• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.04.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYI ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
VALIDITY AND RELIABILITY OF CANDIDATE MUSIC TEACHER SELF EFFICACY SCALE
M. Kayhan KURTULDU 1

Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmeni, Öz Yeterlik, Geçerlik, Güvenirlik,
Music Education, Music Teacher, Self Efficacy, Validity, Reliability,

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKAL PROFİLİ; YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
MUSICAL PROFILE OF UNIVERSITY STUDENTS; SAMPLE OF YÜZÜNCÜ YIL UNIVERSITY
Alaattin CANBAY 1

Müzik, Müzikal Profil, Üniversite Öğrencileri, Van, Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Music , Musical Profile, University Student, Van , Yuzuncu Yil University,

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI BİREYSEL ÇALGI-I (VİYOLONSEL) DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ ÇÖZÜMLENMESİ
MUSIC TEACHING DEPARTMENT INDIVIDUAL MUSICAL INSTRUMENT-I (VIOLONCELLO) CLASS TEACHİNG PROGRAM ANALYSIS
Süleyman Cem SAKTANLI 1

Müzik Eğitimi, Program Çözümleme, Tanımsal Program, Bireysel Çalgı, Viyolonsel,
Music Education, Program Analysis, Definitional Program, Individual Instrument, Violoncello,

PİYANO ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO EĞİTİMİNDE BAŞARI ALGISINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
VIEWS OF PIANO STUDENTS ON ACHIEVEMENT PERCEPTION IN PIANO EDUCATION
M. Kayhan KURTULDU 1

Piyano Eğitimi, Başarı Algısı, Öğrenci Görüşleri, Geçerlik, Güvenirlik,
Piano Education, Achievement Perception, Student Views, Validity, Reliability,

İZLENİMCİLERİN DUYUMLARA DAYALI RENK VE IŞIK SERÜVENİ
IIMPRESSIONISTS’ ADVANTURE OF COLOR AND LIGHT BASED ON SENSATION
Leyla VARLIK SENTÜRK 1

İzlenimcilik , Yeni İzlenimcilik, Ard İzlenimcilik, Işık, Renk,
Impressionism , Neo Impressionism, Post Impressionism, Light, Color,

RESİMDE KIPIRTI
MOTION IN PAINTING
ZELİHA AKÇAOĞLU 1

Kıpırtı, Hareket, An , Resim, Sanat,
Slight movement, Motion, Moment, Painting, Art,