• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2015
  • Volume : 10
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 5
  • Published Date : 1.01.2015

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Fine Arts

Serial No. : D
ISSN No : 1308-7290
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 3 1.07.2007 1 List
2 2009 4 1 1.01.2009 1 List
3 2009 4 2 1.04.2009 1 List
4 2009 4 3 1.07.2009 2 List
5 2009 4 4 1.10.2009 1 List
6 2010 5 1 1.01.2010 5 List
7 2010 5 2 1.04.2010 6 List
8 2010 5 3 1.07.2010 8 List
9 2010 5 4 1.10.2010 15 List
10 2011 6 1 1.01.2011 10 List
11 2011 6 2 1.04.2011 12 List
12 2011 6 3 1.07.2011 6 List
13 2011 6 4 1.10.2011 12 List
14 2012 7 1 1.01.2012 5 List
15 2012 7 2 1.04.2012 12 List
16 2012 7 3 1.07.2012 7 List
17 2012 7 4 1.10.2012 8 List
18 2013 8 1 1.01.2013 15 List
19 2013 8 2 1.04.2013 11 List
20 2013 8 3 1.07.2013 2 List
21 2013 8 4 1.10.2013 5 List
22 2014 9 1 1.01.2014 3 List
23 2014 9 2 1.04.2014 5 List
24 2014 9 3 1.07.2014 5 List
25 2014 9 4 1.10.2014 3 List
26 2015 10 1 1.01.2015 5 List
27 2015 10 2 1.04.2015 3 List
28 2015 10 4 1.10.2015 1 List
29 2016 11 1 1.01.2016 4 List
30 2016 11 2 1.03.2016 4 List
31 2016 11 3 1.07.2016 2 List
32 2016 11 4 1.10.2016 6 List
33 2017 12 1 1.01.2017 4 List
34 2017 12 2 1.04.2017 8 List
35 2017 12 3 1.07.2017 5 List
36 2017 12 4 1.10.2017 8 List
37 2018 13 1 1.01.2018 2 List
38 2018 13 3 1.07.2018 2 List
39 2018 13 4 1.10.2018 8 List
40 2019 14 1 1.01.2019 5 List
41 2019 14 2 1.04.2019 9 List
42 2019 14 3 1.07.2019 6 List
43 2019 14 4 1.10.2019 5 List
44 2020 15 1 1.01.2020 7 List
45 2020 15 2 1.04.2020 3 List
46 2020 15 3 1.07.2020 4 List
47 2020 15 4 1.10.2020 6 List
48 2021 16 1 1.01.2021 5 List
49 2021 16 2 1.04.2021 9 List
50 2021 16 3 1.07.2021 2 List
51 2021 16 4 1.10.2021 1 List
SANATTA FARKLI BİR GÖRME BİÇİMİ OLARAK SEZGİ
INTUITION AS A DIFFERENT WAY OF SEEING IN ART
AYŞE GÜLER 1

Sanat, Sezgi, Sezgisel Düşünme, Sezgisel Görme, Yaratma Sürecinde Sezgi,
Art, Intuition, Intuitive Thinking, Intuitive Seeing, Intuition in The Process o,

SOSYAL PAZARLAMA ÖRNEĞİ OLARAK “SUDAKİ AYAK İZİM” KAMPANYASI WEB TASARIMININ BİÇİM VE İÇERİK AÇISINDAN İNCELENMESİ
FORM AND CONTENT ANALYSIS OF “SUDAKİ AYAK İZİM
Berna Özlem ÖZCAN 1

Sosyal Pazarlama, Web Tasarım, Kamu Bilinci, Göstergebilim, Grafik Tasarım,
Social Marketing, Web Design, Public Awareness, Semiotics, Graphic Design,

AMBALAJ TASARIMI DERS PROJELERİNDE İLLÜSTRASYON KULLANIMININ ROLÜ VE ÖNEMİNİN ANALİZİ
THE ANALYSIS OF THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE USAGE OF ILLUSTRATION IN PACKAGING DESIGN COURSE PROJECTS
Çiğdem DEMİR 1

İllüstrasyon, Ambalaj Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı, Tasarım Çözümleri, Tas,
Illustration, Packaging Design, Visual Communication Design, Design Solutions, ,

MÜZİK ÖĞRETMENI ADAYLARININ PSİKOLOJİK TİPLERİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNIN INCELENMESI
CRITICAL THINKINGDISPOSITION AND PSYCHOLOGICAL TYPES OF MUSICAL EDUCATION STUDENTS
Gülce Coşkun Şentürk 1 , Gözde Yüksel 2

Müzik Eğitimi, Eleştirel Düşünme, Psikolojik Tip, California Eleştirel Düşünme ,
Music Education, Critical Thinking, Psychological Types, The California Critical,

NECİL KAZIM AKSES`İN "MİNYATÜRLER" İSİMLİ SOLO PİYANO ESERİNDE İZLENİMCİLİK ETKİSİ
THE EFFECT OF IMPRESSION IN NECİL KAZIM AKSES`S NAMED OF "MİNYATÜRLER" SOLO PIANO PIECES
Özlem DOĞAN 1 , Afak Caferova 2

İzlenimcilik Akımı, Necil Kazım Akses, Minyatürler, Piyano, Solo Eser,
Impressionism Movement, Necil Kazım Akses Minyatürler, Piano, Solo Piece,