• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2017
  • Volume : 12
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.07.2017

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
KAMUSAL ALANLARDA VERİ KÜLTÜRÜ: VIDEO MAPPING
DATA CULTURE IN THE PUBLIC SPACES: VIDEO MAPPING
Ahmet Albayrak1

Video Mapping , Sanat , Mekân, Yazılım, Tasarım,
Video Mapping, Art, Place, Software, Design,

ARTISTIC PLANT REPRESENTATION TECHNIQUES IN LANDSCAPE ARCHITECTURE
Tuğba DÜZENLİ1 , ELIF MERVE ALPAK2 , EMINE TARAKÇI EREN3

Art , Landscape Architecture, Abstraction, Plant Representation, Creativity ,

MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA VE YAZMA EĞİTİMİNİN KEMAN EĞİTİMİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF MUSICAL HEARING READING AND WRITING EDUCATION TO VIOLIN EDUCATION
Büşra İnci Şendurur1 , Gamze Elif TANINMIŞ 2

MİOY Eğitimi , Keman Eğitimi, Regresyon Analizi, Nicel Araştırma, Lisans 4. Sınıf Öğrencileri,
MHRW Education, Violin Education, Regression Analysis, Quantitative Research, Fourth Degree Students,

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİNDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ DERSİ VE MAKALE YAZMA SÜRECİ
SCIENTIFIC RESEARCH METHODS LESSONS IN VISUAL ARTS EDUCATION AND ARTICLE WRITING PROCESS
Nalan OKAN AKIN 1

Sanat, Öğretmen, Yetenek,, Metot, Eğitim,
Art, Teacher, Ability, Method, Education,

GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE ESTETİK ÖĞRETİM İLE İLGİLİ DERS İŞLENİŞİNİN VE ETKİNLİK FORMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF LECTURES AND EFFICIENCY FORMS ABOUT THE AESTHETIC TEACHING IN VISUAL ARTS COURSE
Nalan OKAN AKIN 1 , VEDAT ÖZSOY2

Sanat, Estetik, Eğitim, Çocuk, Görsel ,
Art, Aesthetic, Education, Child, Visual,