• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2013
  • Volume : 8
  • Issue Issue : 3
  • Number of Articles Published : 4
  • Published Date : 1.07.2013

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2 1 1.01.2007 2 List
2 2 2 1.04.2007 2 List
3 2 3 1.07.2007 3 List
4 2 4 1.10.2007 7 List
5 3 1 1.01.2008 4 List
6 3 2 1.04.2008 10 List
7 3 3 1.07.2008 8 List
8 3 4 1.10.2008 7 List
9 4 1 1.01.2009 20 List
10 4 2 1.04.2009 29 List
11 4 3 1.07.2009 35 List
12 4 4 1.10.2009 25 List
13 5 1 1.01.2010 25 List
14 5 2 1.04.2010 21 List
15 5 3 1.07.2010 57 List
16 5 4 1.10.2010 62 List
17 6 1 1.01.2011 103 List
18 6 2 1.04.2011 43 List
19 6 3 1.07.2011 29 List
20 6 4 1.10.2011 21 List
21 7 1 1.01.2012 45 List
22 7 2 1.04.2012 35 List
23 7 3 1.07.2012 8 List
24 7 4 1.10.2012 9 List
25 8 1 1.01.2013 11 List
26 8 2 1.04.2013 11 List
27 8 3 1.07.2013 4 List
28 8 4 1.10.2013 8 List
29 9 1 1.01.2014 6 List
30 9 2 1.04.2014 9 List
31 9 3 1.07.2014 6 List
32 9 4 1.10.2014 6 List
33 10 1 1.01.2015 3 List
34 10 2 1.04.2015 7 List
35 10 3 1.07.2015 6 List
36 10 4 1.10.2015 5 List
37 11 1 1.01.2016 3 List
38 11 2 1.03.2016 3 List
39 11 3 1.07.2016 6 List
40 11 4 1.10.2016 4 List
41 12 1 1.01.2017 4 List
42 12 3 1.07.2017 4 List
43 12 4 1.10.2017 3 List
44 13 1 1.01.2018 5 List
45 13 2 1.04.2018 2 List
46 13 4 1.10.2018 2 List
47 14 1 1.01.2019 4 List
48 14 2 1.04.2019 4 List
49 14 4 1.10.2019 1 List
50 15 1 1.01.2020 1 List
51 15 2 1.04.2020 2 List
52 15 3 1.07.2020 3 List
53 15 4 1.10.2020 2 List
54 16 1 1.01.2021 2 List
55 16 2 1.04.2021 1 List
56 17 4 1.10.2022 1 List
57 18 1 1.01.2023 1 List
PROBLEM ÇÖZME BAĞLAMINDA MATEMATİKSEL İLİŞKİLENDİRME BECERİSİ: ÖĞRETMEN ADAYLARI ÖRNEĞİ
MATHEMATICAL CONNECTION SKILL IN THE CONTEXT OF PROBLEM SOLVING: THE CASE OF PRE-SERVICE TEACHERS
Kemal ÖZGEN 1

İlişkilendirme,Problem Çözme,Öğretmen Adayları,Rutin Olmayan Problem,Günlük Yaşam,
Connection, Problem Solving, Pre-service teachers, Non-Routine Problem, Real World,

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNE HAZIR OLMA DURUMLARININ MESLEKİ TERCİH VE BİLGİ BİRİKİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: YENİDEN DEĞERLENDİRME VE KARŞILAŞTIRMA ÇALIŞMASI
EVALUATION OF THE READINESS LEVELS OF HIGH SCHOOL STUDENTS FOR UNIVERSITY EDUCATION IN TERMS OF CAREER CHOICE AND KNOWLEDGE: A REVISITED AND COMPARISON STUDY
İlker UĞULU 1

Yüksek öğrenim,Hazırlık,Tercih,Yeterlilik,Lise Öğrencileri,
Higher Education, College Preparation, Choice of University, Qualification, High School Students,

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN ERGENLİK DÖNEMİNE UYUM SÜRECİNDE EBEVEYN DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF PARENTAL BEHAVIOUR DURING THE PERIOD OF COMPLIANCE WITH ADOLESCENTS WITH MENTAL DEFICIENCY
İlknur ÇİFÇİ TEKİNARSLAN 1 , Emine ERATAY 2

Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuklar,Ergenlik Dönemi,Cinsel Gelişim,Büyüme,Ebeveyn,
Mentally Disabled Children, Puberty, Sexual Development, Growth, Parent,

OKULLARDA ÖRGÜTSEL SAPMA ÖLÇEĞİ
ORGANIZATIONAL DEVITAION MEASUREMENT FOR SCHOOLS
Ali AKSU 1 , Sevil GİRGİN 2

Örgüt,Sapma,Örgütsel Sapma,Sapma Davranışları,Okullarda Örgütsel Sapma Davranışları,
Organization, Deviation, Organizational Deviance, Deviant Behaviors, Organizational Deviance Behaviors In Schools,