• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2014
  • Volume : 9
  • Issue Issue : 4
  • Number of Articles Published : 6
  • Published Date : 1.10.2014

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN COĞRAFYA ALANINA YÖNELİK ÖZ YETERLİK SEVİYELERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ (RİZE İLİ ÖRNEĞİ))
AN EVALUATION OF SOCIAL STUDIES TEACHERS` SELF-EFFICACY LEVELS RELATED TO THE FIELD OF GEOGRAPHY ACCORDING TO SOME VARIABLES (RİZE SAMPLE)
Yılmaz GEÇİT 1 , Adem BELDAĞ 2

Coğrafya, öz-yeterlik, Sosyal Bilgiler, Eğitim, Öğretmenler,
Geography, Self-efficacy, Social Studies, Education, Teachers,

EUCLIDEAN REALITY GEOMETRİ ETKİNLİKLERİNİN İŞİTME DURUMUNA GÖRE ÖĞRENCİLERİN VAN HIELE GEOMETRİK DÜŞÜNME DÜZEYLERİNE VE GEOMETRİ BAŞARILARINA ETKİSİ
EFFECTS OF EUCLIDEAN REALITY GEOMETRY ACTIVITIES ON STUDENTS’ LEVELS OF VAN HIELE GEOMETRY, GEOMETRIC ATTITUDES AND THEIR SUCCESSES ACCORDING TO HEARING ABILITIES
Abdurrahman YILDIRIM 1 , Pınar ANAPA SABAN 2

Bilgisayar Destekli Geometri Öğretimi, İşitme Engelli Öğrenciler İçin Geometri Ö,
Computer Based Geometry Teaching, Geometry Teaching for Hearing Disabled Student,

TEKNOLOJİ ENTEGRASYONUNA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MOTİVASYONLARI ÜZERİNDE KİŞİLİK VE OKUL İKLİMİNİN ROLÜ
THE ROLE OF PERSONALITY AND SCHOOL CLIMATE ON PRE-SERVICE TEACHERS` MOTIVATION TOWARDS TECHNOLOGY INTEGRATION IN EDUCATION
Perkmen SERKAN 1

Teknoloji Entegrasyonu, Kişilik, Okul İklimi, Öz-yeterlik, Beklenti,
Technology Integration, Personality, School Climate, Self-efficacy, Outcome Expectations,

OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARI İLE EBEVEYN ÖZ YETERLİLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
ANALYSING CHILD REARING ATTITUDES AND PARENTAL SELF-EFFICACY PERCEPTION OF MOTHERS OF PRESCHOOL CHILDREN
Gülden UYANIK BALAT 1 , Elif YILMAZ 2

Okul Öncesi, Ebeveyn Öz Yeterlilik, Çocuk Yetiştirme,
Preschool, Parental Self-Efficacy, Child-Rearing,

YÜZ KIZARMASI EĞİLİM ÖLÇEĞİ`NİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF BLUSHING PROPENSITY SCALE
Abdülkadir Öztürk 1

Yüz Kızarması Eğilimi Ölçeği, Sosyal Kaygı, Sosyal Fiziksel Kaygı, Geçerlik, Güv,
Blushing Propensity Scale, Social Anxiety, Social Physical Anxiety, Validity, Re,

OKUL MÜDÜRLERİNİN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL UYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL DIRECTORS’ MENTORING FUNCTIONS AND TEACHERS’ ORGANIZATIONAL ADAPTATION LEVEL
Bilal YILDIRIM 1 , Ozan Şerefhanoğlu 2

Mentorluk, Mentorluk Fonksiyonları, Eğitimde Mentorluk, Uyum, Örgütsel Uyum,
Mentoring, Mentoring Functions, Mentoring in Education, Adaptation, Organization,