• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2011
  • Volume : 6
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 12
  • Published Date : 1.10.2011

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK PROFİLLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF MUSICAL PROFILES OF SECOND LEVEL STUDENTS IN PRIMARY EDUCATION IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES
Damla BULUT 1

İlköğretim, İlköğretim İkinci Kademe, Müzik, Müzik Eğitimi, Müzik Profili,
Primary Education, Primary Education Second Level, Music, Musical Education, Musical Profile,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
VIEWS OF CLASS TEACHER CANDIDATES CONCERNING MUSIC EDUCATION
Ilgim KILIÇ 1

Sınyıf öğretmenliği, İlköğretim, Müzik, Müzik öğretimi, Müzik eğitimi,
Classroom teaching, Primary education, Music, Teaching music, Music education,

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK HAZIR BULUNUŞLULUK VE UYGULAMALARININ İNCELENMESİ: NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ
PRIMARY TEACHERS READINESS TOWARDS MUSIC TEACHING AND THE EXAMINATION OF THEIR PRACTICES: NİĞDE SAMPLE
Hazan KURTASLAN YILDIRIM1 , Aylin Mentiş Köksoy 2

Sınıf Öğretmeni, Müzik Eğitimi, Müzik Öğretimi, Müzik Dersi, İlköğretim Okulları,
Form Teacher, Music Education, Music Teaching, Music Classes, Elementary Schools,

TÜRKİYE’DE 2000-2010 YILLARI ARASINDA PİYANO ÜZERİNE YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ
THE ANALYSIS OF POSTGRADUATE THESES ON PIANO IN TURKEY BETWEEN THE YEARS 2000-2010
Özlem Ömür 1 , Buğra Gültek 2

Analiz , Lisansüstü Tezler , Piyano, Piyano Literatürü, Piyano Eğitimi,
Analysis , Postgraduate Theses, Piano, Piano Literature, Piano Education,

BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN GRAFİK TASARIM DERSİNDE KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
STUDENT VIEWS ON THE USE OF COMPUTER AIDED GRAPHIC DESIGN COURSES
Aybige DEMİRCİ 1

Bilgisayar Destekli Eğitim, Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Eğitimi, Grafik Tasarım, Grafik Tasarım Eğitimi, Grafik,
Computer-aided Learning, Computer-aided Graphic Design Education, Graphic Design, Grafik Design Education, Grafic,

KLASİK GİTAR EĞİTİMİNDE MÜZİKALİTE KAVRAMININ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR İNCELEME
A STUDY ON THE TEACHING OF THE CONCEPT OF “MUSICALITY” IN CLASSICAL GUITAR EDUCATION
Hasan ARAPGİROĞLU 1 , Ali Korkut Uludağ 2

Gitar Eğitimi, , Klasik Gitar, Müzikalite , Müzik Eğitimi, Müzik,
Guitar Education , Classical Guitar, Musicality, Music Education , Music,

FLAMENKO SANATININ TARİHSEL SÜRECİ İÇERİSİNDE FARKLI MÜZİK TÜRLERİ VE KÜLTÜRLERİYLE ETKİLEŞİMİ
THE INTERACTION OF DIFFERENT MUSIC STYLES AND CULTURES IN THE HISTORICAL PROCESS OF FLAMENCO ART
Hasan ARAPGİROĞLU 1 , Ali Korkut Uludağ 2

Flamenko Sanatı, Flamenkoda Geleneksel Akımlar, Flamenkoda Modern Akımlar, Flamenko Gitar, Flamenko Müziği,
Art of Flamenco, Traditional School of Flamenco, Modern School of Flamenco, Flamenco Guitar, Flamenco Music,

MÜZİK DERSİ BAŞARI DURUMLARININ DİĞER DERSLERDEKİ BAŞARI DURUMLARIYLA İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SUCCESS STATUS OF MUSIC CLASSES AND SUCCESS STATUS OF OTHER CLASSES
Hasan ARAPGİROĞLU 1 , Engin GÜRPINAR 2

Müziksel Başarı , Müziksel Yetenek, Müzik Eğitimi, Başarı, Müzik,
Musical Success , Musical Talent,, Music Education, Success, Music,

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVLARINA BAŞVURAN ADAYLARIN SOSYO-DEMOGRAFİK AÇIDAN BAŞARI DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE APPLICANTS’SUCCESS SITUATIONS IN ENTRANCE EXAMINATIONS OF MUSIC TEACHER TRAINING PROGRAMMES IN TERMS OF SOCIO-DEMOGRAPHIC VARIABLES
Hasan ARAPGİROĞLU 1 , Kübra Dilek TANKIZ 2

Müzik Özel Yetenek Sınavı, Müzik Öğretmenliği Adayları, Müziksel Başarı, Sosyo-Demografi, Başarı ,
Special Talent Exams of Music, Music Teaching Candidates, Musical Success, Socio-Demography, Success,

VİYOLONSEL EĞİTİMİNDE MAKAMSAL ETÜT VE EGZERSİZLERİN KULLANIM DURUMUNA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH OF USING MODAL EXERCISE AND STUDIES OF THE CELLO EDUCATION
Emin Erdem KAYA 1 , Zehra Seçkin GÖKBUDAK 2

Müzik Eğitimi, Viyolonsel, Etüt, Egzersiz, Makam,
Music Education, Violoncello, Etude, Exercise, Mod,

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GEÇMİŞTE ALDIKLARI YAYGIN VE ÖRGÜN MÜZİK EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE TECRÜBELERİ
PRE-SERVICE MUSIC TEACHERS’ VIEWS AND EXPERIENCES REGARDING PREVIOUS FORMAL AND MASS EDUCATIONAL SYSTEMS
Bahar Güdek 1

Tecrübe, Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmeni Adayları, Örgün Müzik Eğitimi, Yaygın Müzik Eğitimi,
Experience, Music Education, Preservice Music Teachers, Formal Music Education, Mass Music Education,

GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ MÜZİK BÖLÜMÜ 12. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNDE KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR
DIFFICULTIES FACED BY 12. CLASS STUDENTS IN VOCAL EDUCATION LESSONS AT THE MUSIC DEPARTMENTS OF FINE ART AND SPORTS HIGH SCHOOLS
Sema SEVİNÇ1

Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri , Bireysel Ses Eğitimi, Müzik, Müzik Eğitim, Ses,
Fine Arts and Sports High School , Vocal Education, Music, Music Education, Voice,