• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.07.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE BAŞLANGIÇ GİTAR EĞİTİMİNDE KULLANILAN METODLARIN İNCELENMESİ
EXAMINING THE METHODS USE IN GUITAR PRE-TRAINING IN EDUCATION FACULTIES
hayrettin onur küçükosmanoğlu 1

Başlangıç Gitar Eğitimi Metotları, Gitar Eğitimi, Teknik Davranışlar, Müzik Eğitimi, Çalgı Eğitimi,
Methods of Guitar Training for Beginners, Guitar Training, Technical Behaviors, Music Education, Instrumant Training,

OKULÖNCESİ (5-6 YAŞ) ÇOCUKLARINDA MÜZİK VE PİYANO EĞİTİMİNİN ÖNEMİ VE METOT SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
WEIGHT OF MUSIC AND PIANO EDUCATION AT PRE-SCHOOL CHILDREN AND IMPORTANT POINTS AT SELECTION OF PIANO METHOD
Tuğçe Kaynak1

Piyano , Metot, Okulöncesi, Müzik, Eğitim,
Piano, Method, Pre-school, Music, Education,

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMLERİNDE PİYANO DERSİNE YÖNELİK TUTUMLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A STUDY ON THE ATTITUDES TOWARDS THE PIANO LESSONS IN FINE ARTS AND SPORTS HING SCHOOLS’ MUSIC DEPARTMENTS
Özlem KILINÇER 1 , Metin Karkın 2

Müzik Eğitimi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Piyano Dersi, Tutum, Tutum Ölçeği,
Music Education, School of Fine Arts and Sport, Piano Lesson, Attitude, Attitude Scale,

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİ VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNDE VERİLEN TEMEL SANAT EĞİTİMİ/TEMEL TASARIM DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A STUDY INTO THE VIEWS OF INSTRUCTORS CONCERNING OF THE COURSE OF BASIC ART EDUCATION/BASIC DESIGN AT THE FACULTIES OF FINE ARTS AND EDUCATION
PINAR TOKTAS 1

Temel Sanat Eğitimi, Temel Tasarım, Sanat Eğitimi, Güzel Sanatlar, Tasarım İlkeleri,
Basic Art Education, Basic Design, Art Education, Fine Arts, Design Principles,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TEMEL MÜZİK KURAMLARI BİLGİLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
MEASURİNG AND EVALUATION OF KNOWLEDGE OF BASIC MUSIC THEORIES OF CLASS TEACHER CANDIDATES: NIGDE UNIVERSITY SAMPLE
Damla BULUT 1 , Ferit BULUT 2

Sınıf Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği Eğitimi, Sınıf Öğretmeni Adayı, Müzik Eğitimi, Temel Müzik Kuramlary Bilgisi,
Class Teaching, Class Teaching Education, Class Teacher Candidate, Music Education, Basic Music Theories Knowledge,

TÜRK KÜLTÜRÜNÜN AYNASI: TÜRKÜLER
THE MIRROR OF TURKISH CULTURE: TURKU
Feyzan GOHER VURAL 1

Türk Halk Müziği, Türk Kültürü, Türkü, Türkülerin Konuları, Toplum ve Müzik,
Turkish Folk music, Turkish Culture,, Turku, Subjects of Turkus, Society and Music,