• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2019
  • Volume : 14
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.10.2019

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS EĞİTİMİNDE MÜKEMMELİYETÇİ TUTUMLARIN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PERFECTIONISM ATTITUDES IN LICENSE TRAINING IN MUSIC TEACHING
Muhsin SARIKAYA1

Mükemmeliyetçilik, Müzik Eğitimi, Çalgı Eğitimi, Müzik Psikolojisi, SPSS,
Perfectionism, Music Education, Instrument Education, Psychology of Music, SPSS,

KONYA TEZENE TAVRININ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ
ACADEMICIAN OPINIONS REGARDING THE TEACHING OF KONYA PLECTRUM STYLE (TAVIR)
Ezgi DEMİRKAYA1 , Attila Özdek 2

Bağlama/Saz Eğitimi, Konya Tezene Tavrı, Müzik, Tezene Tavrı Öğretimi, Türk Halk Müziği,
Bağlama/Saz Education, Konya Plectrum Style (Tavır), Music, Plectrum Style Teaching, Turkish Folk Music,

KAMUSAL ALAN BAĞLAMINDA KENTSEL MEKÂNLARDA ÇAĞDAŞ SANAT YANSIMALARI
REFLECTIONS FROM CONTEMPORARY ART IN URBAN SPACES AS PUBLIC SPACE
NAİLE ÇEVİK1 , Mehtap BİNGÖL2 , Döndü Tülay ÖZKUL3

Kent, Kamusal Alan, Mekân, Toplum, Çağdaş Sanat ,
City, Public Space, Place, Society, Contemporary Art,

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE MÜZİK DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN SECONDARY SCHOOL STUDENTS' LEARNING STYLES AND ATTITUDES TOWARDS MUSIC LESSONS
Vahide Bahar ÖNDER1 , ŞAKIR NEVRUZ2

Ortaokul, Müzik Dersi, Öğrenme Stilleri, Tutum, Cinsiyet,
Secondary School, Music Lesson, Learning Styles, Attitude, Gender,

ÇOCUK TİYATROSUNDA MÜZİĞİN İŞLEVİ “SÖZLܖSÖZSÜZ MÜZİK KULLANIMI”
THE FUNCTION OF MUSIC IN CHILDREN’S THEATER “VERBAL-NONVERBAL MUSIC USAGE”
Ayhan HELVACI 1 , ELIF BAĞCI2

Çocuk, Çocuk Tiyatrosu, Oyun, İşlev, Sözlü-Sözsüz Müzik,
Children, Children’s Theatre, Play, Function, Verbal Non-Verbal Music,