• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2012
  • Volume : 7
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 7
  • Published Date : 1.07.2012

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA MÜZİKLİ DRAMATİZASYON ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF MUSICAL DRAMATIZATION ACTIVITIES IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION INSTITUTION
İlknur ÖZAL GÖNCÜ 1

Müzik Eğitimi, Okul Öncesi Müzik Eğitimi, Müzikli Dramatizasyon, Okul Öncesi Müzikli Dramatizasyon, Okul Öncesi Eğitim,
Music Education, Early Childhood Music Education, Musical Dramatization, Early Childhood Musical Dramatization, Early Childhood Education,

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİNDE YAPILANMA MODELLERİ (TÜRKİYE, AVUSTURYA, FİNLANDİYA, DANİMARKA VE TEXAS ÖRNEKLER)İ
FORMS OF STRUCTURINGS IN MUSIC TEACHER TRAINING (SAMPLES FROM TURKEY, AUSTRIA, FINLAND, DENMARK AND TEXAS)
Elvan GÜN DURU 1 , H. Seval KÖSE 2

Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmeni, Öğretmen Yetiştirme, Yükseköğretim Yapılanması, Lisans Programı,
Music Education, Music Teacher, Teacher Training, Structuring of Higher Education, Bachelor Program,

PİYANO EĞİTİMİNDE MÜZİKAL TERİMLER VE ÇALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN BİLİŞSEL DÜZEY ANALİZİ
COGNITIVE LEVEL ANALYSIS ON MUSICAL TERMS AND PLAYING TECHNIQUES IN PIANO EDUCATION
Elmas GÜN 1 , H. Seval KÖSE 2

Müzikal terimler, Çalma teknikleri, Piyano eğitimi, Nüans, Bilişsel düzey,
Musical terms, Playing techniques, Piano education, Nuances, Cognitive Level,

EVRENSEL DİL VE SEMBOLLER DÜNYASI: GÖRSEL SANATLAR
UNIVERSAL LANGUAGE AND SYMBOLS WORLD: VISUAL ARTS
ABDULLAH AYAYDIN 1

Sembol, Evrensel, Dil, Görsel, Sanatlar,
Symbol, Universal, Language, Visual, Art,

HIRVATİSTAN’IN MİLLİ SEMBOLÜ OLAN SATRANÇ TAHTASI’NIN SEMİYOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ
THE INVESTIGATION OF CROATIAN NATIONAL SYMBOL: CHESS BOARD IN SEMIOLAGICAL PERSPECTIVE.
Levent MERCİN 1 , Ömer Faruk Çiftci 2

Sembol, Görsel İletişim, Grafik Tasarım, Satranç Tahtası, Semiyoloji,
Symbol, Visual cominication, Graphic Design, Chessboard, Semiological,

LİDER OLARAK ORKESTRA ŞEFİ
ORCHERSTRAL CONDUCTOR AS A LEADER
Timur VURAL 1

Orkestra, Orkestra Şefliği, Liderlik, Lider Olarak Orkestra Şefi,
Orchestra, Orchestral Conducting, Leadership, Orchestral Conductor as a Leader,

LUDVİG VAN BEETHOVEN’IN OP. 21, 1 NUMARALI SENFONİSİ’NİN ORKESTRA ŞEFLİĞİ TEKNİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
THE ANALYSIS OF LUDVIG VAN BEETHOVEN’S OP.21 SYMPHONY NO.1, WITH RESPECT TO ORCHESTRAL CONDUCTING TECHNIQUES
Timur VURAL 1

Orkestra, Şeflik, Beethoven, Analiz, Senfoni,
Orchestra, Conducting, Beethoven, Analysis, Symphony,