• icon+90(531) 867 66 86
  • iconnwsa.akademi@hotmail.com
  • icon Fırat Akademi Samsun-Türkiye

Published Articles

Issue Details

  • Year Year : 2009
  • Volume : 4
  • Issue Issue : 1
  • Number of Articles Published : 20
  • Published Date : 1.01.2009

Cover Download Context Page Download
Dergi Kapağı
Education Sciences

Serial No. : 1C
ISSN No : 1308-7274
Release Interval (in a Year) : 4 Issues

# Year Year Volume Issue Issue Published Date Number  
1 2007 2 1 1.01.2007 2 List
2 2007 2 2 1.04.2007 2 List
3 2007 2 3 1.07.2007 3 List
4 2007 2 4 1.10.2007 7 List
5 2008 3 1 1.01.2008 4 List
6 2008 3 2 1.04.2008 10 List
7 2008 3 3 1.07.2008 8 List
8 2008 3 4 1.10.2008 7 List
9 2009 4 1 1.01.2009 20 List
10 2009 4 2 1.04.2009 29 List
11 2009 4 3 1.07.2009 35 List
12 2009 4 4 1.10.2009 25 List
13 2010 5 1 1.01.2010 25 List
14 2010 5 2 1.04.2010 21 List
15 2010 5 3 1.07.2010 57 List
16 2010 5 4 1.10.2010 62 List
17 2011 6 1 1.01.2011 103 List
18 2011 6 2 1.04.2011 43 List
19 2011 6 3 1.07.2011 29 List
20 2011 6 4 1.10.2011 21 List
21 2012 7 1 1.01.2012 45 List
22 2012 7 2 1.04.2012 35 List
23 2012 7 3 1.07.2012 8 List
24 2012 7 4 1.10.2012 9 List
25 2013 8 1 1.01.2013 11 List
26 2013 8 2 1.04.2013 11 List
27 2013 8 3 1.07.2013 4 List
28 2013 8 4 1.10.2013 8 List
29 2014 9 1 1.01.2014 6 List
30 2014 9 2 1.04.2014 9 List
31 2014 9 3 1.07.2014 6 List
32 2014 9 4 1.10.2014 6 List
33 2015 10 1 1.01.2015 3 List
34 2015 10 2 1.04.2015 7 List
35 2015 10 3 1.07.2015 6 List
36 2015 10 4 1.10.2015 5 List
37 2016 11 1 1.01.2016 3 List
38 2016 11 2 1.03.2016 3 List
39 2016 11 3 1.07.2016 6 List
40 2016 11 4 1.10.2016 4 List
41 2017 12 1 1.01.2017 4 List
42 2017 12 3 1.07.2017 4 List
43 2017 12 4 1.10.2017 3 List
44 2018 13 1 1.01.2018 5 List
45 2018 13 2 1.04.2018 2 List
46 2018 13 4 1.10.2018 2 List
47 2019 14 1 1.01.2019 4 List
48 2019 14 2 1.04.2019 4 List
49 2019 14 4 1.10.2019 1 List
50 2020 15 1 1.01.2020 1 List
51 2020 15 2 1.04.2020 2 List
52 2020 15 3 1.07.2020 3 List
53 2020 15 4 1.10.2020 2 List
54 2021 16 1 1.01.2021 2 List
55 2021 16 2 1.04.2021 1 List
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÜRÜN SEÇKİ DOSYALARININ İŞLEVİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
THE OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS ON THE FUNCTION AND IMPLEMENTATION OF PORTFOLIO
Aysun GÜROL 1 , Birsen Serhatlioglu 2 , AYSE ÜLKÜ KAN 3

Ürün seçki dosyası (portfolio), ölçme- değerlendir,
portfolio, measurement-assessment, , ,,

FEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ BUHAR BASINCI VE KAYNAMA NOKTASI ARASINDAKİ İLİŞKİ İLE İLGİLİ BİLGİ EKSİKLİKLERİ VE KAVRAM YANILGILARI
SCIENCE TEACHER CANDIDATES’ MISCONCEPTIONS AND LACK OF KNOWLEDGE
Abuzer AKGÜN 1 , Selahattin GÖNEN 2 , Ayhan YILMAZ 3

Kaynama, Buharlaşma, Buhar Basıncı, Kaynama Noktası, Fen Eğitimi,
Boiling, Vaporization, Vapor Pressure, Boiling Point, Science Education,

İLKÖĞRETİM OKULLARINDA MATEMATİĞE KARŞI OLUMSUZ ÖNYARGI OLUŞTURAN ETKENLER
THE FACTORS WHICH FORM NEGATIVE PREJUDICES AGAINST MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOLS
Kürsat YENİLMEZ 1 , ayse dereli 2

ÖNYARGI, MATEMATİK ÖĞRETİMİ, KLİNİK MÜLAKAT, İLKÖĞRETİM, İLKÖĞRETİM OKULU,
PREJUDICE, MATHEMATICS TEACHING, CLINICAL INTERVIEW, PRIMARY EDUCATION, PRIMARY SCHOOL,

