• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Elazığ-Türkiye

Humanities Sciences

Dergi Kapağı
Humanities Sciences

Seri No : 4C
ISSN No : 1308 7320
Yayın Aralığı : Yılda 4 SayıBu dergi açık erişimli bir dergidir. Makaleler NWSA İndeks sisteminde tam metin olarak yayınlanmaktadır. Makalenin tam metni için NWSA İndeksini ziyaret edilmelidir. Bu dergi BOAI ölçütlerine uymaktadır. İletişim Bilimleri dergisi aşağıda verilen konu alanlarında makale kabul eder. Bunlar; Antropoloji, Kamu Yönetimi, Tarih, İlahiyat, Felsefe, Kamu Bilimleri, Psikoloji, Sosyoloji, Uluslararası Kaynaklar, Mimarlık (Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon, İç Mimarlık, Kent-Kentleşme ve Endüstriyel Tasarım), Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Modern Türk Lehçeler ve Edebiyatlar, Dilbilim, İletişim Bilimleri, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı, Finans, Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarımı, Arşiv, Sağlık Kurumları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İletişim, Demografi, Peyzaj Mimarlığı, Ekonometri, Kütüphane, Ekonomi, İşletme-Organizasyon, Ev Ekonomisi, Sosyal Hizmetler, Şehir ve Bölge Planlama, Aktüerya ve Hukuk ile iletişim alanında ilginç uygulama ve çalışmalara yer vermektedir. İletişim Bilimleri dergisi, evrensel bilime ve teknolojiye katkıda bulunmak şartıyla, her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşlere açıktır. Dergi yılda dört sayı vermekte (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) olup, Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinden birinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

 

Amaç ve Kapsam

İletişim Bilimleri dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. NWSA Akademik Dergilerin alt serilerinden birisidir ve ISSN 1308-7320'e sahiptir. NWSA, PILA (The Publishers International Linking Association) üyesidir. Derginin DOI numarası 10.12739'dur. Ayrıca, NWSA dergilerinin 2013 yılından beri marka tescil belgesi bulunmaktadır. İletişim Bilimleri dergisi aşağıda verilen konu alanlarında makale kabul eder. Bunlar; Antropoloji, Kamu Yönetimi, Tarih, İlahiyat, Felsefe, Kamu Bilimleri, Psikoloji, Sosyoloji, Uluslararası Kaynaklar, Mimarlık (Sanat Tarihi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon, İç Mimarlık, Kent-Kentleşme ve Endüstriyel Tasarım), Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Modern Türk Lehçeler ve Edebiyatlar, Dilbilim, İletişim Bilimleri, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Doğu Dilleri ve Edebiyatları, Türk Dili ve Edebiyatı, Finans, Taşınabilir Kültür Varlıkları Koruma ve Onarımı, Arşiv, Sağlık Kurumları Yönetimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İletişim, Demografi, Peyzaj Mimarlığı, Ekonometri, Kütüphane, Ekonomi, İşletme-Organizasyon, Ev Ekonomisi, Sosyal Hizmetler, Şehir ve Bölge Planlama, Aktüerya ve Hukuk ile iletişim alanında ilginç uygulama ve çalışmalara yer vermektedir. İletişim Bilimleri dergisi, evrensel bilime ve teknolojiye katkıda bulunmak şartıyla, her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşlere açıktır. Dergi yılda dört sayı vermekte (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) olup, Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinden birinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

 

İndeksler

Academic Resource Index: http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1308-7320

Cosmos IF: http://www.cosmosimpactfactor.com/page/journals_details/1463.html

CrossRef/DOI: https://www.crossref.org/titleList/

DRJI:http://olddrji.lbp.world/indexedJournals.aspx

Google Scholar: https://scholar.google.com.tr/

NWSA: https://www.firatakademi.com

Scientific Indexing Services: https://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=2703

 

Makale Değerlendirme Aşamaları

İlk İnceleme: Ön inceleme

Gönderilen makalenin dergi yayın ve yazım kurallarına göre kontrol edilmesi.

Makalenin benzerlik analizinin (iThenticate) yapılması

% 25'ten fazla benzerliği olan makaleler reddedilmesi.

İkinci İnceleme: Düzenleme ve Hakemlik Süreci

Makalenin bilimsel içeriğinin değerlendirilmesi.

Makalenin en az iki kör hakem tarafından incelenmesi.

Makalenin hakemlerin görüşlerine göre yeniden yapılandırılması.

