• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2012
  • Volume : 7
  • Issue Issue : 2
  • Number of Articles Published : 12
  • Published Date : 1.04.2012

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
KÖTÜ RESMİN SANATTAKİ YERİ
PLACE OF BAD PAINTING IN FINE ART
Düriye KOZLU 1

Kötü Resim, Yeni Dışavurumculuk, Yeni İmge Resmi, Kötü, Yıkıcı,
Bad Painting, New Expressionism, New Image Painting, Bad, Destructive,

TÜRKİYE’DE MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN ANABİLİM DALLARINDA VERİLEN FLÜT EĞİTİMİNDE KARŞILAŞILAN TEKNİK PROBLEMLERİN İNCELENMESİ
THE RESEARCH OF THE TECHNICAL PROBLEMS ENCOUNTERED IN FLUTE EDUCATION AT THE DEPARTMENTS OF MUSIC EDUCATION IN TURKEY
Emre ÜSTÜN 1 , Aycan ÖZÇİMEN 2

Müzik, Eğitim, Teknik, Çalgı Eğitimi, Flüt Eğitimi,
Music, Education, Technique, Instrument Education, Flute Education,

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARINDA KULLANILAN BAŞLANGIÇ FLÜT EĞİTİMİ METOTLARININ İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF ELEMENTARY LEVEL FLUTE TRAINING METHODS USED IN MUSIC TEACHER TRAINING DEPARTMENTS
Gülten CÜCEOĞLU ÖNDER 1

Flüt, Flüt eğitimi, Metot, Başlangıç metodu, Çalgı eğitimi,
Flute, Flute education, Method, Elementary method, Instrument education.,

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN PİYANO EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE THIRD CLASS STUDENTS AT PIANO IN MUSIC EDUCATION DEPARTMENT
pinar alço 1 , Selçuk BİLGİN 2

Müzik, Müzik Öğretmenliği, Çalgı Eğitimi, Piyano, Piyano Eğitimi,
Music, Music Teaching, Music Instrument Education, Piano, Piano Education,

ERGENLİK DÖNEMİ SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE MÜZİK EĞİTİMİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ
THE ROLE AND THE IMPORTANCE OF MUSIC EDUCATION ABOUT THE SOLUTION OF ADOLESCENCE PROBLEMS
Köksal Apaydinli 1

Müzik Eğitimi, Sanat Eğitimi, Ergenlik, Ergenlik Dönemi Sorunları, Olumsuz Davranışlar,
Music Education, Art Education, Puberty, Adolescence Problems, Negative Behaviours,

FLÜT EĞİTİMİNDE KULLANILAN CARL JOACHİM ANDERSEN FLÜT ETÜTLERİNİN DİL TEKNİKLERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
THE EXAMINATION OF CARL JOACHIM ANDERSEN FLUTE ETUDES USED IN FLUTE EDUCATION IN TERMS OF TONGUE TECHNIQUES
Gülten CÜCEOĞLU ÖNDER 1

C.J.Andersen , Çalgı eğitimi, Flüt eğitimi, Etüt, Dil teknikleri. ,
C.J.Andersen, Instrument education, Flute education, Etude, Tongue technics,

KLASİK MÜZİK DİNLEMENİN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SINAV BAŞARILARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF LISTENING TO CLASSICAL MUSIC ON THE EXAM ACHIEVEMENT OF THE PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Elvan GÜN DURU 1 , H. Seval KÖSE 2

BAŞARI, SINAV BAŞARISI, İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ, KLASİK MÜZİK, MÜZİK DİNLEME,
ACHIEVEMENT, EXAM ACHIEVEMENT, PRIMARY SCHOOL STUDENTS, CLASSICAL MUSIC, LISTENING MUSIC,

OKUL ŞARKILARININ KLASİK GİTAR İLE EŞLİKLENDİRİLMESİNE YÖNELİK EŞLİKLENDİRME ÖRNEKLERİ
ACCOMPANIMENT OF THE SCHOOL SONGS WITH CLASSICAL GUITARS AND EXAMPLE ACOMPANIMENTS FOR EDUCATORS
emre yılmaz 1 , Ebru TEMİZ2

Okul Şarkıları , Klasik Gitar, Eşliklendirme , İlköğretim, Müzik,
School Songs , Classical Guitar, Accompaniment, Primary Education, Music,

VİYOLADA VİBRATO TEKNİĞİNİN İÇERDİĞİ ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ
AN EXAMINATION OF THE PROPERTIES OF VIBRATO TEHNIQUE ON THE VIOLA
Yakup Alper VARIŞ 1

Vibrato, Vibrato Çeşitleri, Vibratonun Önemi, Viyola, Viyolada Vibrato Tekniği,
Vibrato, Types of Vibrato, The Importance of Vibrato, Viola, Vibrato Technique on The Viola,

GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMU VE MESLEKİ TÜKENMİŞLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
STUDY OF JOB SATISFACTION AND PROFESSIONAL EXHAUSTION OF MUSIC TEACHERS IN FINE ARTS and SPORT HIGH SCHOOLS IN TERMS OF SOME VARIABLES
Ilgim KILIÇ 1 , Tarkan YAZICI 2

Müzik öğretmeni, tükenmişlik sendromu, duygusal tükenme, duyarsızlaşma, iş doyumu,
Music Teacher, Exhaustion syndrome, Emotional exhaustion, Depersonalization, Job Satisfaction,

PİYANO REPERTUVARININ ÖĞRENİLMESİNDE ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN KULLANILMA DÜZEYLERİ İLE BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİ ÖRNEĞİ
EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVELS OF ACHIEVEMENT AND THE LEVELS OF LEARNING STRATEGY UTILISATION: THE FINE ARTS AND SPORTS COLLEGES CASE
Mehtap AYDINER UYGUN 1 , Özlem KILINÇER 2

Güzel sanatlar ve spor liseleri, Piyano dersi, Piyano repertuvarı, Öğrenme stratejileri, Başarı düzeyi,
Fine Arts and Sports Colleges, Piano lesson, Piano repertorie, Learning strategies, Success level,

BİRYNCİ AŞAMA MÜZİK ÖZEL YETENEK SINAV SONUÇLARININ MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA DERSİ SONRASINDAKİ DURUMU
THE STATE OF FIRST STAGE SPECIAL APTITUDE TEST SCORES AT THE COMPLETION OF THE MUSICAL HEARING, READING AND WRITING COURSE
Enver TUFAN 1

Müzik Eğitimi, Müzik Yeteneği, Müzik Yetenek Sınavları, Müziksel İşitme,
Music Education, Musical Aptitude, Music Aptitude Test, Musical Hearing,