• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2013
  • Volume : 8
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 11
  • Published Date : 1.04.2013

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
TÜRKİYE`DE AŞIK MÜZİĞİ GELENEĞİ VE ÇAĞDAŞ KADIN AŞIKLAR
CONTEMPORARY FEMALE AŞIKLAR AND AŞIK MUSIC TRADITION OF TURKEY
Sevilay ÇINAR 1

Aşık, Kadın Aşık, Toplumsal Cinsiyet, İcra, Gelenek,
Aşık, Female Aşık, Gender, Performamce, Tradition,

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ KAPSAMINDA MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ ALANINDAKİ YETERLİKLERİ
COMPETENCE OF MUSIC TEACHERS IN THE FIELD OF TRADITIONAL TURKISH CLASSICAL MUSIC IN SCOPE OF TEACHER COMPETENCES
Abdurrahim Can ELDEMİR 1

Yeterlik Kavramı, Öğretmen Yeterliği, Müzik Öğretmenliği, Geleneksel Türk Sanat Müziği Eğitimi, Geleneksel Türk Sanat Müziği Alan Yeterliği,
Concept of Competence, Teacher Competence, Music Teaching, Traditional Turkish Classical Music Education, Traditional Turkish Classical Music Field Competence,

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO DERSİNDE ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
ANALYSING THE LEVEL OF LEARNING STRATEGIES WHICH MUSIC TEACHER CANDIDATES USE IN PIANO LESSONS
Özlem KILINÇER 1 , Mehtap AYDINER UYGUN 2

Müzik Eğitimi, Piyano Dersi, Etüt, Eser, Öğrenme Stratejileri,
Music Education, Piano Lesson, Study, Piece, Learning Strategies,

BAROK DÖNEMİ PİYANO ESERLERİNİ YORUMLAMADA KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
THE VIEWS OF MUSIC TEACHER CANDIDATES ABOUTPROBLEMS ENCOUNTERED IN THE INTERPRETATION OF PIECESOF BAROQUE PERIOD
Hatice EKİNCİ 1 , Ozan DEMİRTAŞ 2

Barok Dönem, Piyano Eğitimi, Piyano, Yorum, Barok Eser,
Baroque Period, Piano Education, Piano, Performance, Baroque Piano Pieces,

ÖZENGEN MÜZİK EĞİTİMİ ALMA DURUMU İLE OKULA YÖNELİK TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİLER
RELATIONSHIP BETWEEN THE SITUATION OF HAVING AMATEURISH MUSIC EDUCATION AND ATTITUDE TOWARDS SCHOOL
Zeynep Deniz UYAN 1

Müzik Eğitimi, Özengen Müzik Eğitimi, Okula Yönelik Tutum, Çalgı Eğitimi, Koro Eğitimi,
Music Education, Amateurish Music Education, Attitude Towards School, Enstrumental Music Education, Choral Music Education,

KÖY SEYİRLİK OYUNLARINDA MÜZİK: "KEZBAN ANA" ve "SAYA GEZME " OYUNLARI ÖRNEKLEMİNDE
MUSIC IN THEATRICAL VILLAGE PLAYS: IN SAMPLING OF "KEZBAN ANA " AND "SAYA GEZME" PLAYS
Sevilay ÇINAR 1

Oyun, Müzik, Çalgı, Performans, İşlev,
Play, Music, Musical Instrument, Performance, Function,

ORTAÖĞRETİM MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF SECONDARY SCHOOL MUSIC LESSONS CURRICULUM IN TERMS OF MUSIC TEACHERS `PERSPECTIVES
Şehriban KOCA 1

Ortaöğretim, Müzik Dersi Öğretim Programı, Müzik Öğretmenleri, Müzik Eğitimi, Program Değerlendirme,
Secondary School, Music Lessons Curriculum, Music Teachers, Music Education, Curriculum Evaluation,

KEMAN EĞİTİMİNE YÖNELİK BİR ETÜD ANALİZİ
AN ETUDE ANALYSIS FOR VIOLIN EDUCATION
Meltem EROL DÜZBASTILAR1

Keman eğitimi, Etüd, Analiz, Kreutzer, Teknik Güçlük,
Violin Education, Etude, Analysis, Kreutzer, Technical Difficulties,

MÜZİKSEL İŞİTME-OKUMA-YAZMA DERSİ İLE DİĞER ALAN DERSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ
COMPARATIVE EXAMINATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN MUSICAL HEARING-READING-WRITING LESSONS AND OTHER FIELD LESSONS
Turan SAĞER 1 , Engin GÜRPINAR 2 , Onur ZAHAL 3

Müzik Eğitimi, Müziksel İşitme-Okuma-Yazma, Müzik Kuramları, Müzik Kültürü, Müziksel Çalma,
Music Education, Musical Hearing-Reading-Writing, Music Theory, Music Culture, Musical Play,

KOZMETİK ÜRÜN ETİKETLERİNDEKİ SEMBOLLERİN BİLİNİRLİĞİ
KNOWLEDGE CONCERNING THE SYMBOLS ON THE COSMETIC LABELS
Aybige DEMİRCİ 1 , Aybala DEMİRCİ AKSOY 2

Tüketicinin Bilgilendirilmesi, Ambalaj, Etiket, Sembol, Görsel İletişim,
Consumer İnformation, Package, Label, Symbol, Visual Communication,

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI ÇALMAYA BAĞLI BEDENSEL SORUN YAŞAMA DURUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN İNCELENMESİ (MAKÜ ÖRNEĞİ)
AN INVESTIGATION OF MUSIC EDUCATION DEPARTMENT UNDERGRADUATE STUDENTS` POSSIBILITY OF EXPERIENCING PHYSICAL PROBLEMS WITH RESPECT TO DIFFERENT VARIABLES (THE SAMPLE OF MAKU)
Gülten CÜCEOĞLU ÖNDER 1

Müzik, Müzik Eğitimi, Çalgı, Çalgı Eğitimi, Çalgı Çalmaya Bağlı Bedensel Sorun,
Music, Music Training, Instrument, Instrument Training, Physical Problem due to Playing Instrument,