Alan editörleri ve danışmanları tarafından gözden geçirilmesi.

Üçüncü İnceleme: Yayın Süreci

Çalışmanın editör tarafından son okumasının yapılarak incelenmesi.

Çalışmanın basımı ve yayına alınması için dizgi çalışmasının yapılması.

 

Telif Hakkı Formu

Telif Hakkı Formu, makale yükleme aşamasında dergi sisteminden indirildikten sonra sorumlu yazar tarafından imzalanarak sisteme yüklenecektir.

 

Kabul Edilen Makale Türleri

Araştırma Makalesi, Olgu Sunumu, Derleme

 

Yayın Periyodu

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim

 

İletişim Bilgileri

Ad: NWSA Akademik Dergiler: Humanities Sciences

WEB: www.firatakademi.com

E-posta: nwsa.akademi@hotmail.com

Telefon:0(531) 867 66 86

Adres-1: (Önerilen) P.K. 23 Elazığ-Türkiye

Adres-2: Lise Caddesi No:88/7 İlkadım/Samsun-Türkiye320Editör
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Mustafa  AKDAĞ Erciyes Üniversitesi ResearchGate |
 
Alan Editörü
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Ahmet YATKIN İnönü Üniversitesi ResearchGate |
2 Prof.Dr. Bahir SELÇUK Fırat Üniversitesi ResearchGate |
3 Prof.Dr. Bülent KIRMIZI Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ResearchGate |
4 Prof.Dr. Cevdet KILIÇ Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ResearchGate |
5 Prof.Dr. Fatih  ARSLAN Fırat Üniversitesi ResearchGate |
6 Prof.Dr. Gülbuğ EROL Alanya HEP Üniversitesi ResearchGate |
7 Prof.Dr. Haci  DURAN İstanbul Aydın Üniversitesi ResearchGate |
8 Prof.Dr. Hamza ÇAKIR Erciyes Üniversitesi
9 Prof.Dr. Kazım Ozkan ERTÜRK Düzce Üniversitesi OrcID | ResearchGate |
10 Prof.Dr. Mehmet  AYGUN Fırat Üniversitesi
11 Prof.Dr. Mehmet Sezai TÜRK Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ResearchGate |
12 Prof.Dr. Metin IŞIK Sakarya Üniversitesi ResearchGate |
13 Prof.Dr. Selma  CELİKYAY Bartın Üniversitesi ResearchGate |
14 Prof.Dr. Umit ARKLAN Süleyman Demirel Üniversitesi ResearchGate |
15 Doç.Dr. Ali Sırrı YILMAZ Fırat Üniversitesi ResearchGate |
16 Doç.Dr. Aynur YÜREKLİ İzmir Ekonomi Üniversitesi ResearchGate |
17 Doç.Dr. Emine  KOLAÇ Anadolu Üniversitesi ResearchGate |
18 Doç.Dr. Yaşar ZORLU Erciyes Üniversitesi ResearchGate |
19 Doç.Dr. Yener ÖZEN Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ResearchGate |
20 Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Dilek  AKPINAR Gazi Üniversitesi
 
Yayın Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Abdulkadir IŞIK Trakya Üniversitesi ResearchGate |
2 Prof.Dr. Ali  YILDIRIM Fırat Üniversitesi
3 Prof.Dr. Fatih  TEPEBAŞILI Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi
4 Prof.Dr. Hasan YÜKSEL Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ResearchGate |
5 Prof.Dr. Hülya  ARGUNSAH Erciyes Üniversitesi
6 Prof.Dr. Mustafa  YAGBASAN Malatya Turgut Özal Üniversitesi
7 Prof.Dr. Ömer AYTAÇ Fırat Üniversitesi
8 Prof.Dr. Sadik  İDRİZİ Prizren Üniversitesi ResearchGate |
9 Prof.Dr. Şener DEMİREL Firat Üniversitesi ResearchGate |
10 Doç.Dr. Hans W.  GIESSEN Universitat des Saarlandes
11 Doç.Dr. İsmail ARICI Atatürk Üniversitesi ResearchGate |
12 Doç.Dr. Kadir  ÖZKAYA Pamukkale Üniversitesi ResearchGate |
13 Doç.Dr. Seyit Battal UĞURLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi ResearchGate |
14 Dr. Öğr. Üyesi Damira  IBRAGIM Fatih Üniversitesi
15 Dr. Öğr. Üyesi Maryam  JALALI University of Helath Science-Iran
16 Dr. Öğr. Üyesi Nuran Malta MUHAXHERİ Priştine Üniversitesi
 
