• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2013
  • Volume : 8
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 4
  • Published Date : 1.07.2013

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
PROBLEM ÇÖZME BAĞLAMINDA MATEMATİKSEL İLİŞKİLENDİRME BECERİSİ: ÖĞRETMEN ADAYLARI ÖRNEĞİ
MATHEMATICAL CONNECTION SKILL IN THE CONTEXT OF PROBLEM SOLVING: THE CASE OF PRE-SERVICE TEACHERS
Kemal ÖZGEN 1

İlişkilendirme, Problem Çözme, Öğretmen Adayları, Rutin Olmayan Problem, Günlük Yaşam,
Connection, Problem Solving, Pre-service teachers, Non-Routine Problem, Real World,

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNE HAZIR OLMA DURUMLARININ MESLEKİ TERCİH VE BİLGİ BİRİKİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: YENİDEN DEĞERLENDİRME VE KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI
EVALUATION OF THE READINESS LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS FOR UNIVERSITY EDUCATION IN TERMS OF CAREER CHOICE AND KNOWLEDGE: A REVISITED AND COMPARISON STUDY
İlker UĞULU 1

Yüksek öğrenim, Hazırlık, Tercih, Yeterlilik, Lise Öğrencileri,
Higher Education, College Preparation, Choice of University, Qualification, High School Students,

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN ERGENLİK DÖNEMİNE UYUM SÜRECİNDE EBEVEYN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PARENTAL BEHAVIOUR DURING THE PERIOD OF COMPLIANCE WITH ADOLESCENTS WITH MENTAL DEFICIENCY
İlknur ÇİFÇİ TEKİNARSLAN 1 , Emine ERATAY 2

Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar, Ergenlik Dönemi, Cinsel Gelişim, Büyüme, Ebeveyn,
Mentally Disabled Children, Puberty, Sexual Development, Growth, Parent,

OKULLARDA ÖRGÜTSEL SAPMA ÖLÇEĞİ
ORGANIZATIONAL DEVITAION MEASUREMENT FOR SCHOOLS
Ali AKSU 1 , Sevil GİRGİN 2

Örgüt, Sapma, Örgütsel Sapma, Sapma Davranışları, Okullarda Örgütsel Sapma Davranışları,
Organization, Deviation, Organizational Deviance, Deviant Behaviors, Organizational Deviance Behaviors In Schools,