YARATICI DRAMA YÖNTEMİNİ KULLANMAYA YÖNELİK ÖZYETERLİK ÖLÇEĞİ
THE SELF EFFICACY BELIEFS SCALE TOWARDS THE USING OF CREATIVE DRAMA METHOD
Bilge CAN 1 , Berna CANTÜRK GÜNHAN 2

Yaratıcı Drama, Öz-Yeterlik İnancı, Öğretmen EğitiMİ, EĞİTİM, ÇALIŞMA GURUBU,
CREATIVE DRAMA, SELF EFFICACY, TEACHER EDUCATION, EDUCATION, Work Group,

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN “DENETİM” BOYUTUNA İLİŞKİN İŞ DOYUM DÜZEYİ
JOB SATISFACTION OF LEVEL OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS CONCERNING INSPECTION DIMENSION
Ali Riza ERDEM1

Sınıf öğretmeni, İş doyumu, İş doyumsuzluğu, Örgütsel faktör, Denetim boyutu,
Primary school teachers, Job satisfaction, Job dissatisfaction, Organizational factor, Inspection dimension,

WEBQUEST DESTEKLİ İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN MATEMATİK DERSİNDEKİ ERİŞİYE ETKİSİ
THE EFFECTS OF WEBQUEST ASSISTED COOPERATIVE LEARNING METHOD ON THE ACHIEVEMENT TOWARDS MATHEMATICS LESSON
Aytaç KURTULUŞ 1 , Remzi KILIÇ 2

WEBQUEST, İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME, MATEMATİK ÖĞRETİMİ, ERİŞİ, DENEYSEL ÇALIŞMA,
Webquest, Cooperative learning, Mathematics Teaching, Achievement, EXPERİMENTAL STUDY,

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI VE ÖZ-YETERLİK İNANÇLARINI ETKİLEYEN ETMENLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
PRIMARY TEACHER CANDIDATES’ SCIENCE TEACHING SELF-EFFICACY BELIEFS AND THEIR OPINIONS REGARDING TO THE EFFECTIVE FACTORS OF SELF-EFFICACY BELIEFS
Emine Ayşin KÜÇÜKYILMAZ 1 , Nil DUBAN 2

Öz-Yeterlik İnancı, Fen Öğretimi, Fen Öğretimi, Öz-Yeterlik İnancı, EĞİTİM,
Teacher Self-Efficacy Beliefs, Science Teaching, Science Teaching, Self-Efficacy Beliefs, EDUCATION,

VEKTÖRLER HAKKINDA ÖĞRENCİLERİN ALTERNATİF FİKİRLERİ
STUDENTS' ALTERNATİVE CONCEPTİONS ABOUT VECTORS
Asuman KÜÇÜKÖZER 1

Vektör, Alternatif Fikirler, Üniversite Öğrencileri, Öğrenme, Öğretim,
Vector, Alternative Conceptions, University Students, Learning, Teaching,

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BAKI KAVRAMINI ANLAMA DÜZEYİ VE KAVRAM YANILGILARI
UNDERSTANDING LEVEL OF HIGH SCHOOL STUDENTS ABOUT “EXPOSURE” CONCEPT IN GEOGRAPHY COURSES AND SOME MISCONCEPTIONS ON IT
Alaattin KIZILÇAOĞLU 1

BAKI KAVRAMI, COĞRAFYA, KAVRAM, ANLAMA DÜZEYİ, KAVRAM ÖĞRETİMİ,
EXPOSURE CONCEPT, GEOGRAPHY, MISCONCEPTIONS, UNDERSTANDING LEVEL, CONCEPT TEACHING,

ÜNİVERSİTE MENTORU (GÖNÜLLÜ DANIŞMANI) YETİŞTİRME MODELİ
MODEL OF UNIVERSITY MENTOR EDUCATİON
Ibrahim Çankaya 1

GÖNÜLLÜ DANIŞMANLIK, Üniversite Danışmanlığı, GÖNÜLLÜ FAALİYETLER, İNSAN KAYNAKLARI, SİNERJİ,
Mentor, University Mentoring, Human Resources, Voluntary Activities, Synergy,

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GELECEK ZAMAN PERSPEKTİFLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
A STUDY ABOUT THE FUTURE TIME PERSPECTIVES OF SENİOR CLASS STUDENTS` IN HİGH SCHOOLS
Aynur OKSAL 1 , Ömür SADİOĞLU 2

Gelecek Zaman Perspektifi, Okul, Eğitim, Öğrenci, Bursa,
Future Time Perspective, School, Education, Student, Bursa,

CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’DE İLKÖĞRETİMDE VE İLKÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE NİCELİKSEL VE NİTELİKSEL GELİŞMELER
QUALITATIVE AND QUANTITATIVE DEVELOPMENTS IN PRIMARY EDUCATION BETWEEN THE FOUNDATION OF THE REPUBLIC AND TODAY
Meral TANER DERMAN 1 , Handan Asude Basal 2

