• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2018
  • Volume : 13
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 4
  • Published Date : 1.10.2018

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Social Sciences

Serial No. : 3C
ISSN No : 1308-7444
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 2 1.04.2007 1 List
2 2007 2 3 1.07.2007 1 List
3 2007 2 4 1.10.2007 1 List
4 2008 3 1 1.01.2008 2 List
5 2008 3 2 1.04.2008 2 List
6 2008 3 3 1.07.2008 1 List
7 2008 3 4 1.10.2008 1 List
8 2009 4 1 1.01.2009 6 List
9 2009 4 2 1.04.2009 5 List
10 2009 4 3 1.07.2009 6 List
11 2009 4 4 1.10.2009 11 List
12 2010 5 1 1.01.2010 3 List
13 2010 5 2 1.04.2010 5 List
14 2010 5 3 1.07.2010 7 List
15 2010 5 4 1.10.2010 5 List
16 2011 6 1 1.01.2011 9 List
17 2011 6 2 1.04.2011 10 List
18 2011 6 3 1.07.2011 5 List
19 2011 6 4 1.10.2011 7 List
20 2012 7 1 1.01.2012 3 List
21 2012 7 2 1.04.2012 7 List
22 2012 7 3 1.07.2012 3 List
23 2012 7 4 1.10.2012 2 List
24 2013 8 1 1.01.2013 5 List
25 2013 8 2 1.04.2013 3 List
26 2013 8 3 1.07.2013 5 List
27 2013 8 4 1.10.2013 3 List
28 2014 9 1 1.01.2014 1 List
29 2014 9 2 1.04.2014 1 List
30 2014 9 3 1.07.2014 2 List
31 2014 9 4 1.10.2014 2 List
32 2015 10 1 1.01.2015 2 List
33 2015 10 2 1.04.2015 2 List
34 2015 10 3 1.07.2015 4 List
35 2015 10 4 1.10.2015 1 List
36 2016 11 1 1.01.2016 4 List
37 2016 11 2 1.03.2016 6 List
38 2016 11 3 1.07.2016 5 List
39 2016 11 4 1.10.2016 5 List
40 2017 12 1 1.01.2017 4 List
41 2017 12 2 1.04.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 2 List
43 2017 12 4 1.10.2017 5 List
44 2018 13 1 1.01.2018 1 List
45 2018 13 2 1.04.2018 6 List
46 2018 13 4 1.10.2018 4 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 1 List
49 2019 14 3 1.07.2019 5 List
50 2019 14 4 1.10.2019 1 List
51 2020 15 4 1.10.2020 1 List
52 2022 17 3 1.07.2022 1 List
53 2022 17 4 1.10.2022 1 List
PEYZAJ MİMARLIĞI EĞİTİMİNDE OTURMA DONATISI TASARIMI: KTU PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ
SEATING EQUIPMENT DESIGN IN LANDSCAPE ARCHITECTURE EDUCATION: INVESTIGATION OF THE CASE OF KTU LANDSCAPE ARCHITECTURE DEPARTMENT
Tuğba DÜZENLİ1 , Sema MUMCU2 , Abdullah ÇİĞDEM3

Donatı Tasarımı, Oturma Donatısı, Ölçü, Peyzaj Mimarlığı Eğitimi, Trabzon ,
Equipment Design, Seating Equipment, Measure, Landscape Architecture Education, Trabzon,

PREŞOVA VE BİLAÇ TÜRK AĞIZLARININ GENEL İNCELEMESİ
GENERAL INVESTIGATION OF PREŞOVA AND BİLAÇ TURKISH DIALECTS
Bilinda KAMBERİ1

Preşova, Bilaç, Türk Ağızları, Dil Analizleri, Kosova,
Preşova, Bilach, Turkish Dilaects, Language Analiyzes, Kosovo,

ALTERNATİF DİJİTAL EĞİTİM PLATFORMU OLARAK KİTLESEL ÇEVRİMİÇİ AÇIK DERS (MOOC) UYGULAMALARI
MASSIVE OPEN ONLINE COURSE (MOOC) PRACTICES AS ALTERNATIVE DIGITAL EDUCATION PLATFORM
Abdülkadir ATİK1 , Asiye ATA2

MOOC, Khan Academy, EdX , Coursera, Udacity, Udemy ,
Khan Academy, EdX, Coursera, Udacity, Udemy ,

ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR KAMU KURUMUNDA ANALİTİK BİR İNCELEME
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTIONS OF EMPLOYEES ON ORGANIZATIONAL COMMITMENTS: ANALYTICAL ANALYSIS IN A PUBLIC INSTITUTION
Gürol DEMİR1 , Zübeyir BAĞCI2

Dağıtım Adaleti, İşlemsel Adalet, Etkileşim Adaleti, Örgütsel Bağlılık, Cronbach’s Alpha Katsayısı,
Distributive Justice, Procedural Justice, Interactional Justice, , Organizational Commitment, Cronbach's Alpha Coefficient,