• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2010
  • Volume : 5
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 15
  • Published Date : 1.10.2010

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
MÜZİK EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI KORO YÖNETİCİLERİNİN ENÇOK TERCİH ETTİKLERİ ÇOKSESLİ ÇAĞDAŞ TÜRK KORO MÜZİĞİ ESERLERİ
MOST PREFERED POLYPHONIC CONTEMPORARY TURKISH CHORO WORKS OF ARTS OF MUSIC EDUCATION DEPARTMENT CHORO MANAGERS
Mehmet Yiğit ERSOYDAN 1 , H. Seval KÖSE 2

Müzik Eğitimi, Koro, Çoksesli Koro Müziği, Çağdaş Türk Koro Müziği, Eser,
Music Education, Choro, Polyphonic Choro Music, Contemporary Turkish Choro Music, Work of Art,

BAROK DÖNEMİ ÇALGI MÜZİĞİNDE SESLENDİRME/YORUMLAMA ÖZELLİKLERİ
PLAY AND INTERPRET FEATURES IN BAROQUE PERIOD INSTRUMENTAL MUSIC
Ali DELİKARA 1

Barok Müzik, Çalgı Müziği, Keman, Tempo İşaretleri, Dans Başlıkları,
Baroque Music , Instrumental Music, Violin, Tempo Markings, Dance Titles,

PİYANO EĞİTİMİNDE BİLİNÇLİ ÇALIŞMA TEKNİKLERİ
CONSCIOUS STUDY TECHNIQUES OF PIANO EDUCATION
Yüksel PİRGON 1

Piyano, Bilinçli Çalışma, Teknik, Bireysel Çalışma, Özel Çalışma,
Piano, Consicuous Study, Technique, Individual Study, Special Study,

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARI GİRİŞ SINAVINDA UYGULANAN MÜZİKSEL YETENEK ÖLÇÜM KRİTERLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ/BİÇİMLERİ BOYUTUNDA İNCELENMESİ
EXAMINING MUSICAL ABILITY MEASUREMENT CRITERIA WHICH IS APPLLIED IN APTITUDE EXAMS IN MUSIC EDUCATION DEPARTMENTS, ACCORDING TO LEARNING STYLES
Ezgi Babacan 1 , Yüksel PİRGON 2 , Devrim BABACAN 3 , Zehra Seçkin GÖKBUDAK 4

Öğrenme Stilleri, Müzik Eğitimi, Müziksel Yetenek Ölçümü, Görsel ve İşitsel, Devinimsel,
Learning Style, Music Education, Musical Aptitude Measurement, Visual and Auditory, Kinesthetic,

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARA KAVRAM ÖĞRETİMİNDE MÜZİĞİN KULLANIMINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TEACHERS’ OPINIONS ABOUT THE USE OF MUSIC FOR TEACHING CONCEPTS TO MENTALLY RETARDED CHILDREN
Aytekin ALBUZ 1

Müzik , Müzik Eğitimi, Kavram Öğretimi, Engelli, Zihinsel Engelli Çocuklar,
Music , Music Education, Concept Education, Handicapped, Mental Handicapped Boys,

PİYANO EĞİTİMİNDE PEDAL KULLANIMI
USING PEDALS IN PIANO TEACHING
Feyzan GOHER VURAL 1

Piyano , Piyano Eğitimi, Pedal, Pedal Teknikleri , Pedalların Görevleri,
Piano , Piano Teaching, Pedal, Pedal Techniques, Pedals’ Roles,

ANALYSIS OF GRUTZMACHER OP–38 VOLUME 1 CELLO ETUDES NO.1-3-6-7-8-9-12
GRUTZMACHER OP-38 1. DEFTERDEKİ 1-3-6-7-8-9-12 NO’LU ETÜTLERİN ANALİZİ
Mehmet Can Çiftçibasi 1 , Süleyman Cem SAKTANLI 2

Viyolonsel , Müziksel Analiz, Viyolonsel Etüd Kitabı , Alıştırma, Cello,
Violoncello , Musical Analysis , Violoncello Etude Book, Exercise, Cello ,

