• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2013
  • Volume : 8
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 15
  • Published Date : 1.01.2013

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
KANUN ÇALGISININ FREKANS CEVAP ANAHTARININ BELİRLENMESİ
INVESTIGATION OF FREQUENCY RESPOND OF KANUN INSTRUMENT
Ramiz Gökbudak 1

Kanun, Frekans Cevap Anahtarı, Formant,
Kanun, Frequency Respond, Formant,

YARATICILIĞIN İNSAN HAYATINDAKİ ROLÜ VE ÖNEMİ
THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATIVITY IN HUMAN LIFE
Tevfik İnanç İLİSULU 1

Yaratıcılık, Yaratıcı Düşünce, Tasarım, Fikir, Yaratıcı Etki,
Creativity, Creative Thinking, Design, Idea, Creative Impact,

MÜZİK YOLU MASA OYUNUNUN İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME DURUMUNA ETKİSİ
THE EFFECT OF THE MUSIC ROAD TABLE GAME OF LEARNING SITUATION TO THE PRIMARY EDUCATION 7TH CLASS STUDENTS’
Nilgün SAZAK 1

Masa oyunu, Müzik Yolu Masa Oyunu, Müzik Dersi öğretim materyali.,
Board game, Music Road Board Game, Music instructor teaching material,

AĞIRLIK MALZEMELERİYLE KANUN ÇALIŞMANIN İCRAYA VE FİZYOLOJİK YAPIYA ETKİLERİ
THE EFFECTS OF PRACTICING QANUN WITH WEIGHTING MATERIALS ON THE PERFORMANCE AND THE PHYSIOLOGICAL STRUCTURES
Ömer ÖZDEN1

Kanun, Müzik, Ağırlık malzemesi, İcra, Fizyolojik yapı,
Qanun, Music, Weighting material, Performance, Physiological structure,

MÜZİSYENLERDE SAHNE KORKUSU, SAHNE KORKUSUNUN NEDENLERİ VE SAHNE KORKUSUYLA BAŞ ETMEDE KULLANILABİLECEK STRATEJİLER
STAGE FRIGHT IN MUSICIANS, ITS CAUSES AND THE STRATEGIES THAT CAN BE USED COPING WITH STAGE FRIGHT
Onur TOPOGLU 1

Sahne Korkusu, Müzikal Performans Kaygısı, Müzik Eğitimi, Sahne Korkusu ile Baş Etme Yöntemleri,
Stage Fright, Musical Performance Anxiety, Music Education, Coping Strategies With Stage Fright,

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO PEDALLARINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ İLE PEDAL KULLANMA BECERİLERİNE AİT ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVULATION OF MUSIC TEACHER CANDIDATES’ PERCEPTION OF THE PEDAL USING SKILLS AND THEIR KNOWLEDGE LEVEL RELATED TO PIANO PEDALS
Hatice EKİNCİ 1 , Yunus Utkan Özdemir 2

Müzik öğretmeni, Piyano eğitimi, Pedal kullanımı, Beceri, Bilgi Düzeyi,
Music theacher, Piano education, Using pedal, Ability, Cognitive level,

OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİNDE GENEL YAKLAŞIMLAR DERSİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ
STUDENT`S VIEWS FOR GENERAL APPROACHES COURSE IN PRE-SCHOOL MUSIC EDUCATION
Hazan KURTASLAN YILDIRIM1

Müzik Eğitimi, Müzik Öğretmenliği, Okul Öncesi Eğitimi, Okul Öncesi Müzik Eğitimi, Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar,
Music Education, Music Teacher Education, Early Childhood Education, Preschool Music Education, Approach in Early Childhood Music Education,

TÜRK HAVA KUVVETLERİNDE GELENEĞİN İCADI VE KURUMSAL BİR KÜLTÜR ARACI OLARAK CAZ MÜZİĞİ
INVENTION OF THE TRADITION AT THE TURKISH AIR FORCES AND JAZZ MUSIC AS A TOOL FOR THE INSTITUTE CULTURE
Orhan BABA 1

