• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2017
  • Volume : 12
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 8
  • Published Date : 1.10.2017

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
GELİŞKİN BİR FORM ÖRNEĞİ OLARAK BEETHOVEN’IN EROICA SENFONİSİ’NİN MARCIA FUNEBRE BÖLÜMÜ
MARCIA FUNEBRE MOVEMENT OF BEETHOVEN’S EROICA SYMPHONY AS AN ADVANCED FORM EXAMPLE
Gökçe ALTAY 1

Beethoven, Eroica Senfonisi, Marcia Funebre, Form, Analiz,
Beethoven, Eroica Symphony, Marcia Funebre, Form , Analysis,

KORO EĞİTİMİNDE TAKIM ÇALIŞMASINA DAYALI ÖĞRENMENİN ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF TEAM-BASED LEARNING IN CHOIR EDUCATION
Sema SEVİNÇ1

Müzik, Koro Eğitimi, Takım Çalışması, Güzel Sanatlar, Likert Ölçeği,
Music, Choir Education, Teamwork, Fine Arts, , Likert Scale,

FARKLI ORANLARDA MORDAN UYGULAMASININ FARKLI HAMMADDEDEN YAPILMIŞ TEKSTİL YÜZEYLERİNDE EBRU UYGULAMALARINA ETKİSİ
EFFECT OF DIFFERENT MORDANT RATIOS ON THE MARBLING APPLICATION FOR TEXTILE SURFACES FROM VARIOUS RAW MATERIAL
Elif Günay1 , Sema TAGİ 2

Ebru Sanatı, Tekstil Yüzeyine Ebru, Mordan, Şap, Mordan Oranı,
Marbling Art, Marbling Art on Fabric, Mordant, Alum, Rate of Mordant,

KEMAN ESERLERİNİN EĞİTİM FAKÜLTELERİ MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI PROGRAMLARI’NDAKİ KULLANIM DURUMLARININ İNCELENMESİ
EXAMINATION OF THE USE OF VIOLIN WORKS' AT EDUCATION FACULTIES MUSIC EDUCATION DEPARTMENT PROGRAMS
Önder Mustul1

Keman Eserleri, Konçerto, Konçertino, Keman Teknikleri, Müzik,
Violin Works, Concerto, Concertino, Violin Techniques, Music,

KLASİK KEMENÇE EĞİTİMİNDE KULLANILAN SAZ SEMAİLERİNİN III. HANELERİNE YÖNELİK HAZIRLANAN ALIŞTIRMALARIN ÖĞRENCİ BAŞARI DÜZEYLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF EXERCISES PREPARED FOR 3RD HANES OF SAZ SEMAIS USED IN CLASSIC KEMANCHA TRAINING ON SUCCESS LEVELS OF STUDENTS
Gamze Nevra KÖROĞLU 1 , Sema SEVİNÇ2

Türk Müziği Eğitimi Klasik Kemençe Eğitimi, Teknik Güçlükler, Saz Semaisi, Klasik Kemençe Eğitiminde Alıştırma, Müzik,
Classic Kemancha Training, Technical Difficulties, Saz Semai, Practices in Classic Kemancha Training, Music,

KEMAN EĞİTİMİNDE DEĞERLER
VALUES IN VIOLIN EDUCATION
Öznur ÖZTOSUN ÇAYDERE 1

Değerler, Keman Eğitimi, Keman Eğitimi ve Değerler, Müzik, Eğitim,
Values, Violin Education, Violin Education and Values, Music, Education,

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK TERCİHLERİNİN VE BU TERCİHLERİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
THE DETERMINATION OF THE MUSIC PREFERENCES AND THE FACTORS AFFECTING THESE PREFERENCES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS
CEREN KAMALI1 , Ebru TEMİZ2

Müzik Tercihi, Müzik Beğenisi, Ortaokul, Müzik, Van,
Music Preference, Music Taste, Secondary School, Music, Van,

BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE KULLANILAN REPERTUVARIN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF REPERTOIRE USED IN INDIVIDUAL VOCAL TRAININGS
HÜLYA KUDRET1 , Ebru TEMİZ2

Müzik, Müzik Eğitimi, Ses, Ses Eğitimi, Repertuvar,
Music, Music Education, Vocal, Vocal Education, Repertoire,