• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2007
  • Volume : 2
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 7
  • Published Date : 1.10.2007

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN YARATICI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ
CREATIVE PROBLEM SOLVING SKILLS OF THE PRIMARY SCHOOL STUDENTS
Kürsat YENİLMEZ 1

Eğitim, İlköğretim Matematik Programı,
Education, Elementary Mathematics Education Cur,

ÖĞRETİM ARAÇ-GEREÇLERİKULLANIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
FACTORS THAT HAVE INFLUENCE ON THE UTILIZATION OF INSTRUCTIONAL MATERIALS
Etem YESILYURT 1

Öğretmenler, Öğretim Araç-Gereçleri, Öğretim Araç-,
Teachers, Instructional Materials, Utilization of ,

FİZİK, KİMYA VE BİYOLOJİ DERSİ DERS KİTAPLARININ ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATION OF PHYSICS, CHEMISTRY AND BIOLOGY COURSE BOOKS BY THE TEACHER CANDIDATES
Hüseyin ANILAN 1

Fizik , Kimya, Biyoloji, Ders kitabı, Öğretmen ad,
Physic, Chemistry, Biology, Course Books, Teacher,

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNİN KİŞİLİĞİNE UYGUN PARADİGMA: EĞERLERLE YÖNETİMİ
ELIGIBLE PARADIGM FOR THE CHARACTER OF EDUCATIONAL ORGANIZATION: MANAGEMENT BY VALUES
Duygu Arzu Akdemir 1

Değer , Örgütsel değerler, Değerlerle Yönetim,
Value, Organizational Values , Management by Value,

PERMÜTASYON VE OLASILIK KONULARININ AKTİF ÖĞRENME İLE ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
THE EFFECTS OF TEACHİNG PERMUTATION AND PROBABILITY TOPICS BY THE ACTIVE LEARNING ON STUDENTS’ SUCCESS
Dilek SEZGİN MEMNUN 1

Matematik Öğretimi, Aktif Öğrenme, Genel Çarpma Ku,
Mathematics Teaching, Active Learning, Teaching th,

MATEMATİKTE ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN MATEMATİK EĞİTİMİ
TEACHING MATHEMATICS TO LOW ACHIEVING ELEMENTARY STUDENTS
Jale Bintas 1

Matematik eğitimi, düşük başarı, öğrenme güçlüğü, ,
Maths teaching, low achievement, learning disabili,

FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICILIK İNANÇLARI
BELIEFS OF THE PRESERVICE SCIENCE TEACHERS ABOUT CREATIVITY
Hilal AKTAMIŞ1

Yaratıcılık inancı, fen öğretmen adayları , zeka, ,
creative beliefs , Science teacher candidates, in,