJANTİN’DE YAŞANAN SON EKONOMİK KRİZLER VE KRİZDEN ÇIKIŞ YOLLARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
THE LAST ECONOMICAL CRISIS IN TURKEY AND ARGENTİNA, THE COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GETTING OUT FROM UNDER THE CRISIS METHODS
Tayfur Bayat 1 , Ali Tüfekçi 2

Ekonomik Kriz,Cari İşlemler Dengesi,Sabit Döviz Kuru Sistemi,Para Kurulu,Para Politikası,
Economic Crisis, Current Account Balance, Fixed Exchange Rate System, Currency Board, Monetary Policy,

BOLU İLİ GÖYNÜK İLÇESİ GELENEKSEL KADIN BAŞLIĞI
TRADITIONAL WOMAN HEADWEAR IN GÖYNÜK COUNTY OF BOLU PROVINCE
Melda ÖZDEMİR1

BOLU,GÖYNÜK,EL SANATLARI,GİYSİ,KADIN BAŞLIKLARI,
BOLU, GÖYNÜK, HANDICRAFTS, COSTUME, WOMEN HEAD WEAR,