Danışma Kurulu Üyesi
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Prof.Dr. Bilal  ARIK Akdeniz Üniversitesi
2 Prof.Dr. Filiz Nurhan ÖLMEZ Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ResearchGate |
3 Prof.Dr. R.Eser ÖZTAŞÇI GÜLTEKIN Akdeniz Üniversitesi ResearchGate |
4 Prof.Dr. Selami AYDIN İstanbul Medeniyet Üniversitesi ResearchGate |
5 Prof.Dr. Tahsin AKTAŞ Başkent Üniversitesi ResearchGate |
6 Prof.Dr. Temel  YESILYURT Erciyes Üniversitesi
7 Doç.Dr. Ayhan  SELCUK Selçuk Ünversitesi
8 Doç.Dr. Hatice KIRAN ÇAKIR Trakya Üniversitesi ResearchGate |
9 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet  ÖZTÜRK Fırat Üniversitesi
10 Dr. Öğr. Üyesi Orhan DİKENER Selçuk Üniversitesi ResearchGate |
 
Yayın Sekreterliği
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Belkıs ELYIĞIT NWSA OrcID | ResearchGate |
 
Yazı İşleri
# Unvan Adı Soyadı Kurumu Erişim
1 Uzman Sadik Sezgin OZAN NWSA
 
# Yıl Cilt Sayı Yayım Tarihi Adet  
1 2007 2 1 1.01.2007 1 Listele
2 2007 2 2 1.04.2007 1 Listele
3 2007 2 3 1.07.2007 5 Listele
4 2007 2 4 1.10.2007 4 Listele
5 2008 3 1 1.01.2008 4 Listele
6 2008 3 2 1.04.2008 5 Listele
7 2008 3 3 1.07.2008 4 Listele
8 2008 3 4 1.10.2008 3 Listele
9 2009 4 1 1.01.2009 6 Listele
10 2009 4 2 1.04.2009 7 Listele
11 2009 4 3 1.07.2009 4 Listele
12 2009 4 4 1.10.2009 6 Listele
13 2010 5 1 1.01.2010 12 Listele
14 2010 5 2 1.04.2010 12 Listele
15 2010 5 3 1.07.2010 13 Listele
16 2010 5 4 1.10.2010 14 Listele
17 2011 6 1 1.01.2011 15 Listele
18 2011 6 2 1.04.2011 17 Listele
19 2011 6 3 1.07.2011 15 Listele
20 2011 6 4 1.10.2011 14 Listele
21 2012 7 1 1.01.2012 2 Listele
22 2012 7 2 1.04.2012 9 Listele
23 2012 7 3 1.07.2012 3 Listele
24 2012 7 4 1.10.2012 9 Listele
25 2013 8 1 1.01.2013 10 Listele
26 2013 8 2 1.04.2013 5 Listele
27 2013 8 3 1.07.2013 3 Listele
28 2013 8 4 1.10.2013 5 Listele
29 2014 9 1 1.01.2014 1 Listele
30 2014 9 2 1.04.2014 7 Listele
31 2014 9 3 1.07.2014 1 Listele
32 2014 9 4 1.10.2014 2 Listele
33 2016 11 1 1.01.2016 2 Listele
34 2016 11 2 1.03.2016 7 Listele
35 2016 11 3 1.07.2016 4 Listele
36 2016 11 4 1.10.2016 1 Listele
37 2017 12 1 1.01.2017 4 Listele
38 2017 12 2 1.04.2017 2 Listele
39 2017 12 3 1.07.2017 2 Listele
40 2018 13 1 1.01.2018 3 Listele
41 2018 13 3 1.07.2018 3 Listele
42 2018 13 4 1.10.2018 1 Listele
43 2019 14 2 1.07.2019 3 Listele
44 2020 15 1 1.01.2020 4 Listele
45 2020 15 2 1.04.2020 1 Listele
46 2020 15 3 1.04.2020 2 Listele
47 2020 15 4 1.10.2020 1 Listele
48 2021 16 1 1.01.2021 5 Listele
49 2021 16 2 1.04.2021 4 Listele
50 2021 16 3 1.07.2021 2 Listele
51 2021 16 4 1.10.2021 1 Listele
Yayın sırasına alınmış bir makale bulunamadı!