ÜNİVERSİTELERDE TEMEL SANAT EĞİTİMİ DERSİNİ ALAN ÖĞRENCİLERİN DERSE İLİŞKİN TUTUMLARI
THE ATTITUDES OF THE UNIVERSITY STUDENTS TAKING THE COURSE OF BASIC ART EDUCATION CONCERNING THE COURSE
Asuman AYPEK ARSLAN 1

Temel Sanat Eğitimi , Mesleki Eğitim, Sanat Eğitimi, Tutum Ölçeği, Eğitim Öğretim,
Basic Art Education , Vocational Education , Art Education , Attitude Scale, Education,

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN POPÜLER KÜLTÜR VE POPÜLER MÜZİKLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
THE OPINIONS OF UNIVERSITY STUDENTS ABOUT POPULAR CULTURE AND POPULAR MUSIC
Ömer ÖZDEN 1 , Nurtuğ BARIŞERİ 2

Popüler Müzik , Popüler Kültür, Öğrenci, Üniversite, Sosyalleşme,
Popular Music , Popular Culture, Student, University, Socialization,

ORTAÖĞRETİMDE MÜZİK EĞİTİMİ HAFTALIK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN TALİM TERBİYE KURULU KARARININ MÜZİK ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
THE EFFECTS OF THE VERDICT OF THE NATIONAL EDUCATION COUNCIL OF TURKEY ON THE WEEKLY HOURS OF HIGH SCHOOL MUSIC LESSONS ON MUSIC TEACHERS
Ömer ÖZDEN 1

Müzik Dersi, Eğitim, Öğretmen, Haftalık Ders Saati, Müzik Dersliği,
Music Course , Education, Teacher , Weekly Course Hour, Music Room,

ÜNİVERSİTELERİN ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYLERİ
THE ANATOLIAN FINE ARTS HIGH SCHOOL MUSIC DEPARTMENT STUDENTS’ SUCCESS LEVELS IN THE UNIVERSITIES’ SPECIAL ABILITY EXAMS
Ömer ÖZDEN 1

Müzik, Sanat, Eğitim, Yetenek, Başarı,
Music, Art, Education, Talent, Success,

TÜRKİYE’DE CUMHURİYET DÖNEMİNDEN ÖNCE KURULAN RESMİ VE GÖNÜLLÜ MÜZİK KURULUŞLARI
OFFICIAL AND VOLUNTEER MUSIC ORGANIZATIONS ESTABLISHED BEFORE REPUBLIC PERIOD IN TURKEY
Ebru TEMİZ1

Müzik , Müzik Kuruluşları , Müzik Eğitimi , Batılılaşma, Tanzimat,
Music , Music Organizations, Music Education, Westernization, Administrative Reforms,

KIŞ OLİMPİYAT OYUNLARI LOGOLARININ ANALİZİ
ANALYSIS OF THE LOGOS OF THE WINTER OLYMPIC GAMES
Levent MERCİN 1

Logo, Grafik Tasarım, Görsel İletişim, Kurum Kimliği, Olimpiyat Oyunları,
Logo, Graphic Design, Visual Communication, Foundation Identity, The Olympic Games,

CANLANDIRMA SİNEMASINDA KARAKTER TASARIMI VE AMERİKA KÖKENLİ ÖNEMLİ CANLANDIRMA KARAKTERLERİNİN ANALİZİ
CHARACTER DESIGN IN ANIMATION CINEMA AND ANALYS IS OF IMPORTANT ANIMATION CHARACTER AMERICA OF ORIGIN
Armağan GÖKÇEARSLAN 1

Canlandırma Sineması, Karakter Tasarımı, Psikoloji, Sosyoloji, Amerika,
Animation, Character Design, Psychology, Sociology, America,

BATI KÖKENLİ ÇİZGİ FİLMLERDE IRKÇI, KAPİTALİST VE AYRIMCI İDEOLOJİK SÖYLEM
RACIST, CAPITALIST AND DISCRIMINATORY DISCOURSE IN CARTOON WITH WESTERN ORIGIN
Armağan GÖKÇEARSLAN 1

Çizgi Film, İdeoloji, Irkçılık, Ayrımcılık, Burjuva,
Cartoon, Ideology, Racism, Discrimination, Bourgeois,