İlköğretim, Öğretmen Yetiştirme, , ,,
Primary Education, Teacher Education, , ,,

PERCEPTIONS OF STUDENTS ON FACTORS IN MOTIVATION TO LEARN
ÖĞRENME MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER HAKKINDA ÖĞRENCİ ALGILARI
Seref TAN 1

Öğrencilerin Güdülenmesi , Öğrenme Güdülenmişliği , Güdüleme Faktörleri, Öğrenci Merkezli Güdülenmişlik Faktörleri , Öğretmen Merkezli Güdülenmişlik Faktörleri,
Student Motivation, Motivation to Learn, Motivational factors, Student Related Motivating Factors , Instructor Related Motivating Factors ,

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÖRGÜTSEL KÜÇÜLME
ORGANIZATIONAL DOWNSIZING AT EDUCATIONAL ORGANIZATIONS
Ibrahim KOCABAS 1

Örgüt,, KÜÇÜLME, Örgütsel Küçülme., EĞİTİM, YÖNETİM,
Organization, Downsizing, Organizational Downsizing, EDUCATION, MANAGEMENT,

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YETERLİKLERİ
TEACHER CANDIDATES' COMPUTER SELF EFFICACY LEVELS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Gülriz IMER 1 , Aynur YÜREKLİ2

BİLGİSAYAR YETERLİĞİ, ÖĞRETMEN ADAYLARI, ÖĞRETMEN EĞİTİMİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA, YETERLİK,
COMPUTER SELF-EFFİCACY, TEACHER EDUCATION, TEACHER CANDIDATES, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, COMPUTER,

WEB TABANLI YAKLAŞIMLA FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİ TUTUMUNA ETKİSİ VE ÖĞRENCİLERİN ALGILARI
A WEB BASED LEARNING IN SCIENCE EDUCATION
M. Yasar ÖZDEN 1 , Erhan SENGEL 2

Web Tabanlı Öğrenme, FEN BİLGİSİ YÖNELİK TUTUM, WEB TABANLI ÖĞRENME ALGILARI, ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ, UZAKTAN EĞİTİM,
WEB-BASED LEARNING, ATTITUDE TOWARDS SCIENCE, PERCEPTION TOWARD WBL, INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY, DISTANCE EDUCATION,

ÖĞRENME NESNELERİNİN ÖĞRENME BOYUTU
LEARNING DIMENTION OF LEARNING OBJECTS
Yalın Kılıç TÜREL 1 , Mehmet GÜROL 2

ÖĞRENME NESNELERİ, YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM, ÖĞRENME, ÖĞRENME NESNELERİ TASARIMI, WEB DESTEKLİ ÖĞRETİM,
LEARNING OBJECTS, CONSTRUCTIVISM, LEARNING, LEARNING OBJECTS DESIGN, WEB SUPPORTED INSTRUCTION,

BİLİMİN DOĞASI VE BİLİM TARİHİ DERSİNİN ÖGRENCİLERİN BİLİMİN VE BİLİMSEL BİLGİNİN DOĞASINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİNE ETKİSİ
THE EFFECTS OF NATURE OF SCIENCE AND HISTORY OF SCIENCE COURSE ON STUDENTS’ THOUGHTS ABOUT NATURE OF SCIENCE AND SCIENTIFIC KNOWLEDGE
Gökhan ÖZDEMİR 1 , Hakan AKCAY 2

BİLİMİN DOĞASI, BİLİM TARİHİ, BİLİMSEL BİLGİ, BİLİMİN DOĞASININ ÖĞRETİMİ, BİLİM,
NATURE OF SCIENCE, HISTORY OF SCIENCE, SCIENTIFIC KNOWLEDGE, TEACHING OF NATURE OF SCIENCE, SCIENCE,

DİSİPLİNLER ARASI BİR YAKLAŞIM DENEMESİ OLARAK İMLÂ
AS AN INTERDISCIPLINARY APPROACH EXPERIMENT: SPELLİNG
Bilal ELBIR 1 , Ömer SEVİNÇ 2 , Ertugrul ERDOGMUS 3

Yazım hataları, Fen Bilgisi Öğretimi, İmlâ, Yazı dili, Yazım kuralları,
Spelling errors, Hard Science teaching, Spelling, Written language, Spelling rules,

AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ELEKTROSTATİK KONUSUNDAKİ BAŞARILARINA ve TUTUMLARINA ETKİSİ
THE EFFECT OF PEER INSTRUCTION METHOD TO UNIVERSITY STUDENTS’ ELECTROSTATICS ACHIEVEMENT AND ATTITUTES
Ayse Gül Çirkinoğlu Sekercioglu 1 , Neset DEMİRCİ 2

Akran öğretimi, Elektrostatik Kavram Testi, Akran Öğretimi Tutum Anketi, Başarı, Tutum,
Peer Instruction, Electrostatic Concept Test, Attitude Questionnaire, Achievement, Attitude.,