Bando, Jazz, Jazz band, Kurum kültürü, Türk Hava Kuvvetleri,
Band, Jazz, Jazz band, The institute culture, Turkish Air Forces,

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAY ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK ALGISI VE MÜZİK ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEPTION OF THE TEACHING PROFESSION OF MUSIC TEACHER POTENTIAL CANDIDATES AND THEIR SUCCESS IN MUSIC SPECIAL APTITUDE TEST
Hamit Yokuş 1 , Tuba Yokuş 2 , Şükrü Göktuğ KALAYCIOĞLU 3

Müzik eğitimi,, müzik öğretmenliği,, öğretmenlik meslek algısı,, müzik özel yetenek sınavı,, müzik öğretmeni aday adayı,
Music education,, music teacher education,, perception of teaching profession,, music special aptitude test,, music teacher potential candidates,

PİYANO EĞİTİMİNDE BAŞARIYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
FACTORS AFFECTING THE ACHIEVEMENT IN PIANO EDUCATION
Elmas GÜN 1 , Gökay YILDIZ 2

Piyano Eğitimi, Başarı, Teknik-Fiziksel Faktör, Psikolojik Faktör, Bilişsel Faktör,
Piano Education, Achievement, Technique- Physical Factor, Psychological Factor, Cognitive Factor,

ÖĞRETMENLERİN "GÖRSEL SANATLAR DERSİ" VE "GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ" KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORLARI
TEACHERS` METAPHORS ABOUT "FINE ARTS LESSON" AND "FINE ARTS TEACHER"
Raif KALYONCU 1 , Seda Liman 2

Metafor, Sanat, Sanat Eğitimi, Görsel Sanatlar Öğretmenliği, Görsel Sanatlar Dersi,
Metaphor, Fine Arts, Art Education, Fine Arts Teachers, Fine Arts Lesson,

AMBALAJ TASARIMI DERSİ İŞLEYİŞ SÜRECİNDE ESKİZ ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ VE KRİTİKLER/ELEŞTİRİLER
PROCESS OF PACKAGING DESIGN COURSE, IMPORTANCE OF SKETCH STUDIES AND CRITICS
Tevfik İnanç İLİSULU 1

Sanat Eğitimi, Ambalaj Tasarımı, Grafik Tasarım, Eskiz, Kritik,
Art Education, Packaging Design, Graphic Design, Sketch, Critique,

OKUL DENEYİMİ VE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSLERİ İLE MESLEKİ BENLİK ALGISI VE TUTUM ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE COURSES OF SCHOOL EXPERIENCE AND TEACHING PRACTICE, AND VOCATIONAL SELF-ESTEEM AND ATTITUDE
Banu ÖZEVİN TOKİNAN 1

Müzik eğitimi, Mesleki benlik algısı, Tutum, Okul deneyimi dersi, Öğretmenlik uygulaması dersi,
Music education, Vocational self-esteem, Attitude, School experience course, Teaching practice course,

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAY ADAYLARININ SÜREKLİ-DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİ VE MÜZİK ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN STATE-TRAIT ANXIETY LEVELS AND THE ACHIEVEMENT IN MUSIC SPECIAL APTITUDE TEST AMONG MUSIC TEACHER POTENTIAL CANDIDATES
Tuba Yokuş 1 , Hamit Yokuş 2 , Şükrü Göktuğ KALAYCIOĞLU 3

Müzik eğitimi,, müzik öğretmenliği,, sürekli-durumluk kaygı,, müzik özel yetenek sınavı,, müzik öğretmeni aday adayı,
Music education,, music teacher education,, state-trait anxiety,, music special aptitude test,, music teacher potential candidate,

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZYETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF MUSIC TEACHING SELF EFFICACY LEVELS OF PRESCHOOL TEACHERS
Şehriban KOCA 1

Özyeterlik, Müzik Eğitimi, Müzik Öğretimi, Okul Öncesi Öğretmenleri, Müzik öğretimine yönelik özyeterlik ölçeği,
Self-Efficacy, Music Education, Music Teaching, Preschool Teachers, Music teaching Self -Efficacy Scale,